Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop Processorienterat förbättringsarbete Patrik Samin Zara Custemo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop Processorienterat förbättringsarbete Patrik Samin Zara Custemo."— Presentationens avskrift:

1 Workshop Processorienterat förbättringsarbete Patrik Samin Zara Custemo

2 Verksamhetsstyrning fram till idag

3 Två viktiga principer/värderingar som pekas ut i dagens standarder inom verksamhets- och kvalitetsledning, för framgångsrika verksamheter. Framgångsrika verksamheter ISO 9000SIQ  Kundorienterad organisation  Ledarskap  Allas delaktighet och engagemang  Ett processinriktat förhållningssätt  Ett systematisk förhållningssätt till ledarskap  Beslutsfattande baserat på fakta  Lönsamma och ömsesidiga relationer till leverantörer  Ständig förbättring  Kundorientering  Engagerat ledarskap  Allas delaktighet  Kompetensutveckling  Långsiktighet  Samhällsansvar  Processorientering  Förebyggande åtgärder  Ständiga förbättringar  Lära av andra  Snabba reaktioner  Faktabaserade beslut  Samverkan

4 En vedertagen metod för att beskriva sin verksamhet. Bidrar till: Samsyn och samverkan Verksamhetsförståelse Enklare resurs- och målstyrning Kraftfulla verksamhetsanalyser Benchmarking Standardisering, flexibilitet, effektivitet och rätt stöd Processorientering

5 Organisation Chef Processledare Processägare Styrning och ledning Ett processorienterat synsätt Resultat Intressenter Ägare Ledning Partners Medarbetare Kund Teknik/IT Lokaler Chefer/medarbetare (roller) Kompetens Kultur Informationsstöd, mallar, rutiner mm Lagar, förordningar, lokala policys mm Organisationens arbete Behov

6 Konkurrens och ändliga resurser kräver en ständig förbättring av hela verksamheten i syfte att: Medvetet förbättra våra resultat Tidigt förhindra att fel, brister, svagheter orsakar skada Följa regler och lagar Hushålla med våra resurser Frigöra kreativitet och nytänkande Nå verksamhetens långsiktiga mål Ständig förbättring Erfarenhet och studier visar att man i många organisationer vant sig vid brister och fel eller att man är ovetande om hur det faktiskt förhåller sig. Problemen har blivit kroniska och uppmärksammas därför inte. Man nöjer sig då ofta med att lösa tillfälliga eller akuta problem, dvs. att ägna sig åt ”brandkårsutryckningar”.

7 Processorienterat förbättringsarbete Definiera verksamhet Kartlägga verksamhet Förbättra verksamhet VAD Beskriv verksamhetens ramar Identifiera viktiga målområden Säkra förbättringsstyrning VAD Kartlägg nuläge Kartlägg mål och mått Kartlägg förbättringar VAD Planera förbättring Genomföra förbättring Följa upp och utvärdera förbättring ”Agera” – ”Lär” av förbättring Kartlägga förbättringsförslag Identifiera fel, problem, svaghet osv Dokumentera förbättringsmöjlighet Rapportera HUR Närmaste chef som känner ett ansvar Ett effektivt arbetsmöte med färdig mall En plan för kartläggning/delar och fördelning av ansvar HUR I samverkan med berörda inom organisationen WS form med PU ledare Färdig mall för att samla allt material för förbättringsanalys Resultatet överlämnas till ansvarig för fortsatt förbättringsarbete HUR Kopplas till verksamhetsplaneringen Samordnas av processledare Genomförs ofta i förbättringsgrupper Planeras och dokumenteras i framtagen mall för styrning

8 Kort reflektion * Har ni inom er verksamhet diskuterat processer * Hur arbetar ni med förbättring i verksamheten

9 Studievägledning i förbättring Startade processarbetet 2010 Intressentanalys Processteam Arbetsgrupper Regelbundna träffar (sanktionerat hos chef)

10 Viktiga förbättringar Marknadsföring!! STUFF Checklistor för mer enhetligt arbetssätt Ärendehantering Tydligare tillgänglighet Nytt regelverk

11 Framtida fokusområden Webben Målformulering Uppföljning

12 Patrik Samin, verksamhetsutvecklare patrik.samin@ltu.se Zara Custemo, processledare, programvägledare zara.custemo@ltu.se


Ladda ner ppt "Workshop Processorienterat förbättringsarbete Patrik Samin Zara Custemo."

Liknande presentationer


Google-annonser