Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nye Mål 3: Kjernegeografien med: -109 norske og 53 svenske kommuner - 175 000 km2 (Hellas 135 000km2) - 2,1 mill innbyggere Muligheter i ->20% områdene.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nye Mål 3: Kjernegeografien med: -109 norske og 53 svenske kommuner - 175 000 km2 (Hellas 135 000km2) - 2,1 mill innbyggere Muligheter i ->20% områdene."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Nye Mål 3: Kjernegeografien med: -109 norske og 53 svenske kommuner - 175 000 km2 (Hellas 135 000km2) - 2,1 mill innbyggere Muligheter i ->20% områdene ->10% område EU

4 Programdisposisjon – Mål 3 Sverige – Norge 2007-2013 1.Programstruktur, motiv for programmet, EU strategier, nasjonale strategier, regionale strategier, ex-ante evalueringer 2.Hva er Mål 3 Sverige-Norge, geografi, presentasjon av delområder 3.Grenseindeks – sosio-økonomiske analyser, befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, regional konkurransekraft, pendling, grensehandel 4.SWOT- analyse, sterke/svake sider – muligheter/trusler 5.Erfaringer fra Interreg IIA og IIIA 6.Visjon, mål og strategier 7.Innsatsområder, A, B, C 8.Statsstøtteregelverket – konkurransevridning med mer 9.Indikatorer  mål- og resultatstyringssystem 10.Informasjon til søker, prosjektfinansiering, utvalgsprosesser 11. Prosjektgjennomføring, oppfølging og kontroll 12.Gjennomføringsorganisasjon – styringsstruktur 13.Informasjon –kommunikasjonsstrategi 14.Datasystem – om praktisk programarbeid/prosjektarbeid 15.Finansielle tabeller

5 Vision Sverige-Norge programmets vision är att ”Genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft”. Visionen om att utveckla en attraktiv gränsregion måste ta utgångspunkt i invånarna som bor och verkar i regionen. Det är dock mycket viktigt att regionen även attraherar både inflyttare och besökare. Genom att ta hänsyn till både människors och företagens behov inom Inre Skandinavien, kan en ekonomiskt stark och konkurrenskraftig region utvecklas med en attraktiv livsmiljö.

6 Övergripande mål Sverige-Norge programmet ska fokusera på två övergripande mål för att uppnå en god tillväxt och hållbar utveckling: a) Ekonomisk tillväxt b) Attraktiv livsmiljö Vid val av övergripande mål för programmet har hänsyn tagits till de tre dimensionerna inom begreppet Hållbar utveckling. Målet Ekonomisk tilväxt beaktar hållbar ekonomisk utveckling medan Attraktiv livsmiljö innefattar den ekologiska och den sociala dimensionen.

7 Strategier Programmets övergripande mål förverkligas genom två strategier; • Det gränslösa samarbetet skall medverka till att stärka innovativa krafter för att utveckla kunskapshöjning och konkurrenskraft inom näringsliv, teknik och samhällsutveckling. • Ett gemensamt gränsöverskridande utvecklande av natur- och kulturmiljöer, kommunikationer samt de kulturella sambanden skall öka samhörigheten och kontaktytorna i regionen.

8 Genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Ekonomisk tillväxt Infrastruktur Gränshinder Stad-Land FOU Humankapital Kompetensutveckling Turism Livsmedelsförädling Kluster Innovationer InsatsområdenEffektmålMål Livsmiljö Grensehindringer Kultur/kulturarv og identitet Miljöteknik Energiförsörjning Institutionellt samarbete Folkhälsa Attraktiv Livsmiljö En ökad tillgänglighet till och inom regionen En integrerad arbetsmarknad med en konkurrens- kraftig arbetskraft Ökat antal konkurrenskraftiga Företag. Ekonomisk stark region Förbättrat nyttjande, förvaltning och utveckling av naturresurser Förbättrad hälsa i regionen Vision Stärkt regional identitet

9 EU 26-30 mill euro Regional finansiering 26-30 mill euro Statsbudsjettet 6.10.2006 25 mill euro ? Regional finansiering 25 mill euro ? Finansielle ressusrer Mål 3 Sverige-Norge 2007-2013 Mao et Sverige-Norge program på ca 110 mill euro = Nok 900 mill

10 Innsatsområde A Kunnskap og næringsutvikling Innsatsområde B Livsmiljø & samhällsutveckling A1A2A3A4 B4B3B2B1 Struktur i dagens Interreg IIIA Sverige-Norge 2000-2006 Innsatsområde A Ekonomisk tilvekst Innsatsområde B Livsmiljø Ny struktur i nye Mål3 Sverige – Norge 20007-2013 Innsatsområde A Kunnskap og næringsutvikling

11

12 Felles styringskomite/beslutningsgruppe Sverige-Norge programmet 20% av programmets ressurser Styringskomite subprogram Nordens grønne Belte Styringskomite Subprogram Grenseløst samarbeid Styringskomite subprogram Indre Skandinavia Ressursfordeling basert på befolkningsmengde 24,9%47,5%27,6% Alternativ styringsmodell


Ladda ner ppt "Nye Mål 3: Kjernegeografien med: -109 norske og 53 svenske kommuner - 175 000 km2 (Hellas 135 000km2) - 2,1 mill innbyggere Muligheter i ->20% områdene."

Liknande presentationer


Google-annonser