Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tingsholmsgymnasiet Vad ledde fram till en bättre skola? En utveckling över åtta år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tingsholmsgymnasiet Vad ledde fram till en bättre skola? En utveckling över åtta år."— Presentationens avskrift:

1 Tingsholmsgymnasiet Vad ledde fram till en bättre skola? En utveckling över åtta år

2 Tingsholmsgymnasiet

3 Ulricehamn •K•Kommun med 23000 invånare •C•Centralort med 8500 invånare •E•Enda gymnasieskolan •U•Utbildningar på andra orter i närheten •O•Om utbildningen finns, Väljer man Tingsholm!

4 Tingsholm •154 personal •800 ungdomselever •11 Nationella program + GySär •2 Specialutformade program •400 vuxenelever (Vux, SFI, GRUV, SärVux)

5 Miljö •”Alla är synliga” •Starka samhällen kring Ulricehamn •Socialt trygga elever •280 Föreningar •860 Registrerade företag •Gnosjöanda i Knalleformat

6 Hur gick vi tillväga? •”Bottom Up” •Ledare som trodde på kvalitet •Tillåtande ledare •Arbetsro för deltagarna •Första certifieringen Nov. 2002 •Positiva effekter

7 •Tron på allas delaktighet •Lokal styrelse positiv •ALLA certifierade 2007! •Information inåt och utåt •Följa med tekniken •Ligga i framkant •Verksamheten själv skall välja

8 Ledartankar •Lita på medarbetare •Låt medarbetare växa och ta ansvar, ha is i magen •Tillåtande arbetsmiljö •Se långsiktigt på verksamheten

9 •Våga vara annorlunda •Stick ut •Var modig •Pröva gränser •Engagemang 3 •Var delaktig i mycket utan att peta •Håll dig informerad och var intresserad

10 Varför ISO? Våra vinster med ISO-certifiering Går ISO att ”räkna hem”? Våra rutiner Hur det började Vår spelplan Tingsholmsgymnasiet ISO-certifierat 9001:2000

11 Hur började det?  Ett studiebesök…(1999)  Peter Danestad, Ulla Zander, Marie Sverker och Jan Börjesson  Arbetslaget nappade…  Hjälp från Helge Nyberg AB  ITIS projekt  Kompetensutveckling…  6 månader blev 3,5 år…(Certifiering Nov. 2002)

12 Varför ISO?  Minska sårbarheten  Kvalitetsstämpel  Intern revision  Extern revision  Internationellt kvalitetsledningssystem  Flera fadderföretag certifierade  Ingen gymnasieskola tidigare certifierad

13 Vår spelplan  Den som inte vet vad målet är kan inte vara målmedveten  Våra ”styrdokument” – fadderföretag förvånade  Skollag  Gymnasieförordning  Läroplan  Skolplan  Programmål – verksamhetsplan FG  Kursplaner

14 Rutiner på det vi gör  Hur gör vi det vi gör?  28st rutiner är nu 150st kvalitetshandboken  Rutin för start av ny klass  Rutin för kurs  Rutin för program  Utvärdering – förbättringsförslag  Ledningens möte – arbetslaget – lärare  Skolledningen – pedagogiska ledare

15 Våra vinster med ISO- certifiering  Vi kan ta tillvara erfarenheter på ett systematiskt sätt  Eleverna får del av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2000  Bättre målstyrning – konkretisering – mätbarhet

16  Vi undviker ”dubbelarbete” – hjulet är redan uppfunnet  Klar beskrivning av personalens arbetsuppgifter  Ökad tydlighet i skolans organisation och processer  Vilka styrdokument som gäller och var de finns  Vi har fått ordning och reda

17 Går ISO att ”räkna hem”?  Kostnad c:a 80.000 kr/år  Genomsnittskostnad/elev c:a 50.000 kr/år  Interkommunala ersättningar för 200 elever à 90.000 kr/år

18 Mjuka värden går det att räkna hem?  Marknadsföring kommunen/grannkommuner  Ökad inflyttning  Intressentnöjdhet  Koppla kvalitesredovisningen till ISO-systemet


Ladda ner ppt "Tingsholmsgymnasiet Vad ledde fram till en bättre skola? En utveckling över åtta år."

Liknande presentationer


Google-annonser