Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generaldirektör Överdirektör Stf GD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generaldirektör Överdirektör Stf GD"— Presentationens avskrift:

1

2 Generaldirektör Överdirektör Stf GD
Socialstyrelsen Generaldirektör: Lars-Erik Holm Generaldirektör Överdirektör Stf GD GD-stab Kommunikation Regler och tillstånd Tillsyn Kunskaps- styrning Statistik och utvärdering Administration Rättsliga rådet Insynsråd

3 Socialstyrelsen FÖLJER UPP och UTVÄRDERAR
Sammanställer och förmedlar KUNSKAP NORMERAR baserad på lagstiftning och kunskap Utövar TILLSYN Utför andra MYNDIGHETSUPPGIFTER

4 Aktuellt på Socialstyrelsen inom funktionshindersorådet?
Lagändringar i LSS 1 januari 2011 Föreskrift och handbok ang Boende för barn enl. LSS Regeringsuppdrag: Nationella handlingsplanen Utveckla kunskapsstödet beträffande flerfunktionshinder Öppna jämförelser m.m.

5 Kompetenskrav 3 kap 3§ SoL
...personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 6§ LSS ...den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

6 6 § LSS Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet.....
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

7 Ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2006:11)
Personal och kompetensförsörjning Det ska finnas rutiner för: Att det finns den bemanning som krävs för att utföra uppdraget Att personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna Att personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling.

8 Vad gör Socialstyrelsen beträffande kompetensfrågan?
Kunskapsbaserad Socialtjänst Evidensbaserad praktik Investera nu! Personlig assistent som yrke Allmänt råd om handläggares kompetens Kunskapsstöd beträffande flerfunktionshinder Kunskapsportaler Äldre och Psykiska funktionsnedsättningar

9


Ladda ner ppt "Generaldirektör Överdirektör Stf GD"

Liknande presentationer


Google-annonser