Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) styr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) styr."— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) styr

2 14 kap 1 § SoL Anmälan om missförhållanden 1§ 1 st reglerar att ALLA BÖR anmäla om de får kännedom/misstänker att barn/ungdomar kan behöva skydd/stöd 1§ 2 st reglerar vem som ÄR SKYLDIG att GENAST anmäla om de får kännedom/misstänker att barn/ungdom kan behöva skydd/stöd

3 Anmälningsskyldiga är Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom Andra myndigheter inom hälso-och sjukvård Rättspsykiatri Kriminalvård Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt ovan

4 Ansökan Bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (stödinsatser) Avslå ansökan Anmälan 14 kap 1 § SoL Ärendets gång Förhands- bedömning (max 14 dag) Beslut att ej inleda utredning Beslut att inleda utredning Utredning 11 kap 1 § SoL (max 4 månader) Avsluta utredning utan insats Avsluta utredning med att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (stödinsatser) Utredning 11 kap 1 § SoL (max 4 månader)

5 Förutsättningar för LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Miljöfall 2 § LVU Brister i omsorgen Barn upp till 18 år Beteendefall 3 § LVU På grund av ungdomens eget beteende t ex missbruk Ungdom upp till 20 år När stöd och hjälp inte kan ges på frivillig väg

6 Förutsättningar för LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Missförhållandena ska medföra PÅTAGLIG RISK för den unges hälsa och utveckling. Den unges vård eller skyddsbehov är avgörande. Länsrätten fattar beslut om LVU efter ansökan från socialnämnden. Vid akut fara för hälsa och utveckling, kan socialnämndens ordförande fatta beslut om omedelbart omhändertagande.

7 LSU Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård Särskild påföljd för unga lagöverträdare. Istället för fängelse. Verkställs vid ”§12-hem” av SiS i samarbete med socialnämnden. Verkställigheten utformas så att den dömdes anpassning i samhället främjas. Vården inleds på låsbar enhet men ska så snart som möjligt övergå till vistelse i öppnare former.

8 Carina Lindblom 0920-45 44 84 carina.lindblom@soc.lulea.se


Ladda ner ppt "Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) styr."

Liknande presentationer


Google-annonser