Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redskap för rättvis och likvärdig bedömning Anders Jönsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redskap för rättvis och likvärdig bedömning Anders Jönsson."— Presentationens avskrift:

1 Redskap för rättvis och likvärdig bedömning Anders Jönsson

2

3

4 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan BEDÖMNING: Var befinner sig elevens prestation i förhållande till kunskapskraven?

5 Betyg Urvalsfunktionen! Grundskola Gymnasieskola

6 Kursplan Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. (Bild, krav åk 6) Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. (Bild, krav åk 6) SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ———

7 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Kursplan …enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer… …utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer… …välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer…

8

9

10 Har inblick i …Bidrar till …Beskriver … Delvis … Relativt väl … Väl …

11

12 SYFTE——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— CENTRALT INNEHÅLL ——— ——— KUNSKAPS- KRAV——— ——— Systematisk och förankrad i dokumentation Kursplan Överensstämmelse med kursplanerna Tydliga kriterier och anvisningar Allsidig

13

14 Exempel på: Enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer, eftersom… Exempel på: Utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer, eftersom… Exempel på: Välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer, eftersom…

15

16

17 Exempel från biologiämnet

18 Exempel från betyget E i slutet av årskurs 6 i biolog för EN av förmågorna

19 Centralt innehåll, biologi åk 4-6

20 Från Schoulz(2000) Klarar frågan skriftligtKlarar frågan muntligt 19 %90 % 38,5 %66 % 26 %80 %

21 Från Schoulz(2000) Av resultaten från studien framgår det tydligt att elevernas svårigheter att lösa uppgiften inte beror på bristande naturvetenskaplig kunskap utan snarare på språkliga svårigheter och svårigheter att tolka figuren. Även om de i samtalet svarade korrekt på frågan, så valde de i flera fall fel svarsalternativ.

22 Vetenskaplig kravgränssättning? C B A D E

23

24

25 ”Ovanifrån” via exempelvis nationella prov Fördelar: Hög grad av likvärdighet kan uppnås (på proven), speciellt vid normrelaterad bedömning Nackdelar: Centralstyrt - läroplanen tolkas av ”experter” Kan ha oönskade effekter på undervisning och lärande (t.ex. att kunskaper som är svåra att fånga med skriftliga prov marginaliseras)

26 ”Underifrån” via exempelvis kollegiala möten Fördelar: Ger ökad bedömarkompetens Ger ökad transparens Svårigheter: Omfattande och svårtolkade styrdokument Infrastruktur för möten mellan olika lärare och/eller skolor saknas

27 ”Underifrån” via exempelvis kollegiala möten Fördelar: Ger ökad bedömarkompetens Ger ökad transparens Svårigheter: Omfattande och svårtolkade styrdokument Infrastruktur för möten mellan olika lärare och/eller skolor saknas

28

29 Feedback Omdöme BETYGBETYG

30 NP Lärarens bedömning

31

32


Ladda ner ppt "Redskap för rättvis och likvärdig bedömning Anders Jönsson."

Liknande presentationer


Google-annonser