Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetschefsdagar Geriatrik Lejondal 22 mars 2013 Gert Alaby Samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetschefsdagar Geriatrik Lejondal 22 mars 2013 Gert Alaby Samordnare."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetschefsdagar Geriatrik Lejondal 22 mars 2013 Gert Alaby Samordnare

2 Huvudsakliga utmaningar i strategisk analys 2010 God vård och omsorg efter behov -Bättre behovsanpassning -Sammanhållen och anpassad för msä -Bättre rättssäkerhet -Delaktighet -Aktiv samhällsplanering och prevention

3 Strategisk analys Intensifierad kunskapsutveckling Högre kompetens personal Bättre ledarskap

4 Vårt fokus Vårt fokus Socialstyrelsens insatser har lett till att äldre, direkt eller indirekt, är delaktiga i, och därmed har inflytande över sin egen vård och omsorg Socialstyrelsens arbete har förbättrat situationen för de mest sjuka äldre

5 Tre frågor Räcker resurserna? Klarar hemtjänsten sin uppgift? Hur klara långsiktig kompetensförsörjning?

6 Räcker resurserna? 26 000 färre i säbo Omfattande hemtjänst ökar Rut tjänster – växer ojämlikt Anhörigomsorgen ökar Avancerad hemsjukvård – palliativ ökar något

7 Klarar hemtjänsten? Msä utanför säbo - läkemedel - mer slutenvård - mer ensamhet, självmord Var fjärde ej yrkesutbildad – sämre enskild drift Fragmentisering i LOV

8 Hur klara kompetensförsörjning? Antal anställda minskar Ej fler eftergymnasiala Gerontologi – geriatrik saknas Specialist sjuksköterskor äldrevård! 170 000 usk saknas 2030 (SCB)

9 Vad gör SoS? Värdegrund – kvalitet - garantier, certifiering, implementera ledningssystem, precisera innebörden Kompetensutveckling - omvårdnadslyftet, ledarskapsutbildning, värdegrundsutbildning, läkemedel ej ST, lm genomgångar

10 Vad gör SoS? (2) Öppna jämförelser ÄG, äldres uppfattningar, pappersrapport med SKL NR Palliativ slutliga, utvärdering demens, vägledning multisjuklighet, test i rev. KOL/astma

11 Vad gör SoS? (3) Rättslig normering - bemanningsföreskriften, basal hygien, vägledning lm föreskriften, föreskrift förebygga undernäring Kartläggningar, uppföljningar avgifter kommunerna, prestationsstyrningen, parboende, korttidsboende, primärvård, anhörigomsorgen, försöksverksamheter msä

12 Vad gör SoS? (4) Informationsstruktur & statistikutveckling – vägen genom vård & omsorg - preciserad modell, fackspråk, tester, behovsuppgifter (ICF), vård- och omsorgs id månadsstatistik, utveckla PAR, Vägledningar, kunskapsstöd - psykiska sjuklighet, parboende, anhöriga, organisering (SBU), utveckla kunskapsguiden

13 Vad gör SoS? (5) Registeranalyser - dynamik i msä gruppen, jfr ordinärt och säbo, äldre med psykisk sjuklighet


Ladda ner ppt "Verksamhetschefsdagar Geriatrik Lejondal 22 mars 2013 Gert Alaby Samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser