Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreomsorg på distans Högskolan på Åland 1.3 2013-28.2 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreomsorg på distans Högskolan på Åland 1.3 2013-28.2 2015."— Presentationens avskrift:

1 Äldreomsorg på distans Högskolan på Åland 1.3 2013-28.2 2015

2 Äldreomsorg på distans 90% av 75 år fyllda skall bo i eget hem 2377 personer 31.12 2011  4676 personer 2040

3 Äldreomsorg på distans Vad är målet med ”Äldreomsorg på distans” Att inom äldreomsorgen dra nytta av internets möjligheter till Ge hemmaboende äldre ökad service, trygghet och social kontakt Underlätta det dagliga arbetet inom äldreomsorgen Interaktiv kontakt

4 Äldreomsorg på distans MÅLSÄTTNINGAR i projektet • Stödtjänsten är införd som arbetsmetod i minst 10 kommuner • Minst 50 äldre omfattas av stödtjänsten • 20 skärmar inom omsorgen (AHS m.fl.) • Undervisning i ämnet även på gymnasialstadiet • Modell för fortsatt koordinering av verksamheten finns • Stödtjänstens juridiska aspekter ska utredas

5 Äldreomsorg på distans Under projekttiden kan vi erbjuda kommunerna/omsorgen: • Kostnadsfri teknik • Kostnadsfria program • Ansvar av kontakt mellan teknik leverantör och kommun/klient

6 Äldreomsorg på distans Vad är kommunens/omsorgens skyldighet under projekttiden: • Utse användare (sjukpensionärer, närståendevårdare, pensionärer) • Avsätta personalarbetstid (x antal h/månad, beroende på kommun)

7 Äldreomsorg på distans Virituella besök

8 • Ärenden • Apotek • Trygghet • Samhällsinformation • Föreningar • Kulturaktörer • Medicin • Tillsyns besök • Samvaro • Anhörig kontakt • Minnesträning • Fysisk träning

9 Äldreomsorg på distans

10

11 Äldreomsorg på sistans • Möta politiker • Närstående vårdar grupper • Hem rehabilitering • Personal utbildning/interna möten • Månadens kalender • Församlingarna • Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) • Spec. grupper

12 Äldreomsorg på distans Resultat: Äldreomsorg på distans är en stödtjänst som: • Minskar ensamheten • Aktivare vardag • Är en bra metod för förebyggande omsorgsarbete • Är ett komplement som ger ökade möjligheter till klientkontakt

13 Äldreomsorg på distans Resultat forts: • Stödtjänsten är uppskattad av de flesta deltagarna • Implementeringen tar läng tid • Underlätter personalens arbete  kostnadsbesparing • Tekniken fungerar bra • Bör prövas i flera kommuner • Ökat stöd till hemmaboende äldre behövs

14 Äldreomsorg på distans Kostnadsreducering • Minskad transporttid kortare insatstider • Minskat behov av andra tjänster • Många besök på kort tid

15 Äldreomsorg på distans


Ladda ner ppt "Äldreomsorg på distans Högskolan på Åland 1.3 2013-28.2 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser