Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” Tre delprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” Tre delprojekt."— Presentationens avskrift:

1 ”Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” Tre delprojekt

2 Värdegrundsutbildning för biståndshandläggare och arbetsledare inom äldreomsorgen Handlednings- och informationsmaterial om den nationella värdegrunden för äldreomsorgen Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen Syfte : Att genom kompetenshöjning hos personal skapa en förbättring i vård och omsorg om äldre personer, som innebär att de i ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

3 Närliggande uppdrag –Bedömningsinstrument för biståndsbedömning –System för värdegrundsmärkning –Lokala värdighetsgarantier –Äldreportal på webben –Vägledning för stöd till psykiskt sjuka äldre –Precisering av kompetens för att arbeta inom äldreomsorg

4 Chefsutbildning – förslag klart mars 2011 –Målgrupp: Enhetschefer inom äldreomsorgen –Vägledande underlag avseende kunskapsbehov vilken kompetens/vilket ledarskap krävs? vilka utbildnings- och kompetensbehov finns? Fokus: operativt ledarskap Skulle titta på rektorsutbildningen Nationellt likvärdig Högskolenivå

5 Enkätstudie och djupintervjuer Kartläggning av liknande utbildningar Undersökning av utbildningsnivå Samverkan med olika intressenter

6 Nationella värdegrunden Utgå från äldres behov och självständighet Leda, styra och utveckla Professionsutbildning Stödja enhetschefens utveckling som ledare Kunna uppfylla lokala och nationella mål Kunna stödja och handleda personal

7 Systematiskt kunna utveckla och förbättra Tonvikt på implementering, uppföljning och evidensbaserad praktik Förståelse för hur, när och varför metoder och förhållningssätt ska användas Inte fokus på arbetsgivarfrågor arbetsplatsanknutet

8 Nationella värdegrunden 7,5 hp Lagstiftning son ledningsstöd 7,5 hp Ledarskap, medarbetare och organisation 7,5 hp Implementering, uppföljning, förbättringsarbete samt evidensbaserad praktik 7,5 hp


Ladda ner ppt "”Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” Tre delprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser