Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Iben RasmussenÖverläkare, Ger klin Ystad Eva-Lisa DessnerSjuksk. Ger Rehab klin Ystad Lena NilssonDemens-sjuksk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Iben RasmussenÖverläkare, Ger klin Ystad Eva-Lisa DessnerSjuksk. Ger Rehab klin Ystad Lena NilssonDemens-sjuksk."— Presentationens avskrift:

1 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Iben RasmussenÖverläkare, Ger klin Ystad Eva-Lisa DessnerSjuksk. Ger Rehab klin Ystad Lena NilssonDemens-sjuksk. Tomelilla kommun Lars-Gunnar CimmerholmTeamledare särskilt boende Tomelilla Pia NilssonSekreterare Ger rehab klin Ystad

2 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Syfte Personer med demens som bor på Byavången (gruppboende) och Valkyrian (särskilt boende) i Tomelilla kommun skall, genom samverkan mellan Tomelilla kommun och Geriatrik och Rehabiliteringskliniken i Ystad, ges möjlighet till kvalificerad vård på boendet när så krävs, dvs vid symtom/beteenden såsom svår oro och aggressivitet. Omvårdnadspersonal vid ovanstående enheter skall känna sig trygga i sitt arbete med dementa vårdtagare.

3 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Bakgrund och problem På Byavången och Valkyrian är en del av de boende demenssjuka eller har ett beteende som vid demenssjukdom. I omvårdnaden av personer med demenssjukdom uppträder inte sällan situationer då den sjuke blir mer förvirrad, orolig och ibland aggressiv. För att minska lidandet för den sjuke och belastning på anhöriga och vårdgivare är det mycket viktigt med rutiner för omhändertagande av dessa situationer.

4 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun V ad gjorde vi? V ad gjorde vi? Interventioner med syfte att lindra oro och agitation Personalens trygghet och kunskap Hembesök Avvikelser

5 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Kan alla se mig? Kan alla höra mig?

6 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Hallå! Hallå! Kan någon höra mig?

7 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Att bli gammal är en utmaning Att bli gammal och fysiskt sjuk är svårt Att bli gammal och dement är maktlöshet Vi ser lösningarna!

8 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Livet är komplext Njursjuk Religiösa funderingar Ekonomiska problem Incest Skilsmässa Skola Arbete Familjen Livshistoria Sorg Existentiella problem Dödsfall Reumatism Smärta Hjärtsjuk Handikapp Glömska föräldrar Offer Våldsutövare Övergrepp Flyttning Depression

9 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Vem har kontroll? Under- sköterska Vårdbiträde SSK (landsting) Geriatrike r HSL Demens- ssk Kurator Bistånds- handläggare DSK (kommun) SoS Familje- läkare SOL SBU Enhetschef i kommun Läkemedels- översyn

10 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Vad hände sen? Förenklad kommunikation Ett ökat och bättre samarbete Hembesök - ”Lärande” samt handledning för personal - Anhörigkontakt - Medicinsk bedömning

11 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Vinster Små förändringar kan ge stora förbättringar Samarbete kommun/landsting Stora vinster i diskussioner på enheterna Bygger vidare på det vi lärt

12 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Samarbete Tomelilla kommun/NG -team/ Primärvård Teamledare & demenssjuksköterska Demensteam – SSK med intresse för demens & demenssjuksköterska & Silvia systrar

13 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Organisation Demenssjuksköterskans roll – förebyggande, kartläggning diagnoser, handledning Silvia systrarna – förebyggande arbete Sjuksköterskor med intresse för demensvård Sjuksköterska intresse för förbättringsarbete – Gilbert projekt Vännen - dagverksamhet

14 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Gilbert projektet Vision ”Tomelilla kommun ska ha den mest framgångsrika demensvården i Skåne”

15 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Gilbert projektet Övergripande mål ”Att bevara funktioner hos den enskilda individen”

16 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Förutsättningar Engagemang i alla led Förebyggande – kostnadseffektivt EU pengar Utbildning ”Silvia systrar”

17 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Konklusioner Sätt vårdtagaren i centrum och skapa rutiner för samverkan Viktigt att kombinera det psykosociala och medicinska omhändertagandet Anpassa miljön, bemötandet och omvårdnaden utifrån individuella behov Trygg och kompetent personal kan lättare hantera problematiska beteenden och slutenvård kan undvikas


Ladda ner ppt "Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun Iben RasmussenÖverläkare, Ger klin Ystad Eva-Lisa DessnerSjuksk. Ger Rehab klin Ystad Lena NilssonDemens-sjuksk."

Liknande presentationer


Google-annonser