Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIFKO-CENTER Center för samordning av och information om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIFKO-CENTER Center för samordning av och information om"— Presentationens avskrift:

1 SIFKO-CENTER Center för samordning av och information om
fortbildning och kompetensutveckling samt information om utvecklings- och forskningstjänster inom hälso- och sjukvård och det sociala området i svenska Österbotten

2 HUR SKAPADES PROJEKTET SIFKO-CENTER?
AITO-programmet: På uppdrag av Undervisningsministeriet utarbetade Länsstyrelsen i Västra Finlands län år 2005 ett åtgärdsprogram för att utveckla vuxenutbildningen i regionen . I samband med AITO-programmet sändes en förfrågan till sakkunniga inom vuxenutbildningen, resultatet visade: Behov av ökat samarbete Behov av koordinering inom vuxenutbildningen Undervisningsministeriet gav Länsstyrelsen i uppdrag att förverkliga åtgärdsförslagen: Utvecklingsarbete inom social- och hälsovårdsbranschen; koordinering av vuxenutbildningen i Österbotten

3 HUR SKAPADES PROJEKTET SIFKO-CENTER?
Länsstyrelsen sammankallade centrala aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen till ett diskussionstillfälle Representanter från följande organisationer har i samarbete planerat och skrivit SIFKO-centers projektplan Yrkesakademin i Österbotten Yrkeshögskolan Novia Länsstyrelsen i Västra Finlands län (social- och hälsoavdelningen samt bildningsavdelningen) Österbottens förbund Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Vasa sjukvårdsdistrikt Utvecklingsenheten för Barnskydd i Österbotten Åbo Akademi i Vasa Malmska hälso- och sjukvårdsområdet Äldrecentrum Österbotten - utvecklingsenhet inom äldreomsorgen i Österbotten

4 ALLMÄNT Projektet är ett ESF-projekt och delfinansieras av:
Europeiska Unionen Länsstyrelsen i Västra Finlands län Finansiella samarbetspartners är: Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi AB/Yrkeshögskolan Novia, enheten för fortbildning (projektägare) Yrkesakademin i Österbotten Vasa sjukvårdsdistrikt Malmska hälso- och sjukvårdsområdet Projekttiden är:

5 Samordning av och Information om Fortbildning och KOmpetensutveckling
SYFTE Skapa en verksamhetsmodell i form av ett center för Samordning av och Information om Fortbildning och KOmpetensutveckling samt informera om utvecklings- och forskningstjänster inom hälso- och sjukvård och det sociala området i svenska Österbotten

6 MÅLGRUPP Förmän, ansvarspersoner för personalens fortbildning och kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården samt det sociala området i svenska Österbotten Vasa centralsjukhus Malmska hälso- och sjukvårdsområdet Hälsovårdscentraler Socialväsendet Privata vårdorganisationer Organisationer, föreningar eller privata (i hela svensk Finland) som erbjuder fortbildning, handledning eller andra kompetenshöjande tjänster för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården samt inom det sociala området som är i behov av samordning av och information om sina tjänster

7 BAKGRUND Lagstiftningen ställer ökade krav på fortbildning för personal inom social- och hälsovårdsområdena Otillräckliga personalresurser och oklar arbetsfördelning för planering av personalens fortbildning inom organisationer som verkar inom social- och hälsovårdsområdena Tidskrävande att söka aktuell och information om och kontakta olika arrangörer vid förfrågan kring och/eller beställning av Fortbildningar Expertiskunnande Föreläsare Projekt Forskning

8 BAKGRUND Svårt att överblicka utbudet eftersom informationen finns utspridd på många ställen Arrangörers hemsidor, intranet, webbportaler Broschyrer, infoblad, affischer, annonser E-post Kontaktpersoner.... osv. Stort informationsflöde med ett ”icke relevant” utbud Möjligheterna att delta i fortbildning och kompetensutveckling kan varierar inom social- och hälsovårdsområdena Svårigheter att finna svenskspråkig motsvarighet till finskspråkigt fortbildningsutbud Svårigheter att finna expertiskunnande på svenska Språket, platsen, tidpunkten, målgruppen, utbildningsnivån... är inte ”rätt” Liknande fortbildningsutbud erbjuds samtidigt  deltagarantalet räcker inte till

9 MÅLSÄTTNING SIFKO-center INFORMATIONS- OCH SAMORDNINGS-UPPGIFTER
* Tillhandahålla, sammanställa och sprida information om fortbildning, kompetensutveckling, expertiskunnande, utvecklingsarbete, forskning, projekt, undersökningar och rapporter * Samordningsuppgifter inom fortbildning och kompetensutveckling UTVECKLA SAMARBETE OCH NÄTVERK * som stöder fortbildning, kompetensutveckling och information om aktuell forskning och utvecklingsprojekt * mellan organisationer som erbjuder fortbildnings- och kompetensutvecklings-tjänster och som använder dessa tjänster UTVECKLA VERKSAMHETEN Utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med samarbetsparter och användare SIFKO-CENTERS WEBBPORTAL * Upprätthålla en webbportal som tillhandahåller organisationer i svenska Österbotten med lättillgänglig och överskådlig information om fortbildning, tjänster för kompetensutveckling, pågående forskning och projekt MÅLSÄTTNING

10 WEBBPORTALEN INFORMATIONSTJÄNSTER SÖK- OCH SAMORDNINGSTJÄNSTER
Allmän information Inputfunktioner Möjligheter att föra in ny information i webbportalen Föreläsarbank Fortbildningsbank Forskningsbank Projektbank Förfrågningsfunktioner Möjlighet för användaren att föra in förfrågan kring fortbildning, expertiskunnande, föreläsare, fortbildningsbehov Sökfunktioner Utvärderingsfunktioner Möjlighet för användaren att utvärdera SIFKO-centers och webbportalens verksamhet

11 RESULTAT Det har skapats ett självfinansierat, permanent, attraktivt och kvalitativt ändamålsenligt verksamhetscenter vars uppgift är att samordna fortbildnings- och kompetensutvecklingstjänster

12 KONTAKTUPPGIFTER SIFKO-center Yrkeshögskolan Novia / Fortbildningen
PB 6, Vasa e-post: Projektledare Gunilla Toivonen GSM: e-post: Projektarbetare Johanna Aspelin GSM: e-post: Projektarbetare Thomas Östersund (ADB) GSM: e-post:


Ladda ner ppt "SIFKO-CENTER Center för samordning av och information om"

Liknande presentationer


Google-annonser