Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

botnia-atlantica.eu Europeiska unionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "botnia-atlantica.eu Europeiska unionen"— Presentationens avskrift:

1 botnia-atlantica.eu Europeiska unionen
Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Mellersta Österbotten
Programområdet och angränsande regioner Österbotten Pohjanmaa Västerbotten Västernorrland Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Nordland Satakunta Nordanstig Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten Gävleborg Finland & Sverige Norge Angränsande regioner botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 Programområden i Norden
Gränsöverskridande samarbete Programområden i Norden Nord Botnia-Atlantica Sverige- Norge Central Baltic Öresund- Kattegatt- Skagerack Aust-Agder South Baltic botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

4 Programmets mål Botnia-Atlanticaprogrammet ska stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan för en starkare tillväxt och en hållbar utveckling botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

5 Programstruktur Prioriterat område 1 Strukturer för samverkan
Stärka strukturer som ger förutsättningar för nära samverkan över gränserna Prioriterat område 2 Tillväxt genom samverkan Skapa tillväxt genom att kombinera och komplettera kunnande och aktivitet över gränserna Prioriterat område 3 Tekniskt stöd Effektivt programgenomförande Miljö Kommunikationer Sammanhållning Kompetens Näringsliv Samhälle Miljö Kommunikationer Sammanhållning Kompetens Näringsliv Samhälle Prioriterat område 1 Strukturer för samverkan Stärka strukturer som ger förutsättningar för nära samverkan över gränserna Prioriterat område 2 Tillväxt genom samverkan Skapa tillväxt genom att kombinera och komplettera kunnande och aktivitet över gränserna Prioriterat område 3 Tekniskt stöd Effektivt programgenomförande Strukturer för samverkan Miljö Kommunikationer Sammanhållning Tillväxt genom samverkan Kompetens Näringsliv Samhälle Prioriterat område 1 Strukturer för samverkan Miljö Kommunikationer Sammanhållning Prioriterat område 2 Tillväxt genom samverkan Kompetens Näringsliv Samhälle Prioriterat område 3 Tekniskt stöd botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

6 Finansiering 2007-2013 Land M€ EU-finansiering, Finland 11,3
EU-finansiering, Sverige 19,1 EU-finansiering sammanlagt 30,5 Statlig finansiering, Norge 2,8 Finansiering sammanlagt 33,3 botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

7 Medelfördelning 2007-2013 Prioritet Finland & Sverige Norge Tot. M€ EU
Nat. 1. Strukturer för samverkan 12,95 2,42 28,32 2. Tillväxt genom samverkan 15,69 2,94 34,32 3. Tekniskt stöd 1,83 0,34 4,00 Sammanlagt 30,47 5,70 66,64 botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

8 Medelfördelning 2007-2013 Prioritet Finland & Sverige Norge Tot. % EU
Nat. 1. Strukturer för samverkan 42,5 2. Tillväxt genom samverkan 51,5 3. Tekniskt stöd 6,0 Sammanlagt 100 botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

9 Projekttyper Nyskapande projekt Etableringsprojekt
För att initiera och testa nya aktiviteter Projekttid max. 1 år Stödnivå (EU) max. 60 % Framgångsrika projekt kan följas av etableringsprojekt Etableringsprojekt För att vidareutveckla idéer Projekttid max. 3 år Stödnivå (EU) max. 50 % Programmets stödnivå i EU:s medlemsländer i genomsnitt max. 50% Stöd för nätverksskapande botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

10 Gemensamma projekt Gemensam projektutveckling Gemensam finansiering
Minst en partner från varje land Alla är överens om vad man vill göra Gemensam finansiering Lead Partner ansvarar för EU-medlen Medfinansiering från varje land Gemensam projektpersonal Lead Partner svarar för arbetsledningen Gemensamt genomförande Alla är överens om vad man gör Lead Partner ansvarar för hela verksamheten botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

11 Regionala kontaktorgan
Organisation Attesterande myndigheten Förvaltande myndigheten Revisions- myndigheten Sekretariatet Lokalt kontor i Finland Sekretariat i Norge Regionala kontaktorgan Övervaknings- kommittén Styrkommittén botnia-atlantica.eu Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

12 www.botnia-atlantica.eu botnia-atlantica.eu Europeiska unionen
Europeiska regionala utvecklingsfonden

13 Information om programmet kan även hittas här:
HÄRNÖSAND Landstinget Kontaktperson: Jon Hillgren, TÄRNABY MittSkandia Kontaktperson: Jarl Folkesson, NARVIK VINN Kontaktperson: Hanne Winther, MO I RANA MidtSkandia/Rana Utviklingsselskap AS Kontaktperson: Jan Mikkelborg, Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

14 Information om programmet kan även hittas här (fortsättning):
KOKKOLA/KARLEBY Keski-Pohjanmaan liitto Kontaktpersoner: Kauppi Virkkala, Susanne Storbjörk, PORI Satakuntaliitto Kontaktpersoner: Esko Pennanen, Tuula Telin, Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden


Ladda ner ppt "botnia-atlantica.eu Europeiska unionen"

Liknande presentationer


Google-annonser