Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nacka Närsjukhus Proxima AB är ett företag som samägs av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nacka Närsjukhus Proxima AB är ett företag som samägs av"— Presentationens avskrift:

1 Nacka Närsjukhus Proxima AB är ett företag som samägs av
Praktikertjänst och ett medarbetarkonsortium. Nacka Närsjukhus Proxima bedriver specialistsjukvård i närsjukvården. Specialistmottagningar inom: allergologi, diabetologi, kardiologi, neurologi, dermatologi, gastroenterologi, gynekologi, urologi, kirurgi, ortopedi, ögon-, Öron-näs-hals- samt smärtverksamhet. Operationsverksamhet inom: Gynekologi, kirurgi, ortopedi, urologi, öron-näs-halssjukdomar samt medicinsk plastikkirurgi. Närakut Ca besök/operationer per år. ca 330 besök och operationer per dag Ca 120 medarbetare

2 Producent av specialistsjukvård i närsjukvården
Affärsidé Producent av specialistsjukvård i närsjukvården Proxima Vård ger invånarna trygghet i form av lättillgänglig och kvalificerad sjukvård – alltid med ett respektfullt bemötande. Beställaren får den mest flexibla, kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna vården genom hög kompetens inom medicin och omvårdnad, nytänkande, samt god samverkan med andra vårdgivare. Våra medarbetare ges stora möjligheter att påverka och kontinuerligt förbättra verksamheten.

3 Alla vill ha Proxima Vård
Vision Alla vill ha Proxima Vård År 2007 har Nacka och Värmdöområdet de kortaste väntetiderna och lägsta sjukskrivningstalen i landet. När det gäller specialistvård nära patienterna är Nacka Närsjukhus Proxima det exempel som oftast lyfts fram som föredöme. Höga krav på kompetens, kvalitet och professionellt bemötande kombineras med ekonomi i balans. Få andra vårdgivare har lika nöjda patienter, remittenter, beställare och medarbetare.

4 Införandeprocess av styrkort
Styrelse Styrelsen/ledningsgruppen utarbetar strategier Ledningsnivå Utarbetar affärsidé och vision, strategiska mål Planerade seminarier för medarbetarna utbildning och workshops Mottagningsnivå Kvalitetsgrupper bildades 3-5 personer per enhet Utarbetade nyckeltal och resultat Fastställer utarbetat styrkort Skapa handlingsplan och ansvarsområden Implementering Styrelsen Styrkortet beslutas i styrelsen = verksamhetsplan

5 Styrkort Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer
Affärsidé Producent av specialistsjukvård i närsjukvården Proxima Vård ger medborgarna trygghet i form av lättillgänglig och kvalificerad sjukvård – alltid med ett respektfullt bemötande. Beställaren får den mest flexibla, kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna vården genom hög kompetens inom medicin och omvårdnad, nytänkande, samt god samverkan med andra vårdgivare. Våra medarbetare ges stora möjligheter att påverka och kontinuerligt förbättra verksamheten. Vision Alla vill ha Proxima Vård År 2007 har Nacka och Värmdöområdet de kortaste väntetiderna och lägsta sjukskrivningstalen i landet. När det gäller specialistvård nära patienterna är Nacka Närsjukhus Proxima det exempel som oftast lyfts fram som föredöme. Höga krav på kompetens, kvalitet och professionellt bemötande kombineras med ekonomi i balans. Få andra vårdgivare har lika nöjda patienter, remittenter, beställare och medarbetare. Styrkort Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått och resultat Patient / kund Process Medarbetare Ekonomi Förnyelse Samhälle Helhetssyn på människan Uppskattade ledare Tydlig organisationsstruktur Arbetstillfredsställelse Ekonomi i balans Ligga steget före Miljökrav Stärka samarbetet i Östersjöregionen Känna till patient/kund förväntningar God tillgänglighet Professionellt omhändertagande Tydlig extern kommunikation Engagerat ledarskap Verksamhetsutveckling Medvetenhet om vision och mål Bra samverkan med andra vårdgivare Medarbetarutveckling Incitament Stimulera friskvård Bra ekonomisk uppföljning Kostnadsmedvetenhet Ständigt utveckla kompetensen Medicinska register Omvärldsbevakning Miljömedvetenhet Bistånd Engagemang Patientenkät 1v/4/år =>95 % nöjd kundindex Telefon 1v/4/år = >75% nöjd kundindex Väntetid operation = <6 v Patientbesök Nacka/Värmdö = >80% Annons NVP = 11 annonser Beställare/Distriktsläkarenkät = 1/år Ledarskapsseminarium = 4/år Alla delaktiga i Växtkraft Mål 3 = 2003 Proxima Akademi / Öppet hus = 2/år APT = 7/år Medarbetarsamtal = Minst 1/år Belöningssystem = Bonus > 1,04 % Sjukskrivningstal = < 3,5 %/år Intäkt / kostnad = > 1,044 % DU 90% = 10 % lägre läkemedelskostnader Kompetensutveckling = 900 tkr/år Korrigerade köksregistreringar = < 15 % Kompetensutvecklingsplan = 1/enhet Nationella register = Medverka i 3 register Postoperativ infektionsregistrering = 2003 Omvärldsbevakning = 4/år Kemikalierond / Skyddsrond = 1/år Revidera systematisk arbetsmiljö = 1/år Bistånd = 25 öre / Patientbesök Vänsjukhus i Östersjöregionen = 2003

6 Styrkort Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer
Affärsidé Producent av specialistsjukvård i närsjukvården Proxima Vård ger medborgarna trygghet i form av lättillgänglig och kvalificerad sjukvård – alltid med ett respektfullt bemötande. Beställaren får den mest flexibla, kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna vården genom hög kompetens inom medicin och omvårdnad, nytänkande, samt god samverkan med andra vårdgivare. Våra medarbetare ges stora möjligheter att påverka och kontinuerligt förbättra verksamheten. Vision Alla vill ha Proxima Vård År 2007 har Nacka och Värmdöområdet de kortaste väntetiderna och lägsta sjukskrivningstalen i landet. När det gäller specialistvård nära patienterna är Nacka Närsjukhus Proxima det exempel som oftast lyfts fram som föredöme. Höga krav på kompetens, kvalitet och professionellt bemötande kombineras med ekonomi i balans. Få andra vårdgivare har lika nöjda patienter, remittenter, beställare och medarbetare. Styrkort Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått och resultat Patient / kund Helhetssyn på människan Känna till patient/kund förväntningar God tillgänglighet Professionellt omhändertagande Tydlig extern kommunikation Patientenkät 1v/4/år =>95 % nöjd kund Telefon 1v/4/år = >75% nöjd kundindex Väntetid operation = <6 v Patientbesök Nacka/Värmdö = >80% Annons NVP = 11 annonser Beställare/Distriktsläkarenkät = 1/år

7 Styrkort Affärsidé Vision
Producent av specialistsjukvård i närsjukvården Proxima Vård ger medborgarna trygghet i form av lättillgänglig och kvalificerad sjukvård – alltid med ett respektfullt bemötande. Beställaren får den mest flexibla, kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna vården genom hög kompetens inom medicin och omvårdnad, nytänkande, samt god samverkan med andra vårdgivare. Våra medarbetare ges stora möjligheter att påverka och kontinuerligt förbättra verksamheten. Vision Alla vill ha Proxima Vård År 2007 har Nacka och Värmdöområdet de kortaste väntetiderna och lägsta sjukskrivningstalen i landet. När det gäller specialistvård nära patienterna är Nacka Närsjukhus Proxima det exempel som oftast lyfts fram som föredöme. Höga krav på kompetens, kvalitet och professionellt bemötande kombineras med ekonomi i balans. Få andra vårdgivare har lika nöjda patienter, remittenter, beställare och medarbetare. Styrkort


Ladda ner ppt "Nacka Närsjukhus Proxima AB är ett företag som samägs av"

Liknande presentationer


Google-annonser