Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning och betygsättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning och betygsättning"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning och betygsättning
Anders Jönsson Malmö högskola

2 VAD ÄR BEDÖMNING? Jämför med begreppet ”mätning” Bedömning = tolkning och värdering av studentprestation (dvs. student + uppgift) Malmö University Sweden

3 Hur går BEDÖMNING till? ”Traditionell bedömning”: Holistisk, intuitiv och normrelaterad Malmö University Sweden

4 Hur går BEDÖMNING till? Problem med holistisk bedömning:
Kompensatorisk (t.ex. styrkor kompenserar för svagheter) Svagheter identifieras inte (problematiskt ur ett undervisnings-perspektiv) Risk för bias MALMÖ UNIVERSITY Sweden

5 Hur går BEDÖMNING till? Problem med intuitiv bedömning:
Inkluderar icke relevanta faktorer i bedömningen (t.ex. personlighet) Haloeffekt MALMÖ UNIVERSITY Sweden

6 Hur går BEDÖMNING till? 1:a 7% 2:a 24%
38% 2:a 24% 4:a 1:a 7% 5:a Problem med norm -relaterad bedömning: Studenten bedöms efter hur andra presterar: - ej fokus på kunskap utan på konkurrens. Systemet är ”självuppfyllande” Det är ”hemligt” vad som ska bedömas Ger ingen relevant återkoppling för lärande Fokus på detaljer MALMÖ UNIVERSITY Sweden

7 Hur går BEDÖMNING till? Problem med norm -relaterad bedömning :
Studenten bedöms efter hur andra presterar: - ej fokus på kunskap utan på konkurrens. Systemet är ”självuppfyllande” Det är ”hemligt” vad som ska bedömas Ger ingen relevant återkoppling för lärande Fokus på detaljer MALMÖ UNIVERSITY Sweden

8 Hur går BEDÖMNING till? Malmö University ”Önskad bedömning”: Analytisk och kriterierelaterad Sweden

9 Hur går BEDÖMNING till? Fördelar:
Både styrkor och svagheter kan identifieras och kommuniceras Minskad risk för bias, haloeffekt m.m. Transparent Kräver inte sortering (dvs. alla studenter kan lyckas) Fokus på det som är viktigt Malmö University Sweden

10 Hur går BEDÖMNING till? Problem: Formulera kriterier
Risk att förlora ”helheten” Svårt att få bedömningen likvärdig Tidskrävande Malmö University Sweden

11 BETYG Omdöme Omdöme B E T Y G Omdöme Omdöme Feedback Feedback Feedback
Malmö University Sweden

12 BETYG För lärande Omdöme Omdöme B E T Y G Omdöme Omdöme Feedback
Malmö University Sweden

13 BETYG För kontroll Omdöme Omdöme B E T Y G Omdöme Omdöme Feedback
Malmö University Sweden

14 BETYG För urval Omdöme Omdöme B E T Y G Omdöme Omdöme Feedback
Malmö University Sweden

15 BETYGSÄTTNING Problem:
Betyg påverkar studenters lärande och lärandestrategier Flera betygsteg kan ha negativa effekter på undervisningen Likvärdighet i betygsättningen (framför allt med heterogent underlag) Malmö University Sweden

16 BETYGSÄTTNING Betyg Beskrivning
VG Uppfyller kursmålen på hög nivå och uppvisar förståelse för innehållet med både djup och bredd. G Uppfyller kursmålen på tillfredsställande nivå och uppvisar viss förståelse för innehållet. Malmö University Från Sadler (2005) Sweden

17 BETYGSÄTTNING Betyg Poäng/procent VG 75 % G 50 % Från Sadler (2005)
Malmö University Från Sadler (2005) Sweden

18 BETYGSÄTTNING Betyg Krav
VG För betyget VG krävs omdömet VG på huvuddelen av uppgifterna på kursen. G För betyget G krävs minst omdömet G på ALLA uppgifter på kursen. Malmö University Från Sadler (2005) Sweden

19 BETYGSÄTTNING Betyg Poäng/procent
VG Studenten kan föra en argumentation kring för- och nackdelar i förhållande till ställningstaganden som gjorts vid konstruktion av bedömningsplan och -matris. Argumentationen sker med hänvisning till kurslitteratur, forskning eller andra relevanta källor. G Studenten kan motivera ställningstaganden som gjorts vid konstruktion av bedömningsplan och -matris med hänvisning till kurslitteratur, forskning eller andra relevanta källor. Malmö University Från Sadler (2005) Sweden

20 BETYGSÄTTNING Strategier:
Formulera kriterier och standards (t.ex. i form av matriser) Samla exempel (s.k. benchmarks) Sambedömning (”Community of interpreters”) Malmö University Sweden


Ladda ner ppt "Bedömning och betygsättning"

Liknande presentationer


Google-annonser