Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU-programenheten Regionala Strukturfondsprogrammet Västsverige 2007-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU-programenheten Regionala Strukturfondsprogrammet Västsverige 2007-2013."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU-programenheten Regionala Strukturfondsprogrammet Västsverige 2007-2013

2 Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning –Regionala fonden –Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete –A. Gränsregionalt –B. Transnationellt –C. Interregionalt Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 Mål 1 och Mål 2 regioner Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mål 1 115 regioner 1 970 miljarder kr Mål 2 156 regioner 357 miljarder kr

4 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Nationella och regionala strategier Regionala strategier och tillväxtprogram Vision/RUP Tillväxtprogram Andra utvecklingsprogram EU-program Mål 2 Konkurrenskraft och sysselsättning Mål 3 Territoriellt samarbete (+ FP 7, CIP, LP m.fl.) Nationell strategi

5 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionala strukturfondsprogram Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska socialfonden (ESF) Åtta programområden i Sverige = NUTS 2 regionerna 8,4 miljarder kr ERUF 6,3 miljarder kr ESF

6 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionalt program Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Regional plan Europeiska Socialfonden Ökat arbetskrafts- utbud Samverkansinitiativ & innovativa miljöer Hållbar stadsutveckling Entreprenörskap & innovativt företagande Kompetens- försörjning Ökat Arbetskraftsutbud Ett Nationellt program Europeiska Socialfonden InsatsområdenProgramområden Mål 2 Västsverige 2007-2013 SFP Kompetens- försörjning

7 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mål 2 Västsverige 2007-2013 Organisation av genomförande Övervakningskommitté Gemensam tre program 26 ledamöter Förvaltningsmyndigheter Nutek och ESF-rådet Laglighetsprövning Projektbeslut Utbetalningar Kontroll, uppföljning Strukturfondspartnerskap Prioriterar projektförslag 17 + 1-2 adj. ledamöter 2 utveckl.organisationer Koppling reg.strategier Stödjer projektutveckling Medfinansiering Kvalitetsbedömning Uppföljning

8 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Öresund-Kattegatt-Skagerrak Interreg IV A Delprogram KASK Delprogram Öresund Insatsområden: Hållbar ekonomisk utveckling Binda samman regionen Främja vardagsintegration Projektvolym ca 2 300 Mkr

9 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige - Norge Interreg IV A Ett program med tre del-sekretariat Insatsområden: Ekonomisk tillväxt Attraktiv livsmiljö Projektvolym ca 610 Mkr + norsk finansiering ca 470 Mkr

10 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Nordsjöprogrammet Interreg IV B Sju länder. Fem län i Sverige Insatsområden: Innovationer Hållbar miljö Tillgänglighet Konkurrenskraftiga samhällen Projektvolym 2 500 Mkr

11 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersjöprogrammet Interreg IV B 11 länder Insatsområden: Innovation Tillgänglighet Östersjön - förvaltning Stads- och regionutveckling Projektvolym 2 700 Mkr

12 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Interregionalt samarbete Interreg IV C Sprida resultat av projekt och nätverk Överföra erfarenheter och bästa praxis Innovation Miljö, risk, energi Stadsutveckling Lokala och regionala initiativ Minst 3 regioner i minst 2 länder ”Fast Track” – nätverk 25 strategiska teman Regioner erbjuds delta i varje nätverk starka/svaga regioner

13 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Partnerskap Erfarenheter, Analys, SWOT Strategi och mål Prioriteringar, insatser Budget Organisation Uppbyggnad av EU-program

14 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mål 2 konkurrenskraft & sysselsättning, Västsverige Regionala utvecklingsfonden ”Fler och växande företag som bidrar till nya jobb och hållbar stadsutveckling”

15 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Kvantitativa mål 1 300 nya företag 3 400 nya sysselsättningstillfällen 4750 deltagande företag

16 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande 2. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer 3. Hållbar stadsutveckling

17 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Attityd Idéer Nya företag Den entreprenöriella kedjan Entreprenörskap och innovativt företagande Innovativa tillväxt företag

18 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Entreprenörskap och innovativt företagande Stimulera entreprenörsklimat Ökat idéflöde Nyföretagarrådgivning Företagstillväxt Nya kunskapsintensiva företag Produkt och innovationsutveckling

19 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Samverkansinitiativ & innovativa miljöer Regionala styrkeområden Biomedicin och hälsa, fordon och transport, upplevelsenäring, livsmedel, textil, petrokemi, IT, Miljö/energi, trä och maritima sektorn. Samverkan Akademi, näringsliv och samhälle.

20 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Samverkansinitiativ & innovativa miljöer Analyser, dialogforum koordination av nätverk FoU-program, experiment, affärsutveckling, internationalisering, kunskapsöverföring, aktivitetsstöd Aktiviteter som stimulerar nyföretagande i kluster Attrahera kapital, kompetens och investeringar Aktiviteter för utvecklings- och innovationsmiljöer

21 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Hållbar stadsutveckling Skapa attraktiva stadsdelar Skapa nya sysselsättningstillfällen Bidra till sammanhållning & integration

22 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Hållbar stadsutveckling Upprustning av fysisk miljö Främja entreprenörskap på lokal nivå Strategisk samverkan mellan universitet/högskola, kommun, näringsliv Ökad mångfald i regionens arbetsliv Storstadssamarbete

23 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Grundläggande villkor Stödberättigat enl. programmet Överensstämma med gemenskapsrättsliga och nationella regelverk Bidra till programmets mål Tydlig redovisa projektorganisation Förbindelse om medfinansiering klar Genomarbetad och specificerad kostnads- budget Kostnadseffektivitet Konkurrensaspekten –ej snedvridning

24 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Horisontella kriterier Jämställdhet Miljö Integration och mångfald Samtliga bedöms utifrån tre nivåer: Direkt positivt Övervägande positivt Negativt

25 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Programövergripande kriterier Förnyelse och vidareutveckling Indikatorerna - resultat Näringslivets medverkan Små – och medelstora företag Regionala strategier Grad av gränsöverskridande Spridningseffekt och lärande Långsiktiga effekter

26 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Insatsspecifika urvalskriterier Entreprenörskap och innovativt företagande Ökat kommersialiserbart idéflöde Främja ökat entreprenörskap Nya innovativa företag Utveckling av nya produkter, tjänster, processer och marknader Innehåll av miljöteknik, miljöinnovationer

27 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Insatsspecifika urvalskriterier Samverkansinitiativ och innovativa miljöer Styrkeområden med internationell tillväxtpotential Innovation i gränssnitt (branscher, teknikområden) Utv. av nya produkter, tjänster, processer, marknader Utvecklingsmiljöer som stödjer forskning, utveckling Strategisk förankring och engagemang Innehåll av miljöteknik och/eller miljöinnovation

28 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Insatsspecifika urvalskriterier Hållbar stadsutveckling Insatsernas koppling till fyra stadsdelar, sekundärt även andra utsatta stadsdelar. - Bidrag till att främja företagande och sysselsättning. - Koppling till Göteborgs Stads utvecklingsstrategier - Bidrag till ett brett engagemang i staden / regionen - Samverkan andra storstäder, även internationellt.

29 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Riktlinjer för Finansiering av EU- projekt Nationell offentlig finansiering60% SUMMA60% ERUF40% SUMMA 100% Dessutom privat 5-10%

30 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stödtjänster Västra Götalandsregionens EU grupp Bred allmän info EU-programmen Djupare info Mål 2 Detaljstöd vid projektansökan

31 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tidplan Programmet godkänt av Kommissionen 23 augusti Övervakningskommitten 14 sept. Urvalskriterier m.m. Första ansökningsomgångarna ”öppet” förfarande Andra ansökningsomgång: 1 november – 7 januari Beslut i december (ERUF)/ resp mars (ERUF/ESF) Projektstart normalt 1 januari 2008 Viss retroaktivitet kan vid undantagsfall tillämpas

32 www.vgregion.se/eu Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden


Ladda ner ppt "Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU-programenheten Regionala Strukturfondsprogrammet Västsverige 2007-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser