Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagningsgruppen / Familjeavdelningen och Nexus / Vuxenavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagningsgruppen / Familjeavdelningen och Nexus / Vuxenavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Mottagningsgruppen / Familjeavdelningen och Nexus / Vuxenavdelningen

2

3 IFA ____________ Integration Försörjning Arbete FamiljeavdelningenAdministrativa avdelningen Vuxen - avdelningen ARBETSMARKNAD OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN bl a NEXUS Öppenvård för unga till 26 år bl a Mottagningsgruppen Tar emot och bedömer anmälningar och nya ärenden som gäller unga till 20 år

4 14 kap. Anmälan om missförhållanden.. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom.. är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

5 omsorgssvikt våld i hemmet sexuella övergrepp missbruk Anmälan Familje avdelningen Utredning Åtgärd Remiss NEXUS missbruk Traditionell handläggning av ”anmälningsärenden”

6 Nexus  Nexus vardagshjältar  Nexus i organisationen  Psykosocialt behandlingsarbete  lite statistik  Samarbetet med Gymnasieskolan (AUM)

7 NEXUS • Öppenvårdsmottagning för unga t o m 25 år med alkohol- och narkotikaproblem (inkl narkotikaklassade läkemedel, ej spel) • under 18, endast efter remiss/beställning från Familjeavdelningen. • 18 – 20, ”egen ansökan” eller remiss/beställning från Familjeavdelningen. • 20 – 26, ”egen ansökan” eller remiss/beställning från Vuxenavdelningen.

8 Bästa rådande evidens ”Nationella riktlinjer rekommenderar MI (Motiverande samtal) med utgångspunkt från de här kriterierna” Brukarens erfarenhet och önskemål ”Jag vill inte sitta och prata, det räcker med att lämna urinprov” Professionell Erfarenhet ” Jag försöker alltid arbeta med familjesamtal när det gäller ungdomar” Evidensbaserad praktik Psykosociala behandlingsmetoder

9 Evidensbaserad praktik. Vad gör vi? •Föräldrar alltid välkomna •Individuella samtal med både ungdomar och föräldrar •Möten med samarbetspartners (ex socialsekreterare, boendepersonal, sjukvården, frivården) •HAP (Haschavvänjningsprogrammet) •Haschsamtal (samtal om cannabis) •MI (Motiverande samtal)

10 Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1971–2011. 1 Procent

11 Andelen elever som intensivkonsumerar någon gång i månaden eller oftare i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1972–2011. 8 Procent

12 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön. 1971–2011. Procent 18

13 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mönstrande som uppgett att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. (I skolundersökningen endast cannabis 1986–1997.) 1971–2011. 23 Procent Källa: CAN

14 AUM eller ”Gymnasiesamarbetet” med betoning på UPPTÄCKA Misstanke om Missbruk AUM • Skolan kallar elev och föräldrar till samtal tillsammans med Fam. och Nexus pga av oro för elevens skolsituation (som misstänks ha samband med ev. missbruk) • Elev och föräldrar informeras om missbruksmisstanken först vid samtalet. • Syftet med samtalet är att utesluta eller bekräfta misstanke om missbruk, bl a genom en oannonserad provtagning, och kunna erbjuda snabba stöd och behandlingsinsatser. • Skolan och Soc. ber om elevens/föräldrarnas samtycke om informationsutbyte för att möjliggöra ett samarbete. • Eleven lämnar urinprov (Soc) 1. Skolan upprättar ett åtgärdsprogram för att stödja eleven i skolsituationen. 2. Nexus erbjuder snabbt stöd/behandling till elev och föräldrar NEGATIVT PROVSVAR 1.Missbruksmisstanken utesluts 2. Andra frågor ang skolsituationen tas upp, ev kontakt med Familjeavdelningen POSITIVT PROVSVAR


Ladda ner ppt "Mottagningsgruppen / Familjeavdelningen och Nexus / Vuxenavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser