Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AME/ESG 2009-05-28 SAM Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AME/ESG 2009-05-28 SAM Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare."— Presentationens avskrift:

1

2 AME/ESG 2009-05-28 SAM Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare vid Arbetsmarknadsenheten i Skövde kommun

3 AME/ESG 2009-05-28 AME i Skövde Arbetsmarknadsåtgärder Service till kommunens förvaltningar/arbetsplatser Sysselsättning Rehabilitering Fast anställda: 14 + 3 Anställda m stöd: 29 Praktikanter: 60 + 50

4 AME/ESG 2009-05-28 Målgrupp för SAM Unga vuxna 18 – 29 år i behov av stöd från mer än en myndighet. Psykisk ohälsa –som mer än något annat hindrar i arbetet eller studier –som förväntas behöva behandling Ingen egen försörjning –försörjning genom Soc, FK, AF eller föräldrar

5 AME/ESG 2009-05-28 Syfte Genom aktiv samverkan skapa möjligheter för deltagarna avseende –Förvärvsarbete –Livskvalitet –Social kompetens –Helhetsbedömning –Undvika rundgång mellan myndigheter

6 AME/ESG 2009-05-28 Process AME Försörjning FK AF Soc Hälsa Vuxenpsyk Primärvård Ungdoms- mottagning Aktualisering via handläggargrupp, AME eller egenanmälan ”SAM’s handläggare” gör en 1:a bedömning

7 AME/ESG 2009-05-28 Metod: mätning o kartläggning… SUS/DIS KASAM LSQ Psykisk hälsa(VAS) P&diC GAF MoHO: –vanor/rutiner –aktivitet/intresse –skol- och arbetsanamnes Nätverk Psykisk hälsa

8 AME/ESG 2009-05-28 …därefter bedömning och åtgärd samtal och aktivitet mot gemensamt formulerat mål utskrivning

9 AME/ESG 2009-05-28 Samtal och aktivitet KBT MI Stödsamtal Rehabuppföljning Intern praktik Extern praktik Studier PPA Gruppverksamhet

10 AME/ESG 2009-05-28 Alva 28 år Sjukskriven med för- sörjningsstöd sedan 2003 SAM i 3 månader: –3-partsmöte Soc –Kartläggning –Bedömning –Kontakt VUP –Erbjudande –Utskrivning Resultat: Tydligare diagnos Vårdplan VUP Aktivitetsersättning Mindre stress Bättre ekonomi

11 AME/ESG 2009-05-28 Olle 20 år Sjukpenning aktivitetsstöd SAM 15 mån –3-partsmöte PV –Kartläggning –Bedömning –KBT och arbetsträning internt AME –Utskrivning Resultat: Psykisk hälsa KASAM 115 142 Livskvalitet Audit 21 6 Utvecklingsanställning heltid på AME

12 AME/ESG 2009-05-28 Filip 20 år Försörjningsstöd sedan studenten SAM 12 mån –3-partsmöte soc –Kartläggning –Bedömning –KBT och studier Kom Vux –Yrkesutbildning –Utskrivning Resultat: Mår bättre (VAS 2,5 10) Fungerar bättre KASAM 86 169 Livskvalitet 3 6 CSN Framtidsplaner

13 AME/ESG 2009-05-28

14

15

16 Aktuellt läge Anmälan 3-part 31 tjejer 14 killar Kartläggning 2 tjejer 2 kille Samtal/aktivitet 10 tjejer 3 killar Avslut 9 tjejer 8 killar Kö 10 tjejer 1 kille Kö 10 tjejer 1 kille Försörjning in Soc 47 % FK 35 % AF 9 % ”Egen” 9 % Försörjning in Soc 47 % FK 35 % AF 9 % ”Egen” 9 %

17 AME/ESG 2009-05-28 Inskrivningstid Genomsnittlig inskrivningstid: 9 månader Median: 10 månader (1-15 månader)

18 AME/ESG 2009-05-28 Resultat - efter 18 månader med deltagare i verksamhet Avslut efter 3-partsmöte: Flytt till annan ort Gravid Fysiska hinder, hänvisning rehab KSS Erbjuden DBT på VUP Avslutning med hänvisning: Etablerad kontakt VUP, ansökan om aktivitetsersättning Remiss VUP för utredning Behandling avvisad, försörjning socialtjänsten Efter åtgärd: Yrkesinriktade studier heltid, CSN (3 st) Komvux, CSN Arbete, timanställning, utan stöd (2 st) Intern praktik utvecklingsanställning på AME Kontakt VUP, beviljad aktivitetsersättning Kontakt VUP, utredning Medicinsk rehab + kommunpsykiatri På gång: Extern praktik, chans till sommarvikariat Extern praktik, AF förbereder förhandling Deltidsstudier pågår, aktivitetsersättning

19 AME/ESG 2009-05-28 Spaningar Vi är beroende av varandra! Blir vi en utredande instans? Receptet i SAM (1 del KBT blandat med 1 del arbetsmarknad, rör om och låt växa i 1-15 mån…), kan man göra så här? –Fördelar med närheten mellan olika kompetenser –Flexibilitet

20 AME/ESG 2009-05-28 TACK! för att ni lyssnat eva.marie.sjoberg@skovde.se


Ladda ner ppt "AME/ESG 2009-05-28 SAM Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser