Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsen Generaldirektör: Lars-Erik Holm Generaldirektör Överdirektör Stf GD GD-stab Kommunikation Regler och tillstånd Tillsyn Kunskaps- styrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsen Generaldirektör: Lars-Erik Holm Generaldirektör Överdirektör Stf GD GD-stab Kommunikation Regler och tillstånd Tillsyn Kunskaps- styrning."— Presentationens avskrift:

1

2 Socialstyrelsen Generaldirektör: Lars-Erik Holm Generaldirektör Överdirektör Stf GD GD-stab Kommunikation Regler och tillstånd Tillsyn Kunskaps- styrning Statistik och utvärdering Administration Rättsliga rådet Insynsråd

3 Socialstyrelsen FÖLJER UPP och UTVÄRDERAR Sammanställer och förmedlar KUNSKAP NORMERAR baserad på lagstiftning och kunskap Utövar TILLSYN Utför andra MYNDIGHETSUPPGIFTER

4 Aktuellt på Socialstyrelsen inom funktionshindersorådet? –Lagändringar i LSS 1 januari 2011 –Föreskrift och handbok ang Boende för barn enl. LSS Regeringsuppdrag: –Nationella handlingsplanen –Utveckla kunskapsstödet beträffande flerfunktionshinder –Öppna jämförelser –m.m.

5 Kompetenskrav 3 kap 3§ SoL...personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 6§ LSS...den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

6 6 § LSS Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet..... Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

7 Ledningssystem för kvalitet ( SOSFS 2006:11) Personal och kompetensförsörjning Det ska finnas rutiner för: Att det finns den bemanning som krävs för att utföra uppdraget Att personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna Att personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling.

8 Vad gör Socialstyrelsen beträffande kompetensfrågan? Kunskapsbaserad Socialtjänst Evidensbaserad praktik Investera nu! Personlig assistent som yrke Allmänt råd om handläggares kompetens Kunskapsstöd beträffande flerfunktionshinder Kunskapsportaler Äldre och Psykiska funktionsnedsättningar

9 www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Socialstyrelsen Generaldirektör: Lars-Erik Holm Generaldirektör Överdirektör Stf GD GD-stab Kommunikation Regler och tillstånd Tillsyn Kunskaps- styrning."

Liknande presentationer


Google-annonser