Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nye Mål 3: Kjernegeografien med: 109 norske og 53 svenske kommuner km2 (Hellas km2) - 2,1 mill innbyggere Muligheter i >20% områdene.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nye Mål 3: Kjernegeografien med: 109 norske og 53 svenske kommuner km2 (Hellas km2) - 2,1 mill innbyggere Muligheter i >20% områdene."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Nye Mål 3: Kjernegeografien med:
109 norske og 53 svenske kommuner km2 (Hellas km2) - 2,1 mill innbyggere Muligheter i >20% områdene >10% område EU

4 Programdisposisjon – Mål 3 Sverige – Norge 2007-2013
Programstruktur, motiv for programmet, EU strategier, nasjonale strategier, regionale strategier, ex-ante evalueringer Hva er Mål 3 Sverige-Norge, geografi, presentasjon av delområder Grenseindeks – sosio-økonomiske analyser, befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, regional konkurransekraft, pendling, grensehandel SWOT- analyse , sterke/svake sider – muligheter/trusler Erfaringer fra Interreg IIA og IIIA Visjon, mål og strategier Innsatsområder, A, B, C Statsstøtteregelverket – konkurransevridning med mer Indikatorer  mål- og resultatstyringssystem Informasjon til søker, prosjektfinansiering, utvalgsprosesser Prosjektgjennomføring, oppfølging og kontroll Gjennomføringsorganisasjon – styringsstruktur Informasjon –kommunikasjonsstrategi Datasystem – om praktisk programarbeid/prosjektarbeid Finansielle tabeller

5 Sverige-Norge programmets vision är att
”Genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft”. Visionen om att utveckla en attraktiv gränsregion måste ta utgångspunkt i invånarna som bor och verkar i regionen. Det är dock mycket viktigt att regionen även attraherar både inflyttare och besökare. Genom att ta hänsyn till både människors och företagens behov inom Inre Skandinavien, kan en ekonomiskt stark och konkurrenskraftig region utvecklas med en attraktiv livsmiljö.

6 b) Attraktiv livsmiljö
Övergripande mål Sverige-Norge programmet ska fokusera på två övergripande mål för att uppnå en god tillväxt och hållbar utveckling: a)      Ekonomisk tillväxt b)     Attraktiv livsmiljö Vid val av övergripande mål för programmet har hänsyn tagits till de tre dimensionerna inom begreppet Hållbar utveckling. Målet Ekonomisk tilväxt beaktar hållbar ekonomisk utveckling medan Attraktiv livsmiljö innefattar den ekologiska och den sociala dimensionen.

7 Programmets övergripande mål förverkligas genom två strategier;
Det gränslösa samarbetet skall medverka till att stärka innovativa krafter för att utveckla kunskapshöjning och konkurrenskraft inom näringsliv, teknik och samhällsutveckling. Ett gemensamt gränsöverskridande utvecklande av natur- och kulturmiljöer, kommunikationer samt de kulturella sambanden skall öka samhörigheten och kontaktytorna i regionen.

8 Genom gränsöverskridande
Insatsområden Effektmål Mål Vision Ekonomisk tillväxt Infrastruktur Gränshinder Stad-Land FOU Humankapital Kompetensutveckling Turism Livsmedelsförädling Kluster Innovationer En ökad tillgänglighet till och inom regionen Ekonomisk stark region En integrerad arbetsmarknad med en konkurrens- kraftig arbetskraft Ökat antal konkurrenskraftiga Företag. Genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Livsmiljö Grensehindringer Kultur/kulturarv og identitet Miljöteknik Energiförsörjning Institutionellt samarbete Folkhälsa Förbättrat nyttjande, förvaltning och utveckling av naturresurser Attraktiv Livsmiljö Förbättrad hälsa i regionen Stärkt regional identitet

9 Finansielle ressusrer Mål 3 Sverige-Norge 2007-2013
Statsbudsjettet 25 mill euro ? EU 26-30 mill euro Regional finansiering 25 mill euro ? Regional finansiering 26-30 mill euro Mao et Sverige-Norge program på ca 110 mill euro = Nok 900 mill

10 Struktur i dagens Interreg IIIA Sverige-Norge 2000-2006
Innsatsområde A Kunnskap og næringsutvikling Innsatsområde B Livsmiljø & samhällsutveckling B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4 Ny struktur i nye Mål3 Sverige – Norge Innsatsområde A Kunnskap og næringsutvikling Innsatsområde A Ekonomisk tilvekst Innsatsområde B Livsmiljø

11

12 Alternativ styringsmodell
Felles styringskomite/beslutningsgruppe Sverige-Norge programmet 20% av programmets ressurser Styringskomite subprogram Nordens grønne Belte Styringskomite subprogram Indre Skandinavia Styringskomite Subprogram Grenseløst samarbeid Ressursfordeling basert på befolkningsmengde 24,9% 47,5% 27,6%


Ladda ner ppt "Nye Mål 3: Kjernegeografien med: 109 norske og 53 svenske kommuner km2 (Hellas km2) - 2,1 mill innbyggere Muligheter i >20% områdene."

Liknande presentationer


Google-annonser