Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Barn som far illa eller riskerar att fara illa – En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Socialstyrelsen Ett presentationsmaterial för hälso- och sjukvården samt tandvården om vägledningens innehåll Hösten 2013

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Detta ska vägledningen ge ökad kunskap om 2014-08-20 Barn som far illa eller riskerar att fara illa 2 Barns behov och rättigheter Anmälningsskyldigheten Förändringarna i socialtjänstlagen från 2013 Barn som far illa Samverkansskyldigheten Vårdgivare och verksamhetschefers ansvar Professionens personligt ansvar

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa3 Föräldrarnas ansvar Samhällets ansvar Socialnämnden (socialtjänsten) har det övergripande ansvaret

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hälso- och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal har en anmälningsskyldighet 2014-08-204 Den som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § första stycket SoL, som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska genast göra en anmälan till socialnämnden Barn som far illa eller riskerar att fara illa

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Barn som far illa kommer inte alltid till socialtjänstens kännedom

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Det har skett en underrapportering 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa6 91 % av tandläkarna har mött dental försummelse, 21 % har gjort en anmälan BVC anmäler ca 2–3 promille Barnsjukhus anmälde ca 50 % av fysiskt våld, 32 % av skakvåld (AHT) och 62 % av sexuella övergrepp Inom hälso- och sjukvården anmäler barnpsykiatrin flest och vuxenpsykiatrin minst

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Orsaker till att anmälningsskyldigheten inte alltid följs 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa7 Okunskap Bristande barnperspektiv Rädsla att tappa en god relation Brist på återkoppling Redan pågående kontakt hos socialtjänsten

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Förändringar i socialtjänstlagen 1 januari 2013

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Anmäl vid misstanke eller kännedom 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa9 Den som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § första stycket SoL och som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska genast göra en anmälan till socialnämnden

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Återkoppling och samverkansmöten 2014-08-2010 Enligt 14 kap. 1 a § SoL bör socialnämnden erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som har gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt Socialnämnden får ge viss återkoppling till anmälaren enligt 14 kap. 1 b § SoL Barn som far illa eller riskerar att fara illa

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt När och hur görs en anmälan? 2014-08-2011 Anmäl: genast vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa till socialtjänsten i hemkommunen – helst skriftligt Konsultation kan ske med socialtjänsten innan anmälan görs Barn som far illa eller riskerar att fara illa

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Anmälningsskyldigheten och uppgiftsskyldigheten 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa12 All hälso- och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal inom offentlig och privat tjänst vars verksamhet riktar sig till barn, unga eller vuxna är anmälningsskyldiga Anmälningsskyldiga är skyldiga att lämna alla uppgifter som har betydelse för socialtjänstens utredning Har även möjlighet att polisanmäla vid misstanke om brott mot barn

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Barn far illa 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa13 när barnets hälsa och personliga utveckling riskerar att skadas Det kan handla om: fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse i hemmet allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj vittne till/upplever våld eget självdestruktivt beteende hot, våld eller övergrepp från jämnåriga eller andra vuxna allvarliga relationsproblem eller stora svårigheter i skolsituatio­nen

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vårdgivare och verksamhetschefers ansvar 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa14 Utarbeta handlingsplaner och rutiner för att säkra verksamhetens kvalitet Ledningssystem Kvalitet, att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och föreskrifter Anmälnings- och uppgiftsskyldighet, samverkan och dokumentation

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Professionens personliga ansvar 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa15 Kunskap och kompetens Anmälningsskyldighet Dokumentationsskyldighet Samverkansskyldighet

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Konsultation 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa16 Konsultera socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet En konsultation ersätter inte en anmälan Om socialtjänsten råder till anmälan, anmäl då genast Barnskyddsteam

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Anmälan 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa17 Så detaljerat som möjligt, tydlig och konkret Muntligt, som kompletteras skriftligt Kan inte vara anonym Informera eller inte informera föräldrar

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Oro för att ett barn far illa – anmälan till socialtjänsten Oro för att ett barn far illa – anmälan till socialtjänsten Socialtjänsten träffar vårdnadshavare och barnet – den som anmält kan vara med. Utreda eller inte? Socialtjänsten träffar vårdnadshavare och barnet – den som anmält kan vara med. Utreda eller inte? Socialtjänsten utreder barnets behov och föräldrarnas förmåga Socialtjänsten utreder barnets behov och föräldrarnas förmåga Utredningen avslutas: 1.utan insats 2.med insats inom öppenvård 3.med placering i familjehem eller hem för vård och boende Utredningen avslutas: 1.utan insats 2.med insats inom öppenvård 3.med placering i familjehem eller hem för vård och boende I första hand insatser i familjen. Om placering – barnets nätverk måste undersökas. Anmälan till socialtjänsten – vad händer sen? Återkoppling till den som anmält kan ges vid önskemål 2014-08-2018

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa19

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Anmälan vid misstanke om brott 2014-08-20Barn som far illa eller riskerar att fara illa20 Ska anmälas till socialtjänsten som tar ställning till polisanmälan samt hur och när vårdnadshavare informeras Hälso- och sjukvården samt tandvården har möjlighet att polisanmäla Socialtjänsten har möjlighet att återkoppla

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser