Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens tillsyn. •har som uppdrag att verka för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens tillsyn. •har som uppdrag att verka för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen."— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens tillsyn

2 •har som uppdrag att verka för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen •har en bred verksamhet inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi •riktar sig främst till beslutsfattare, ansvariga och personal inom dessa områden •stödjer, påverkar och granskar på flera olika sätt Socialstyrelsen

3 GeneraldirektörÖverdirektör GD-stab Kunskaps- styrning Statistik & utvärdering Regler & tillstånd Tillsyn Kommunikation Administration Evidensbaserad praktik Kunskapsöversikter Kunskapsutveckling Nationella riktlinjer Vägledning Befolkningsinsatser Smittskydd Kunskapstillämpning Kunskapsöverföring Register Öppna jämförelser Epidemiologi Vård- och omsorgsstatistik Befolkningsstatistik Uppföljning Välfärdsanalys Utvärdering Föreskrifter Tillstånd Behörighet Statsbidrag Fackspråk och informatik Krisberedskap Regeltillämpning Nationell samordning Tillsynsutveckling Region nord Region mitt Region öst Region sydöst Region sydväst Region syd Insynsrådet Rättsliga rådet

4 Våra arbetsprocesser Tillsyn Regler & tillstånd Kunskap Statistik & utvärdering

5 Tillsynsavdelningen Avdelnings- chef Tillsyns- utveckling Nationell samordning Lednings- stöd Region Nord Region Mitt Region Öst Region Sydöst Region Sydväst Region Syd Sek. 1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. 1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. 1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. 4 Sek. 1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. 4 Sek. 1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. 4 Sek. 5 Sek. 6 Sek. 1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. 4 Per-Anders Sunesson

6 Socialstyrelsen Regionala tillsynsenheter för kommuner och landsting/regioner Region Nord Umeå Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Region Sydväst Göteborg Halland och Västra Götaland Region Syd Malmö Blekinge, Kronobergs och Skåne län Region Sydöst Jönköping Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län Stockholms län och Gotlands kommun Region Öst Stockholm Region Mitt Örebro Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län

7 Socialstyrelsen Vi utövar TILLSYN genom olika former av granskning, bl.a. kontroll av att gällande lagar följs. Genom tillsyn upptäcks och påtalas brister som kan påverka säkerheten för patienter och brukare.

8 Lagar som styr tillsynen Tandvårdslagen Offentlighets- och sekretesslagen De psykiatriska tvångslagarna (LPT och LRV) Patientdatalagen Smittskyddslagen Lagen om blodsäkerhet Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS) Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Patientsäkerhetslagen Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

9 En samordnad tillsyn Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen. Syftet är att skapa en tillsyn som är: ”Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten” 2008/09:160

10 Hur initieras tillsynen?

11 På gång 2011 •Tillsyn SiS LVM-hem •Frekvenstillsyn barn •Äldreuppdrag •Regeringsuppdrag inom missbruksområdet? •Regional konferens utifrån resultat av missbruksuppdraget

12 Rapporter från tillsynen Ladda ner på www.socialstyrelsen.se

13 www.socialstyrelsen.se/tillsyn


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens tillsyn. •har som uppdrag att verka för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen."

Liknande presentationer


Google-annonser