Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagningsgruppen / Familjeavdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagningsgruppen / Familjeavdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Mottagningsgruppen / Familjeavdelningen
och Nexus / Vuxenavdelningen

2 MOTTAGNINGSGRUPPEN

3 ARBETSMARKNAD OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN
Vuxen - avdelningen IFA ____________ Integration Försörjning Arbete Familjeavdelningen Administrativa avdelningen bl a Mottagningsgruppen Tar emot och bedömer anmälningar och nya ärenden som gäller unga till 20 år bl a NEXUS Öppenvård för unga till 26 år

4 14 kap. Anmälan om missförhållanden
. . Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom . . är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

5 Traditionell handläggning av ”anmälningsärenden”
omsorgssvikt Familje avdelningen våld i hemmet Anmälan Utredning sexuella övergrepp missbruk missbruk Åtgärd Åtgärd Remiss NEXUS

6 Nexus Nexus vardagshjältar Nexus i organisationen
Psykosocialt behandlingsarbete lite statistik Samarbetet med Gymnasieskolan (AUM)

7 NEXUS Öppenvårdsmottagning för unga t o m 25 år med alkohol- och narkotikaproblem (inkl narkotikaklassade läkemedel, ej spel) under 18, endast efter remiss/beställning från Familjeavdelningen. 18 – 20, ”egen ansökan” eller remiss/beställning från Familjeavdelningen. 20 – 26, ”egen ansökan” eller remiss/beställning från Vuxenavdelningen.

8 Psykosociala behandlingsmetoder
Brukarens erfarenhet och önskemål ”Jag vill inte sitta och prata, det räcker med att lämna urinprov” Bästa rådande evidens ”Nationella riktlinjer rekommenderar MI (Motiverande samtal) med utgångspunkt från de här kriterierna” Professionell Erfarenhet ” Jag försöker alltid arbeta med familjesamtal när det gäller ungdomar” Evidensbaserad praktik

9 Evidensbaserad praktik. Vad gör vi?
Föräldrar alltid välkomna Individuella samtal med både ungdomar och föräldrar Möten med samarbetspartners (ex socialsekreterare, boendepersonal, sjukvården, frivården) HAP (Haschavvänjningsprogrammet) Haschsamtal (samtal om cannabis) MI (Motiverande samtal)

10 1 Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1971–2011. Procent 10

11 8 Andelen elever som intensivkonsumerar någon gång i månaden eller oftare i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön –2011. Procent 11

12 18 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön. 1971–2011. Procent 12

13 23 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mönstrande som uppgett att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. (I skolundersökningen endast cannabis 1986–1997.) 1971–2011. Procent Källa: CAN 13

14 AUM eller ”Gymnasiesamarbetet” med betoning på UPPTÄCKA
Skolan kallar elev och föräldrar till samtal tillsammans med Fam. och Nexus pga av oro för elevens skolsituation (som misstänks ha samband med ev. missbruk) Elev och föräldrar informeras om missbruksmisstanken först vid samtalet. Misstanke om Missbruk Syftet med samtalet är att utesluta eller bekräfta misstanke om missbruk, bl a genom en oannonserad provtagning, och kunna erbjuda snabba stöd och behandlingsinsatser. AUM Skolan och Soc. ber om elevens/föräldrarnas samtycke om informationsutbyte för att möjliggöra ett samarbete. Eleven lämnar urinprov (Soc) POSITIVT PROVSVAR NEGATIVT PROVSVAR 1. Skolan upprättar ett åtgärdsprogram för att stödja eleven i skolsituationen. 1.Missbruksmisstanken utesluts 2. Andra frågor ang skolsituationen tas upp, ev kontakt med Familjeavdelningen 2. Nexus erbjuder snabbt stöd/behandling till elev och föräldrar


Ladda ner ppt "Mottagningsgruppen / Familjeavdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser