Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUs Regionalfond och därefter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUs Regionalfond och därefter"— Presentationens avskrift:

1 EUs Regionalfond 2007-2013 och därefter
EU-stöd till kultur? EUs Regionalfond och därefter Mål 2 och Interreg Göteborg Hans-Åke Persson

2 EUs budget 2007-2013, 863 mdr euro Forskning, tillväxt mm 8%
EUs budget , 863 mdr euro Forskning, tillväxt mm % SHP Sammanhållningspolitiken % -mål 1 Konvergens % -mål 2 Konkurrenskraft sysselsättning 6% -mål 3 Territoriellt samarbete (Interreg) 1% Naturresurser - jordbruk, fiske, miljö % Inre politik, säkerhet, frihet mm % Utrikespolitik, bistånd mm % Administration % Viktiga insatser som inte tillhör SHP, utan sektorspolitiken i vid bemärkelse: CAP/CFP: Direkta jordsbruks/fiskestöd, miljölinsatser, LEADER-landsbygdsutveckling Forskning/tillväxt mm: FP7 (Framework Programme 7 R&D; 7e Ramprogrammet FoU); TEN Trans European Networks

3 Regionala strukturfondsprogram Mål 2
Regionala strukturfondsprogram Mål 2. Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre insatsområden Västsverige: 1. Entreprenörskap och innovativt företagande 2. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer 3. Utsatta stadsdelar Projektvolym ca Mkr

4 Mål 3 Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) 2007-2013
Program som omfattar Västra Götaland Gränsregionala 2 st Interregionala 4 st Sverige Norge Öresund-Kattegatt-Skagerrak Transnationella 2 st Interreg IVC Urbact II ESPON Interact Östersjön Nordsjön

5 Öresund-Kattegatt-Skagerrak Interreg IV A
Delområde KASK Delområde Öresund Insatsområden: Hållbar ekonomisk utveckling Binda samman regionen Främja vardagsintegration Projektvolym ca Mkr

6 Sverige - Norge Interreg IV A
Ett program med tre del-sekretariat Insatsområden: Ekonomisk tillväxt Attraktiv livsmiljö Projektvolym ca 610 Mkr + norsk finansiering ca 470 Mkr

7 Nordsjöprogrammet Interreg IV B
Sju länder. Fem län i Sverige Innovationer Hållbar miljö Tillgänglighet Konkurrenskraftiga samhällen Projektvolym Mkr

8 Östersjöprogrammet Interreg IV B
11 länder Innovation Tillgänglighet Östersjön - förvaltning Stads- och regionutveckling Projektvolym Mkr

9 Interregionalt samarbete
Interregionalt samarbete 4 program som vardera omfattar hela EU Erfarenhetsutbyte och lärande Knappt 5% av IRs budget Interreg IVC – erfarenheter av alla program Urbact II - stadsförnyelse Espon II – forskning och policy Interact - programgenomförande

10 Utgångspunkter sammanhållningspolitiken
Övergripande syfte: Hållbar tillväxt och sysselsättning – både mål 2 och mål 3 Skapa förutsättningar för tillväxt/sysselsättning – således inga ”rena” kulturprojekt Men möjligt ”indirekt” – t ex via näringsliv/småföretag, maritimt, transport/logistik, natur/kulturarvsmiljöer Och mål 3 Interreg – undanröja gränshinder, skapa gränsöverskridande samarbeten/identiteter, binda samman gränsregioner Nästa programperiod : Än mer fokuserat på tillväxt/sysselsättning?

11 Projektexempel Mål 2 Västsverige
Audiovisuellt kluster (”Trollywood”) Kvintessensen – kulturanpassa näringslivet Entreprenörskap inom SME

12 Projektexempel Interreg A
Öresund-Kattegatt-Skagerrak IKON Interregionalt KulturOplevelses Netverk Västerhavets Kulturarv KIA Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet Teaterdialog Öresund Kulturdriven Innovation + ett antal förprojekt Sverige-Norge Resandekartan (resandefolkets kultur) Barnens gränsland B2H Business to Heritage

13 Projektexempel Interreg B och C
North Sea Region NSSP North Sea Screen Partnership W4G Waterways for Growth Baltic Sea Region Agora HeritageTourism for Increased BSR Identity Cool Bricks – Cultural Heritage Interreg C Charts Certess Histcape

14 Mer info om program och projekt
Alla relevanta Mål 2 och 3-program nås via VGRs hemsida Där finns även direktlänk till projektbank hos resp program TACK


Ladda ner ppt "EUs Regionalfond och därefter"

Liknande presentationer


Google-annonser