Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DATERO Tvåspråkigt datacenter för specialgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DATERO Tvåspråkigt datacenter för specialgrupper."— Presentationens avskrift:

1 DATERO Tvåspråkigt datacenter för specialgrupper

2 Verksamhetsområde:Öterbotten  Hemort: Vasa  Utlåningspunkter: ◦ Vasa (6 punkter) ◦ Nykarleby ◦ Jakobstad ◦ Närpes ◦ Vörå-Maxmo-Oravais ◦ Laihela ◦ Kristinestad ◦ Karleby ◦ Malax ◦ Kosnäs ◦ Pedersöre ◦ Larsmo ◦ Kronoby ◦ Lillkyro ◦ Korsholm ◦ Kaskö ◦ Storkyro -Raseborg -Tavastehus

3 M ÅL FÖR D ATEROS VERKSAMHET Datero strävar efter att hjälpa till med datatekniska lösningar främja rehabilitering, inlärning jobba för ett fungerande vardagsliv för människor med handikapp, funktionsnedsättingar, inlärningsvårigheter, som en del av helhetsrehabiliteringen.

4 D ATERO - VERKSAMHETSHELHETEN HAR FÖRDELATS I TVÅ ENHETER, VILKA IDAG FUNGERAR SIDA VID SIDA : D ATERO RF OCH V ASA CENTRALSJUKHHUSETS T IKOTEK PKL

5 o G ÖR BEDÖMNINGAR AV KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL - BEDÖMNINGAR AV ÖVNINGSPROGRAM - KOMPENSERANDE DATAHJÄLPMEDEL VCS/Tikotek poliklinik:

6 -Strävar efter att erbjuda öppen service i hela landskapet Österbotten -Utlåningspunkter i biblioteken -Utbildning, informationsförmedling och utvecklingsverksamhet för yrkespersonal och familjer DATERO RF

7 -Praktikanter från olika läroanstalter och från arbetslivet (lärare, speciallärare, socionomer, adb- ingengörer, grafiker..) -Målgruppen är främst personer som får hjälp av dataprogramen, men som saknar remiss, eller inte har diagnos -Programutveckling tillsammans med regionens läroanstalter

8 D ATERO RF  ca 23. övningsprogramutlåningspunkter i biblioteker i Österbotten (145 000 invånare/ 52% svensksp., 87% finsksp.)  Nätverk för yrkespersonal (lärare, speciallärare, barnträdgårdslärare, assistenter, tal- och ergoterapeuter, psykologer… ca. 350 personer i Östrboten)

9  Handledning för användare och för yrkespersonal i att välja och använda program  Information och gratis material finns på Dateros hemsidor  Programutvecklingsprojekt

10 S AMARBETE MELLAN D ATERO RF OCH BIBLIOTEKEN Datero rf vill:  Utöka utbudet av pedagogiska och habiliterande dataprogram.  Utöka utbudet av utlåningsmaterial till personer med funktionshinder och inlärningssvårigheter.

11 Utlåningspunkterna är placerade på de kommunala biblioteken eftersom:  de redan har ett system och kunnande inom låneverksamheten.  bibliotekens servicesystem är känt för alla och biblioteken betjänar alla.

12 G ENOM DENNA VERKSAMHET :  Personer, som inte har någon diagnos men har svårigheter, kan lättare få tillgång till program för inlärning och habilitering.  Yrkespersoner (lärare och terapeuter) kan förbättra sina färdigheter i adb-baserad rehabilitering, när de får bekanta sig med programmen inför rekommendationer.  Samhället kan spara genom att undvika fel anskaffningar.

13 G ENOM DENNA VERKSAMHET KAN :  Genom att personalen kan använda lånade program för tillfälliga behov.  Samhället sparar pengar då man inte behöver bekosta alla program som rekommenderas för Tikotek-poliklinikens klienter.  Ett större utbud av program kan erbjudas för Tikotek-poliklinikens klienter.

14 D ET HÄR GÖR D ATERO RF  Gör bidragsansökningar till fonder och stiftelser  Sköter om anskaffningen av ett startpaket (programsökning, offertförfrågan, beställning betalning av räkningar)

15 D ET HÄR GÖR D ATERO RF  Stöder med en lathund som uppdateras kontinuerligt  Stöder med demonstrationer av programmen för bibliotekspersonal och allmänheten  Ordnar kursverksamhet i samarbete med andra instanser (t.ex. Mi/Arbis, utbildningsanstalter osv.)  Stöder med tips för vidareanskaffning

16 B IBLIOTEKET Sköter och använder programmen som sina egna (katalogisering, utlåning osv.) Anskaffar nya program till biblioteket som vanliga anskaffningar Fjärrlånar programmen

17 P ROGRAM FINNS FÖR ALLA ÅLDRAR Modersmål • bokstäver, läsning, ord, skrivning • läs- och skrivfärdigheter, läsförståelse Främmande språk • t.ex finska, engelska Matematik Perception Orsak – verkan Kreativitet Logiskt tänkande Mus- och tangentbords- hantering

18 Los -station Mattelandet Läs- och skrivtestning Kamratgrupp för personer med läs-, skriv- och inlärningssvårigheter / Luki-Kahvila Ljudboks –cirkel (Böcker för öronen) Tikas – kurser ( Lätt läst IT) Annan verksamhet

19 K ONTAKTUPPGIFTER besöksadress: Vasa stadsbibliotek, Biblioteksgatan 13 www.datero.fi Facebook: Datero ry datero@datero.fi 050-3028 041, 040-7383 402


Ladda ner ppt "DATERO Tvåspråkigt datacenter för specialgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser