Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christina Holgersson ISO 9001:2000 certifiering av vårdcentraler Christina Holgersson Familjeläkare, Karlskrona Expertuppdrag i europeiskt och svenskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christina Holgersson ISO 9001:2000 certifiering av vårdcentraler Christina Holgersson Familjeläkare, Karlskrona Expertuppdrag i europeiskt och svenskt."— Presentationens avskrift:

1 Christina Holgersson ISO 9001:2000 certifiering av vårdcentraler Christina Holgersson Familjeläkare, Karlskrona Expertuppdrag i europeiskt och svenskt samverkansprojekt ”Vägledning för sjukvård till ISO 9001:2000 och 9004:2000”

2 Christina Holgersson Fördelning av anmälningar till Socialstyrelsen år 2002 Källa: Pia-Maria Jonsson SoS, Kvalitetsmässan Göteborg Oktober 2003 ”…det finns sådana brister i organisationen att det innebär risker för kvalitet och patientsäkerhet...” Krav Hälso- och Sjukvårdslagen, (SOSFS 96:24) SOSFS 2005:12 ”…skall ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ”

3 Christina Holgersson SOSFS 2005:12 ”…skall ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ” … ett system för att leda sin organisation för att uppnå kvalitet och patientsäkerhet … ett systematiskt och kontinuerligt angreppssätt där det inte handlar om att använda enbart ett visst verktyg under en viss tid.

4 Christina Holgersson Krav Hälso- och Sjukvårdslagen, SOSFS 2005:12 ( SOSFS 96:24) ”…skall ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ” Behov i Organisationen ”…att anpassa och säkerställa verksamheten till aktuella krav och behov” BEHOV av att se vad vi gör för att kunna påverka HUR och VAD vi ska göra.

5 Christina Holgersson Barn och Ungdomskliniken Karlskrona Rödeby-Nättraby Primärvård Psykiatriska kliniken Ronneby Olika organisationer, olika behov ”…att anpassa och säkerställa verksamheten till aktuella krav och behov” besparingar nya åtaganden ordning och reda myndighet BEHOV av att se vad vi gör för att kunna påverka HUR och VAD vi ska göra.

6 Christina Holgersson 16.000 invånare 70 medarbetare, 9 personalkategorier 2 Vårdcentraler 3 perifera distriktssköterskemottagningar MVC, BVC, skolhälsovård sjukgymnastik, arbetsterapi kurator demenssköterska 4 sjukhem + gruppboenden i omsorgen. Rödeby-Nättraby Primärvårdsområde: ”3 år på 15 minuter” 1999-2001

7 Christina Holgersson Krav Behov i Organisationen ”…att anpassa och säkerställa verksamheten till aktuella krav och behov” Primärvården ” ständigt förändrade krav/behov på verksamhet och innehåll” Vilket är vårt uppdrag? Hur ska vi hinna med våra patienter? På vilket sätt ska vi samverka med sjukhuset och andra? ”…hur ska vi orka… vi måste sätta gränser!”

8 Christina Holgersson Starten: Inventering av behoven inom organisationen ”Ordning och reda” Rätt arbetssätt med säkra rutiner ” …hinna med våra patienter” Tydlig ansvarsfördelning och tydligt åtagande Information Delaktighet Kontroll och utvärdering Bättre Samverkan med andra i vårdkedjan Personalgruppernas behov = ledningens behov gemensamma mål

9 Christina Holgersson Starten: Inventering av behoven i organisationen ”Ordning och reda” Rätt arbetssätt med säkra rutiner ” …hinna med våra patienter” Tydlig ansvarsfördelning och tydligt åtagande Information Delaktighet Kontroll och utvärdering Bättre Samverkan med andra i vårdkedjan. Ledningens ansvar Samverkan Patient rutiner

10 Christina Holgersson VERKTYGEN

11 Christina Holgersson QUL BSC OG Benchmarking Audit Genombrott Värdekompassen OCM USK PDSA Q-Reg Kvalitet till er tjänst Brainstorming SPS Sex Sigma Nationella kvalitetsregister Nolans modell LOTS VERKTYGEN EBM Bra mottagning

12 Christina Holgersson ISO 9001:2000 VERKTYGEN

13 Christina Holgersson ISO 9001:2000 innebär ett strukturerat arbetssätt med beskrivande av : VAD som ska göras VARFÖR det ska göras HUR det ska göras VEM som ska göra det NÄR det ska göras Krav på kontinuerlig uppföljning, analys av resultat och ständiga förbättringar. PROCESSER

14 Christina Holgersson ISO 9001:2000 Kundfokus Ledarskapet Medarbetarnas engagemang Processinriktning Systemangrepp för ledning Ständiga förbättringar Faktabaserade beslut Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer, Krav på kontinuerlig uppföljning!

15 Christina Holgersson LEDNINGSPROCESSER Lagar o förordningar, policies, åtagande, avtal, ansvar, ledning och samråd, resurser, ekonomi, säkerhet, kontroll och analys. Faktabaserade beslut. Avvikelserapportering. KLINISKA PROCESSER Genomgång av processer, arbetsrutiner, PM, checklistor, ”gör vi rätt sak på rätt sätt”, dubbelarbete, kritiska punkter, introduktion, infrastruktur. Avvikelserapportering. VAD gjorde vi? SAMVERKANSPROCESSER HUR gör vi, kritiska punkter, dubbelarbete, ansvarsövergång. Avvikelserapportering

16 Christina Holgersson ”Ordning och reda” Faktabaserade beslut Rutin för ständigt förbättringsarbete Processorientering med patientfokus Samverkan - dialog Avvikelserapporteringsrutin – riskhanteringsfokus, ”bort med skuld och skam”, från individ- till sakfråga i organisationen Arbetsmiljöinstrument – delaktighet, påverkansmöjlighet. Vad uppnådde vi?

17 Christina Holgersson Tanke- och arbetssätt ”en ny kultur” Processer ”ordning och reda” Säkerhet Ledningssystem för kvalitet

18 Christina Holgersson Vägledning till ISO 9001:2000 för Hälso- och Sjukvård 9000 Terminologi 9001 Krav 9004 Verksamhetsförbättring

19 Christina Holgersson Vägledningen (TS 15224) 9001 Krav 9000 Terminologi Vissa termer från ISO 9000 av särskilt intresse eller svårtolkade för för Hälso- och sjukvård + vissa vårdspecifika termer och begrepp. Kommentarer för Hälso- och sjukvård i Europa + Sverige Tolkningar, förklaringar, exempel: där Hälso- och sjukvård särskiljer sig vid identifierade kritiska punkter som stöd vid genomgång och revision. SOSFS 2005:12 Annex med förslag till implementering

20 Christina Holgersson ”Lever det vidare?” standardens krav på regelbundna uppföljningar och återkommande revisioner behov av detta tanke- och arbetssätt i organisationen med ”en ny kultur” en aktiv, lärande organisation med ständiga förbättringar och egenutvärderingar även om man väljer att inte genomgå certifiering. Ja!

21 Christina Holgersson Takvåningen: Utvärdering, EBM, Forskning och utveckling Våningsplanen: Våra professionella möten med patienterna Entrén: Nyckelhålsmodeller ”Bra mottagning”, Prioriteringsordningen Hissen: ser till att kommunikation sker mellan alla våningar ”Att bygga ledningssystem är som att bygga hus” Grunden i ISO 9001:2000

22 Christina Holgersson Barn och Ungdomskliniken Karlskrona Rödeby-Nättraby Primärvård Psykiatriska kliniken Ronneby Olika behov Olika tillvägagångssätt Olika utseende …samma mål christina.holgersson@ltblekinge.se


Ladda ner ppt "Christina Holgersson ISO 9001:2000 certifiering av vårdcentraler Christina Holgersson Familjeläkare, Karlskrona Expertuppdrag i europeiskt och svenskt."

Liknande presentationer


Google-annonser