Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAM Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare vid Arbetsmarknadsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAM Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare vid Arbetsmarknadsenheten."— Presentationens avskrift:

1 SAM Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare vid Arbetsmarknadsenheten i Skövde kommun AME/ESG

2 AME i Skövde Arbetsmarknadsåtgärder
Service till kommunens förvaltningar/arbetsplatser Sysselsättning Rehabilitering Fast anställda: Anställda m stöd: 29 Praktikanter: AME/ESG

3 Målgrupp för SAM Unga vuxna 18 – 29 år i behov av stöd från mer än en myndighet. Psykisk ohälsa som mer än något annat hindrar i arbetet eller studier som förväntas behöva behandling Ingen egen försörjning försörjning genom Soc, FK, AF eller föräldrar AME/ESG

4 Syfte Genom aktiv samverkan skapa möjligheter för deltagarna avseende
Förvärvsarbete Livskvalitet Social kompetens Helhetsbedömning Undvika rundgång mellan myndigheter AME/ESG

5 Process Hälsa Försörjning AME
Vuxenpsyk Primärvård Ungdoms- mottagning Försörjning FK AF Soc AME Aktualisering via handläggargrupp, AME eller egenanmälan ”SAM’s handläggare” gör en 1:a bedömning AME/ESG

6 Metod: mätning o kartläggning…
SUS/DIS KASAM LSQ Psykisk hälsa(VAS) P&diC GAF MoHO: vanor/rutiner aktivitet/intresse skol- och arbetsanamnes Nätverk Psykisk hälsa AME/ESG

7 …därefter bedömning och åtgärd
samtal och aktivitet mot gemensamt formulerat mål utskrivning AME/ESG

8 Samtal och aktivitet Intern praktik Extern praktik KBT Studier MI PPA
Gruppverksamhet KBT MI Stödsamtal Rehabuppföljning AME/ESG

9 Alva 28 år Sjukskriven med för- sörjningsstöd sedan 2003 Resultat:
SAM i 3 månader: 3-partsmöte Soc Kartläggning Bedömning Kontakt VUP Erbjudande Utskrivning Resultat: Tydligare diagnos Vårdplan VUP Aktivitetsersättning Mindre stress Bättre ekonomi AME/ESG

10 Olle 20 år Sjukpenning aktivitetsstöd SAM 15 mån Resultat:
3-partsmöte PV Kartläggning Bedömning KBT och arbetsträning internt AME Utskrivning Resultat: Psykisk hälsa KASAM Livskvalitet Audit Utvecklingsanställning heltid på AME AME/ESG

11 Filip 20 år Försörjningsstöd sedan studenten SAM 12 mån Resultat:
3-partsmöte soc Kartläggning Bedömning KBT och studier Kom Vux Yrkesutbildning Utskrivning Resultat: Mår bättre (VAS 2, ) Fungerar bättre KASAM Livskvalitet CSN Framtidsplaner AME/ESG

12 AME/ESG

13 AME/ESG

14 AME/ESG

15 Aktuellt läge Anmälan 3-part 31 tjejer 14 killar Kartläggning 2 tjejer
2 kille Samtal/aktivitet 10 tjejer 3 killar Avslut 9 tjejer 8 killar 10 tjejer 1 kille Försörjning in Soc 47 % FK 35 % AF 9 % ”Egen” 9 % AME/ESG

16 Inskrivningstid Genomsnittlig inskrivningstid: 9 månader
Median: 10 månader (1-15 månader) AME/ESG

17 Resultat - efter 18 månader med deltagare i verksamhet
Avslut efter 3-partsmöte: Flytt till annan ort Gravid Fysiska hinder, hänvisning rehab KSS Erbjuden DBT på VUP Avslutning med hänvisning: Etablerad kontakt VUP, ansökan om aktivitetsersättning Remiss VUP för utredning Behandling avvisad, försörjning socialtjänsten Efter åtgärd: Yrkesinriktade studier heltid, CSN (3 st) Komvux, CSN Arbete, timanställning, utan stöd (2 st) Intern praktik utvecklingsanställning på AME Kontakt VUP, beviljad aktivitetsersättning Kontakt VUP, utredning Medicinsk rehab + kommunpsykiatri På gång: Extern praktik, chans till sommarvikariat Extern praktik, AF förbereder förhandling Deltidsstudier pågår, aktivitetsersättning AME/ESG

18 Spaningar Vi är beroende av varandra! Blir vi en utredande instans?
Receptet i SAM (1 del KBT blandat med 1 del arbetsmarknad, rör om och låt växa i 1-15 mån…), kan man göra så här? Fördelar med närheten mellan olika kompetenser Flexibilitet AME/ESG

19 TACK! för att ni lyssnat eva.marie.sjoberg@skovde.se
AME/ESG


Ladda ner ppt "SAM Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare vid Arbetsmarknadsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser