Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KAG 2007-2013 Kustaktionsgruppen i Österbotten. Kusten - en källa för företagsamhet Kustaktionsgruppens verksamhetsområde sträcker sig längs den Österbottni-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KAG 2007-2013 Kustaktionsgruppen i Österbotten. Kusten - en källa för företagsamhet Kustaktionsgruppens verksamhetsområde sträcker sig längs den Österbottni-"— Presentationens avskrift:

1 KAG 2007-2013 Kustaktionsgruppen i Österbotten

2 Kusten - en källa för företagsamhet Kustaktionsgruppens verksamhetsområde sträcker sig längs den Österbottni- ska kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder. KAG är en av de sju nationella fiskegrupper och program som Jord- och skogsbruksministeriet prioriterat för perioden 2007-2013. En betydande finansiär för genomförandet av programmet kommer från den Europeiska fiskerifonden. Verksamhetsmodellen är ny för fiskerinäringen. KAG skall bedriva Leader liknande verksamhet för utveckling av fiskerinäringen.

3 Framtidstro Grundtanken med programmet för KAG bygger på övertygelse om att det finns framtidstro inom fiskerinäringen och att denna framtidstro kan kanaliseras till ett engagemang för lokalsamhället och näringen. KAG-programmet och Leader-programmet har ett mycket nära samarbete. Dels förvaltas båda programmen av Aktion Österbotten och dels kompletterar innehållet i programmen varandra. Programmen betonar betydelsen av kunskap, engagemang, entreprenör- skap och hållbar utveckling.

4 Målsättning Målsättning med programmet är att bibehålla och skapa nya arbetstillfällen inom fiskerinäringen genom att diversifiera verksamheten inom yrkesfisket och att stöda detta genom att stärka kunskapsbasen, fiskekulturen och verksamheter som tangerar fisket. Målsättningen är även att utveckla svenska Österbotten till ett fönster mot Sverige och övriga Norden kring kunskap och kulturutbyte. Kunskapsutveckling, kulturarv är de strategiska åtgärdshelheter som valts för att uppnå målsättningen med den lokala utvecklingsstrategin.

5 Målgrupp för programmet Målgruppen för programmet är byar, föreningar, företag och enskilda näringsidkare eller sammanslutningar av dessa med speciell fokus på ungdomar och kvinnor. Bland företagen beaktas speciellt yrkesfiskare i kategori I, II, III, fiskodlare, fiskhandeln, fiskförädlare och företag inom besöksnäring. Kommunerna har en central roll som samarbetsparter och kan även vara projektägare om det är praktiskt mest fördelaktigt.

6 Verksamhetsområde Klicka dig in på.... och läs mera! www.aktion.fi Mikael Nygård Projektchef Handelsespl. 23a Våning 2 65100 Vasa Tel: 050-308 1379


Ladda ner ppt "KAG 2007-2013 Kustaktionsgruppen i Österbotten. Kusten - en källa för företagsamhet Kustaktionsgruppens verksamhetsområde sträcker sig längs den Österbottni-"

Liknande presentationer


Google-annonser