Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nacka Närsjukhus Proxima AB är ett företag som samägs av Praktikertjänst och ett medarbetarkonsortium. Nacka Närsjukhus Proxima bedriver specialistsjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nacka Närsjukhus Proxima AB är ett företag som samägs av Praktikertjänst och ett medarbetarkonsortium. Nacka Närsjukhus Proxima bedriver specialistsjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Nacka Närsjukhus Proxima AB är ett företag som samägs av Praktikertjänst och ett medarbetarkonsortium. Nacka Närsjukhus Proxima bedriver specialistsjukvård i närsjukvården. •Specialistmottagningar inom: –allergologi, diabetologi, kardiologi, neurologi, dermatologi, gastroenterologi, gynekologi, urologi, kirurgi, ortopedi, ögon-, Öron-näs-hals- samt smärtverksamhet. •Operationsverksamhet inom: –Gynekologi, kirurgi, ortopedi, urologi, öron-näs-halssjukdomar samt medicinsk plastikkirurgi. •Närakut •Ca 73 000 besök/operationer per år. –ca 330 besök och 30-35 operationer per dag •Ca 120 medarbetare

2 Affärsidé Producent av specialistsjukvård i närsjukvården Proxima Vård ger invånarna trygghet i form av lättillgänglig och kvalificerad sjukvård – alltid med ett respektfullt bemötande. Beställaren får den mest flexibla, kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna vården genom hög kompetens inom medicin och omvårdnad, nytänkande, samt god samverkan med andra vårdgivare. Våra medarbetare ges stora möjligheter att påverka och kontinuerligt förbättra verksamheten.

3 Vision Alla vill ha Proxima Vård År 2007 har Nacka och Värmdöområdet de kortaste väntetiderna och lägsta sjukskrivningstalen i landet. När det gäller specialistvård nära patienterna är Nacka Närsjukhus Proxima det exempel som oftast lyfts fram som föredöme. Höga krav på kompetens, kvalitet och professionellt bemötande kombineras med ekonomi i balans. Få andra vårdgivare har lika nöjda patienter, remittenter, beställare och medarbetare.

4 Införandeprocess av styrkort •Styrelse –Styrelsen/ledningsgruppen utarbetar strategier •Ledningsnivå –Utarbetar affärsidé och vision, strategiska mål –Planerade seminarier för medarbetarna •utbildning och workshops •Mottagningsnivå –Kvalitetsgrupper bildades •3-5 personer per enhet •Utarbetade nyckeltal och resultat •Ledningsnivå –Fastställer utarbetat styrkort –Skapa handlingsplan och ansvarsområden –Implementering •Styrelsen –Styrkortet beslutas i styrelsen = verksamhetsplan

5 Styrkort Vision Alla vill ha Proxima Vård År 2007 har Nacka och Värmdöområdet de kortaste väntetiderna och lägsta sjukskrivningstalen i landet. När det gäller specialistvård nära patienterna är Nacka Närsjukhus Proxima det exempel som oftast lyfts fram som föredöme. Höga krav på kompetens, kvalitet och professionellt bemötande kombineras med ekonomi i balans. Få andra vårdgivare har lika nöjda patienter, remittenter, beställare och medarbetare. Helhetssyn på människan Uppskattade ledare Tydlig organisationsstruktur Arbetstillfredsställelse Ekonomi i balans Ligga steget före Miljökrav Stärka samarbetet i Östersjöregionen • Känna till patient/kund förväntningar • God tillgänglighet • Professionellt omhändertagande • Tydlig extern kommunikation • Engagerat ledarskap • Verksamhetsutveckling • Medvetenhet om vision och mål • Bra samverkan med andra vårdgivare • Medarbetarutveckling • Incitament • Stimulera friskvård • Bra ekonomisk uppföljning • Kostnadsmedvetenhet • Ständigt utveckla kompetensen • Medicinska register • Omvärldsbevakning • Miljömedvetenhet • Bistånd • Engagemang Affärsidé Producent av specialistsjukvård i närsjukvården Proxima Vård ger medborgarna trygghet i form av lättillgänglig och kvalificerad sjukvård – alltid med ett respektfullt bemötande. Beställaren får den mest flexibla, kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna vården genom hög kompetens inom medicin och omvårdnad, nytänkande, samt god samverkan med andra vårdgivare. Våra medarbetare ges stora möjligheter att påverka och kontinuerligt förbättra verksamheten. • Patientenkät 1v/4/år =>95 % nöjd kundindex • Telefon 1v/4/år = >75% nöjd kundindex • Väntetid operation = <6 v • Patientbesök Nacka/Värmdö = >80% • Annons NVP = 11 annonser • Beställare/Distriktsläkarenkät = 1/år • Ledarskapsseminarium = 4/år • Alla delaktiga i Växtkraft Mål 3 = 2003 • Proxima Akademi / Öppet hus = 2/år • APT = 7/år • Medarbetarsamtal = Minst 1/år • Belöningssystem = Bonus > 1,04 % • Sjukskrivningstal = < 3,5 %/år • Intäkt / kostnad = > 1,044 % • DU 90% = 10 % lägre läkemedelskostnader • Kompetensutveckling = 900 tkr/år • Korrigerade köksregistreringar = < 15 % • Kompetensutvecklingsplan = 1/enhet • Nationella register = Medverka i 3 register • Postoperativ infektionsregistrering = 2003 • Omvärldsbevakning = 4/år • Kemikalierond / Skyddsrond = 1/år • Revidera systematisk arbetsmiljö = 1/år • Bistånd = 25 öre / Patientbesök • Vänsjukhus i Östersjöregionen = 2003 Patient / kund Process Medarbetare Ekonomi Förnyelse Samhälle Perspektiv Strategiska målFramgångsfaktorerMått och resultat

6 Styrkort Vision Alla vill ha Proxima Vård År 2007 har Nacka och Värmdöområdet de kortaste väntetiderna och lägsta sjukskrivningstalen i landet. När det gäller specialistvård nära patienterna är Nacka Närsjukhus Proxima det exempel som oftast lyfts fram som föredöme. Höga krav på kompetens, kvalitet och professionellt bemötande kombineras med ekonomi i balans. Få andra vårdgivare har lika nöjda patienter, remittenter, beställare och medarbetare. Helhetssyn på människan • Känna till patient/kund förväntningar • God tillgänglighet • Professionellt omhändertagande • Tydlig extern kommunikation Affärsidé Producent av specialistsjukvård i närsjukvården Proxima Vård ger medborgarna trygghet i form av lättillgänglig och kvalificerad sjukvård – alltid med ett respektfullt bemötande. Beställaren får den mest flexibla, kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna vården genom hög kompetens inom medicin och omvårdnad, nytänkande, samt god samverkan med andra vårdgivare. Våra medarbetare ges stora möjligheter att påverka och kontinuerligt förbättra verksamheten. • Patientenkät 1v/4/år =>95 % nöjd kund • Telefon 1v/4/år = >75% nöjd kundindex • Väntetid operation = <6 v • Patientbesök Nacka/Värmdö = >80% • Annons NVP = 11 annonser • Beställare/Distriktsläkarenkät = 1/år Patient / kund Perspektiv Strategiska målFramgångsfaktorerMått och resultat

7 Styrkort Vision Alla vill ha Proxima Vård År 2007 har Nacka och Värmdöområdet de kortaste väntetiderna och lägsta sjukskrivningstalen i landet. När det gäller specialistvård nära patienterna är Nacka Närsjukhus Proxima det exempel som oftast lyfts fram som föredöme. Höga krav på kompetens, kvalitet och professionellt bemötande kombineras med ekonomi i balans. Få andra vårdgivare har lika nöjda patienter, remittenter, beställare och medarbetare. Affärsidé Producent av specialistsjukvård i närsjukvården Proxima Vård ger medborgarna trygghet i form av lättillgänglig och kvalificerad sjukvård – alltid med ett respektfullt bemötande. Beställaren får den mest flexibla, kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna vården genom hög kompetens inom medicin och omvårdnad, nytänkande, samt god samverkan med andra vårdgivare. Våra medarbetare ges stora möjligheter att påverka och kontinuerligt förbättra verksamheten.


Ladda ner ppt "Nacka Närsjukhus Proxima AB är ett företag som samägs av Praktikertjänst och ett medarbetarkonsortium. Nacka Närsjukhus Proxima bedriver specialistsjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser