Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skapat 2008-03-27 / Revideras senast 2012-03-27 Kvalitetsgruppen MÅLKORT - VO Internmedicin - Hjärtenheten 2008 Vision: Region Skåne / Bättre liv i Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skapat 2008-03-27 / Revideras senast 2012-03-27 Kvalitetsgruppen MÅLKORT - VO Internmedicin - Hjärtenheten 2008 Vision: Region Skåne / Bättre liv i Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Skapat 2008-03-27 / Revideras senast 2012-03-27 Kvalitetsgruppen MÅLKORT - VO Internmedicin - Hjärtenheten 2008 Vision: Region Skåne / Bättre liv i Skåne Helsingborgs lasarett / Rätt vård – bättre liv Verksamhetsidé: Att med hög tillgänglighet, bra bemötande och rätt kompetens erbjuda vård för att lindra, bota och förebygga sjukdomar KUNDPERSPEKTIVMEDARBETARPERSPEKTIVPROCESSPERSPEKTIVUTVECKLINGSPERSPEKTIVEKONOMIPERSPEKTIV Strategiska mål Erbjuda våra kunder hög tillgänglighet, tydlig kommunikation och hög medicinsk kvalitet Utvecklande arbetsplats med kompetenta och delaktiga medarbetare Minska ledtider med bibehållen eller högre medicinsk kvalitet Utveckla en dynamisk och flexibel verksamhet som omfattar såväl närsjukvård som internmedicinsk specialistvård. Utveckla en lärande organisation. Kontroll över resursåtgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Samsyn inom Internmedicin för tillgänglighet, bemötande och kommunikation utifrån en gemensam värdegrund ----------------------------------- Kompetenta medarbetare QWC:s förbättringsområde ledarskap ------------------------------ Arbetsmiljö Tydliga och effektiva processer ----------------------------------- Samarbete och samordning Öppenhet för förändring ----------------------------------- Ny kunskap in i organisationen. Arbeta evidensbaserat Kostnadsmedvetna medarbetare ------------------------------ Enkel ekonomisk redovisning Mått •Väntetid < 3 mån. gällande alla polikliniska patienter, delmål hjärtmottagningen. •Alla patienter med hjärtinfarkt ska vara informerade enl. PM:44:01:01 i SVP, delmål alla sett filmen. •Alla patienter med hjärtsvikt ska vara informerade enl.PM i SVP, delmål egen viktkontroll. •Individuell kompetens- utvecklingsplan inkl. info om lasarettets värdegrund för varje medarbetare i samband med RU- samtal. •Alla skall öppna hjärtenhetens hemsida och sin mail 1 gång i veckan. •Korrekt vektormonitorering. •Patient med ACS registr. i Riks-HIA 1:a vårddygnet. •Dokumentationsgenomgång minst 1 gång/år för alla ssk. •MEWS- bedömning på alla patienter. •Effektiv SVPL-hantering utan avvikelser. •Utvecklingsdagar 2ggr/år. •10 Interna föreläsningar/år. •Hospitering 5 tillfällen/ för enheten/år. •10 utvecklings- och eller förbättringsförslag inkomna och genomförda av medarbetare/år. •Controller ska redovisa enhetens kostnader på avd.möte 2ggr/år. •Läkemedelsansvarig ska redovisa läkemedels- kostnader på avdeln. möte 4ggr/år

2 MÅLKORT - VO Internmedicin- Hjärtenheten 2008 Handlingsplan/aktivitet/ansvariga 1.Väntetid 3ggr/år/ Mottagningsansvarig läkare och sekr. 2.Antal som enl. SVP- granskning sett filmen 3ggr/år/ KKM-sköt. 3.Antal egenkontroll av vikt/ 3 ggr/år Sviktgruppen 1.Årligt RU-samtal / Områdes- och teamchefer 2.Stickprov/ 2ggr/år/ Områdes- och teamchefer 1.Stickprov/3ggr/år/ Kvalitetsombuden 2.Granskning/3ggr/år/ Riks-HIA ansvarig 3.Checklista 2ggr/år/ Dokumentationsgruppen 4.Journalgranskning/3ggr/år Dokumentationsgruppen 5.Avvikelser/Områdeschef 1.Antal/2ggr/år/ Kval.ombuden 2.Antal/2ggr/år/ Teamcheferna 3.Antal/2ggr/år/ Teamcheferna 4.Antal/2ggr/år/ Teamcheferna 1.Antal/2ggr/år/ Teamcheferna 2.Antal/2ggr/år/ Kval.ombuden KUNDPERSPEKTIV MEDARBTARPERSPEKTIV PROCESSPERSPEKTIV UTVECKLINGSPERSPEKTIV EKONOMIPERSPEKTIV


Ladda ner ppt "Skapat 2008-03-27 / Revideras senast 2012-03-27 Kvalitetsgruppen MÅLKORT - VO Internmedicin - Hjärtenheten 2008 Vision: Region Skåne / Bättre liv i Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser