Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-04-20 1 EU-stöd till kultur? EUs Regionalfond 2007-2013 och därefter Mål 2 och Interreg Göteborg 2012-04-20 Hans-Åke Persson www.vgregion.se/eu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-04-20 1 EU-stöd till kultur? EUs Regionalfond 2007-2013 och därefter Mål 2 och Interreg Göteborg 2012-04-20 Hans-Åke Persson www.vgregion.se/eu."— Presentationens avskrift:

1 2012-04-20 1 EU-stöd till kultur? EUs Regionalfond 2007-2013 och därefter Mål 2 och Interreg Göteborg 2012-04-20 Hans-Åke Persson www.vgregion.se/eu

2 2012-04-20 2 EUs budget 2007-2013, 863 mdr euro Forskning, tillväxt mm 8% SHP Sammanhållningspolitiken 35% -mål 1 Konvergens 28% -mål 2 Konkurrenskraft sysselsättning 6% -mål 3 Territoriellt samarbete (Interreg) 1% Naturresurser - jordbruk, fiske, miljö 43% Inre politik, säkerhet, frihet mm 1% Utrikespolitik, bistånd mm 7% Administration 7%

3 2012-04-20 3 Regionala strukturfondsprogram Mål 2. Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre insatsområden Västsverige: 1. Entreprenörskap och innovativt företagande 2. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer 3. Utsatta stadsdelar Projektvolym ca 2 000 Mkr

4 2012-04-20 4 Gränsregionala 2 st Interregionala 4 st Sverige Norge Öresund-Kattegatt-Skagerrak Transnationella 2 st Interreg IVC Urbact II ESPON Interact Mål 3 Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) 2007-2013 Program som omfattar Västra Götaland Östersjön Nordsjön

5 2012-04-20 5 Öresund-Kattegatt-Skagerrak Interreg IV A Delområde KASK Delområde Öresund Insatsområden: Hållbar ekonomisk utveckling Binda samman regionen Främja vardagsintegration Projektvolym ca 2 300 Mkr

6 2012-04-20 6 Sverige - Norge Interreg IV A Ett program med tre del- sekretariat Insatsområden: Ekonomisk tillväxt Attraktiv livsmiljö Projektvolym ca 610 Mkr + norsk finansiering ca 470 Mkr

7 2012-04-20 7 Nordsjöprogrammet Interreg IV B Sju länder. Fem län i Sverige Innovationer Hållbar miljö Tillgänglighet Konkurrenskraftiga samhällen Projektvolym 2 500 Mkr

8 2012-04-20 8 Östersjöprogrammet Interreg IV B 11 länder Innovation Tillgänglighet Östersjön - förvaltning Stads- och regionutveckling Projektvolym 2 700 Mkr

9 2012-04-20 9 Interregionalt samarbete Interreg IVC – erfarenheter av alla program Urbact II - stadsförnyelse Espon II – forskning och policy Interact - programgenomförande 4 program som vardera omfattar hela EU Erfarenhetsutbyte och lärande Knappt 5% av IRs budget

10 2012-04-20 10 Övergripande syfte: Hållbar tillväxt och sysselsättning – både mål 2 och mål 3 Skapa förutsättningar för tillväxt/sysselsättning – således inga ”rena” kulturprojekt Men möjligt ”indirekt” – t ex via näringsliv/småföretag, maritimt, transport/logistik, natur/kulturarvsmiljöer Och mål 3 Interreg – undanröja gränshinder, skapa gränsöverskridande samarbeten/identiteter, binda samman gränsregioner Nästa programperiod 2014-2020: Än mer fokuserat på tillväxt/sysselsättning? Utgångspunkter sammanhållningspolitiken

11 2012-04-20 11 Audiovisuellt kluster (”Trollywood”) Kvintessensen – kulturanpassa näringslivet Entreprenörskap inom SME Projektexempel Mål 2 Västsverige

12 2012-04-20 12 Öresund-Kattegatt-Skagerrak –IKON Interregionalt KulturOplevelses Netverk –Västerhavets Kulturarv –KIA Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet –Teaterdialog Öresund –Kulturdriven Innovation –+ ett antal förprojekt Sverige-Norge –Resandekartan (resandefolkets kultur) –Barnens gränsland –B2H Business to Heritage Projektexempel Interreg A

13 2012-04-20 13 North Sea Region –NSSP North Sea Screen Partnership –W4G Waterways for Growth Baltic Sea Region –Agora 2.0 - HeritageTourism for Increased BSR Identity –Cool Bricks – Cultural Heritage Interreg C –Charts –Certess –Histcape Projektexempel Interreg B och C

14 2012-04-20 14 Alla relevanta Mål 2 och 3-program nås via VGRs hemsida –www.vgregion.se/euwww.vgregion.se/eu Där finns även direktlänk till projektbank hos resp program hans-ake.persson@vgregion.se TACK Mer info om program och projekt


Ladda ner ppt "2012-04-20 1 EU-stöd till kultur? EUs Regionalfond 2007-2013 och därefter Mål 2 och Interreg Göteborg 2012-04-20 Hans-Åke Persson www.vgregion.se/eu."

Liknande presentationer


Google-annonser