Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISO 9001:2000 certifiering av vårdcentraler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISO 9001:2000 certifiering av vårdcentraler"— Presentationens avskrift:

1 ISO 9001:2000 certifiering av vårdcentraler
Christina Holgersson Familjeläkare, Karlskrona Expertuppdrag i europeiskt och svenskt samverkansprojekt ”Vägledning för sjukvård till ISO 9001:2000 och 9004:2000” Christina Holgersson

2 Krav Hälso- och Sjukvårdslagen, (SOSFS 96:24) SOSFS 2005:12
”…skall ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ” Fördelning av anmälningar till Socialstyrelsen år 2002 Källa: Pia-Maria Jonsson SoS, Kvalitetsmässan Göteborg Oktober 2003 ”…det finns sådana brister i organisationen att det innebär risker för kvalitet och patientsäkerhet...” Christina Holgersson

3 … ett system för att leda sin organisation för att uppnå
SOSFS 2005:12 ”…skall ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ” … ett system för att leda sin organisation för att uppnå kvalitet och patientsäkerhet … ett systematiskt och kontinuerligt angreppssätt där det inte handlar om att använda enbart ett visst verktyg under en viss tid. Christina Holgersson

4 Behov i Organisationen
Krav Hälso- och Sjukvårdslagen, SOSFS 2005:12 (SOSFS 96:24) ”…skall ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ” Behov i Organisationen ”…att anpassa och säkerställa verksamheten till aktuella krav och behov” BEHOV av att se vad vi gör för att kunna påverka HUR och VAD vi ska göra. Christina Holgersson

5 Olika organisationer, olika behov
”…att anpassa och säkerställa verksamheten till aktuella krav och behov” besparingar Barn och Ungdomskliniken Karlskrona Rödeby-Nättraby Primärvård Psykiatriska kliniken Ronneby nya åtaganden ordning och reda myndighet BEHOV av att se vad vi gör för att kunna påverka HUR och VAD vi ska göra. Christina Holgersson

6 Rödeby-Nättraby Primärvårdsområde:
”3 år på 15 minuter” invånare 70 medarbetare, 9 personalkategorier 2 Vårdcentraler 3 perifera distriktssköterskemottagningar MVC, BVC, skolhälsovård sjukgymnastik, arbetsterapi kurator demenssköterska 4 sjukhem + gruppboenden i omsorgen. Christina Holgersson

7 Behov i Organisationen
Krav Behov i Organisationen ”…att anpassa och säkerställa verksamheten till aktuella krav och behov” Primärvården ” ständigt förändrade krav/behov på verksamhet och innehåll” Vilket är vårt uppdrag? Hur ska vi hinna med våra patienter? På vilket sätt ska vi samverka med sjukhuset och andra? ”…hur ska vi orka… vi måste sätta gränser!” Christina Holgersson

8 Personalgruppernas behov = ledningens behov
Starten: Inventering av behoven inom organisationen ”Ordning och reda” Rätt arbetssätt med säkra rutiner ” …hinna med våra patienter” Tydlig ansvarsfördelning och tydligt åtagande Information Delaktighet Kontroll och utvärdering Bättre Samverkan med andra i vårdkedjan Personalgruppernas behov = ledningens behov gemensamma mål Christina Holgersson

9 Inventering av behoven i organisationen ”Ordning och reda”
Starten: Inventering av behoven i organisationen ”Ordning och reda” Rätt arbetssätt med säkra rutiner ” …hinna med våra patienter” Tydlig ansvarsfördelning och tydligt åtagande Information Delaktighet Kontroll och utvärdering Bättre Samverkan med andra i vårdkedjan. Patient rutiner Ledningens ansvar Samverkan Christina Holgersson

10 VERKTYGEN Christina Holgersson

11 Kvalitet till er tjänst BSC Sex Sigma PDSA OG
VERKTYGEN Nolans modell Brainstorming Genombrott Audit QUL Kvalitet till er tjänst BSC Sex Sigma PDSA OG Nationella kvalitetsregister Bra mottagning Benchmarking LOTS Värdekompassen OCM EBM USK Q-Reg SPS Christina Holgersson

12 VERKTYGEN ISO 9001:2000 Christina Holgersson

13 PROCESSER ISO 9001:2000 innebär ett
strukturerat arbetssätt med beskrivande av: VAD som ska göras VARFÖR det ska göras HUR det ska göras VEM som ska göra det NÄR det ska göras Krav på kontinuerlig uppföljning, analys av resultat och ständiga förbättringar. PROCESSER Christina Holgersson

14 ISO 9001:2000 Kundfokus Ledarskapet Medarbetarnas engagemang
Processinriktning Systemangrepp för ledning Ständiga förbättringar Faktabaserade beslut Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer, Krav på kontinuerlig uppföljning! Christina Holgersson

15 VAD gjorde vi? LEDNINGSPROCESSER Lagar o förordningar, policies, åtagande, avtal, ansvar, ledning och samråd, resurser, ekonomi, säkerhet, kontroll och analys. Faktabaserade beslut. Avvikelserapportering. KLINISKA PROCESSER Genomgång av processer, arbetsrutiner, PM, checklistor, ”gör vi rätt sak på rätt sätt”, dubbelarbete, kritiska punkter, introduktion, infrastruktur. Avvikelserapportering. SAMVERKANSPROCESSER HUR gör vi, kritiska punkter, dubbelarbete, ansvarsövergång. Avvikelserapportering Christina Holgersson

16 Vad uppnådde vi? ”Ordning och reda” Faktabaserade beslut
Rutin för ständigt förbättringsarbete Processorientering med patientfokus Samverkan - dialog Avvikelserapporteringsrutin – riskhanteringsfokus, ”bort med skuld och skam”, från individ- till sakfråga i organisationen Arbetsmiljöinstrument – delaktighet, påverkansmöjlighet. Vad uppnådde vi? Christina Holgersson

17 Ledningssystem för kvalitet
Processer ”ordning och reda” Säkerhet Tanke- och arbetssätt ”en ny kultur” Christina Holgersson

18 Vägledning till ISO 9001:2000 för Hälso- och Sjukvård
9000 Terminologi Krav Verksamhetsförbättring Christina Holgersson

19 Vägledningen (TS 15224) SOSFS 2005:12 9001 Krav 9000 Terminologi
Vissa termer från ISO 9000 av särskilt intresse eller svårtolkade för för Hälso- och sjukvård + vissa vårdspecifika termer och begrepp. Kommentarer för Hälso- och sjukvård i Europa + Sverige Tolkningar, förklaringar, exempel: där Hälso- och sjukvård särskiljer sig vid identifierade kritiska punkter som stöd vid genomgång och revision. SOSFS 2005:12 Annex med förslag till implementering Christina Holgersson

20 Ja! ”Lever det vidare?” återkommande revisioner
standardens krav på regelbundna uppföljningar och återkommande revisioner behov av detta tanke- och arbetssätt i organisationen med ”en ny kultur” en aktiv, lärande organisation med ständiga förbättringar och egenutvärderingar även om man väljer att inte genomgå certifiering. Christina Holgersson

21 ”Att bygga ledningssystem är som att bygga hus”
Takvåningen: Utvärdering, EBM, Forskning och utveckling Våningsplanen: Våra professionella möten med patienterna Entrén: Nyckelhålsmodeller ”Bra mottagning”, Prioriteringsordningen Hissen: ser till att kommunikation sker mellan alla våningar Grunden i ISO 9001:2000 Christina Holgersson

22 Olika tillvägagångssätt
Olika behov Olika tillvägagångssätt Olika utseende …samma mål Barn och Ungdomskliniken Karlskrona Rödeby-Nättraby Primärvård Psykiatriska kliniken Ronneby Christina Holgersson


Ladda ner ppt "ISO 9001:2000 certifiering av vårdcentraler"

Liknande presentationer


Google-annonser