Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialtjänstens möjligheter och begränsningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialtjänstens möjligheter och begränsningar"— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstens möjligheter och begränsningar
Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) styr

2 14 kap 1 § SoL Anmälan om missförhållanden
1§ 1 st reglerar att ALLA BÖR anmäla om de får kännedom/misstänker att barn/ungdomar kan behöva skydd/stöd 1§ 2 st reglerar vem som ÄR SKYLDIG att GENAST anmäla om de får kännedom/misstänker att barn/ungdom kan behöva skydd/stöd

3 Anmälningsskyldiga är
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom Andra myndigheter inom hälso-och sjukvård Rättspsykiatri Kriminalvård Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt ovan

4 med att bevilja bistånd
Ärendets gång Bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (stödinsatser) Ansökan Utredning 11 kap 1 § SoL (max 4 månader) Avslå ansökan Beslut att ej inleda utredning Förhands- bedömning (max 14 dag) Avsluta utredning utan insats Anmälan 14 kap 1 § SoL Beslut att inleda utredning Utredning 11 kap 1 § SoL (max 4 månader) Avsluta utredning med att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (stödinsatser)

5 När stöd och hjälp inte kan ges på
Förutsättningar för LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga När stöd och hjälp inte kan ges på frivillig väg Miljöfall 2 § LVU Brister i omsorgen Barn upp till 18 år Beteendefall 3 § LVU På grund av ungdomens eget beteende t ex missbruk Ungdom upp till 20 år

6 Förutsättningar för LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Missförhållandena ska medföra PÅTAGLIG RISK för den unges hälsa och utveckling. Den unges vård eller skyddsbehov är avgörande. Länsrätten fattar beslut om LVU efter ansökan från socialnämnden. Vid akut fara för hälsa och utveckling, kan socialnämndens ordförande fatta beslut om omedelbart omhändertagande.

7 LSU Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård
Särskild påföljd för unga lagöverträdare. Istället för fängelse. Verkställs vid ”§12-hem” av SiS i samarbete med socialnämnden. Verkställigheten utformas så att den dömdes anpassning i samhället främjas. Vården inleds på låsbar enhet men ska så snart som möjligt övergå till vistelse i öppnare former.

8 Carina Lindblom


Ladda ner ppt "Socialtjänstens möjligheter och begränsningar"

Liknande presentationer


Google-annonser