Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer"— Presentationens avskrift:

1 MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer
MÅLKORT - VO Internmedicin - Hjärtenheten 2008 Vision: Region Skåne / Bättre liv i Skåne Helsingborgs lasarett / Rätt vård – bättre liv Verksamhetsidé: Att med hög tillgänglighet, bra bemötande och rätt kompetens erbjuda vård för att lindra, bota och förebygga sjukdomar KUNDPERSPEKTIV MEDARBETARPERSPEKTIV PROCESSPERSPEKTIV UTVECKLINGSPERSPEKTIV EKONOMIPERSPEKTIV Strategiska mål Erbjuda våra kunder hög tillgänglighet, tydlig kommunikation och hög medicinsk kvalitet Utvecklande arbetsplats med kompetenta och delaktiga medarbetare Minska ledtider med bibehållen eller högre medicinsk kvalitet Utveckla en dynamisk och flexibel verksamhet som omfattar såväl närsjukvård som internmedicinsk specialistvård. Utveckla en lärande organisation. Kontroll över resursåtgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Samsyn inom Internmedicin för tillgänglighet, bemötande och kommunikation utifrån en gemensam värdegrund Kompetenta medarbetare QWC:s förbättringsområde ledarskap   Arbetsmiljö Tydliga och effektiva processer   Samarbete och samordning Öppenhet för förändring Ny kunskap in i organisationen. Arbeta evidensbaserat Kostnadsmedvetna medarbetare Enkel ekonomisk redovisning Mått Väntetid < 3 mån. gällande alla polikliniska patienter, delmål hjärtmottagningen. Alla patienter med hjärtinfarkt ska vara informerade enl. PM:44:01:01 i SVP, delmål alla sett filmen. Alla patienter med hjärtsvikt ska vara informerade enl.PM i SVP, delmål egen viktkontroll. Individuell kompetens-utvecklingsplan inkl. info om lasarettets värdegrund för varje medarbetare i samband med RU- samtal. Alla skall öppna hjärtenhetens hemsida och sin mail 1 gång i veckan. Korrekt vektormonitorering. Patient med ACS registr. i Riks-HIA 1:a vårddygnet. Dokumentationsgenomgång minst 1 gång/år för alla ssk. MEWS- bedömning på alla patienter. Effektiv SVPL-hantering utan avvikelser. Utvecklingsdagar 2ggr/år. 10 Interna föreläsningar/år. Hospitering 5 tillfällen/ för enheten/år. 10 utvecklings- och eller förbättringsförslag inkomna och genomförda av medarbetare/år. Controller ska redovisa enhetens kostnader på avd.möte 2ggr/år. Läkemedelsansvarig ska redovisa läkemedels-kostnader på avdeln. möte 4ggr/år Skapat / Revideras senast Kvalitetsgruppen

2 Handlingsplan/aktivitet/ansvariga
MÅLKORT - VO Internmedicin- Hjärtenheten 2008 Handlingsplan/aktivitet/ansvariga KUNDPERSPEKTIV MEDARBTARPERSPEKTIV PROCESSPERSPEKTIV UTVECKLINGSPERSPEKTIV EKONOMIPERSPEKTIV 1.Väntetid 3ggr/år/ Mottagningsansvarig läkare och sekr. 2.Antal som enl. SVP-granskning sett filmen 3ggr/år/ KKM-sköt. 3.Antal egenkontroll av vikt/ 3 ggr/år Sviktgruppen 1.Årligt RU-samtal / Områdes- och teamchefer 2.Stickprov/ 2ggr/år/ Områdes- och teamchefer 1.Stickprov/3ggr/år/ Kvalitetsombuden 2.Granskning/3ggr/år/ Riks-HIA ansvarig 3.Checklista 2ggr/år/ Dokumentationsgruppen 4.Journalgranskning/3ggr/år Dokumentationsgruppen 5.Avvikelser/Områdeschef 1.Antal/2ggr/år/ Kval.ombuden 2.Antal/2ggr/år/ Teamcheferna 3.Antal/2ggr/år/ 4.Antal/2ggr/år/ 1.Antal/2ggr/år/ Teamcheferna 2.Antal/2ggr/år/ Kval.ombuden


Ladda ner ppt "MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer"

Liknande presentationer


Google-annonser