Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tullie Sewerin 2008 Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tullie Sewerin 2008 Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin."— Presentationens avskrift:

1 Tullie Sewerin 2008 Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin

2 Tullie Sewerin 2008 Delmål i projektet  Att identifiera och beskriva de ”ingredienser”, som behöver finnas i en verksamhet för personer med utvecklingsstörning för att den ska vara god och effektiv  Att utarbeta en organisationsövergripande modell

3 Tullie Sewerin 2008 Frågor  Vilka insatser behövs för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa?  Hur kan psykiatriska insatser anpassas?  Vilka verksamheter behöver samverka?  Känner du till något gott exempel?  Vilka 5 till 10 ingredienser bör finnas?

4 Tullie Sewerin 2008 Synpunkter  Brukare  Anhöriga  Personal  Verksamheter med specialinriktning personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa

5 Tullie Sewerin 2008 Framgångsfaktorer Intresse/Vilja  att arbeta med personer med utvecklingsstörning  att driva och utveckla en verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa  att samarbeta/samverka med andra

6 Tullie Sewerin 2008 Kunskap/Kompetens  Ta tillvara kunskap hos anhöriga, närstående och personal. Erfarenhetskunskap  Utvecklingsstörning/Autism  Psykiatri  Somatik  Brukarens ”nu” och brukarens historia  Farmakologi och utvecklingsstörning  Bemötande  Rimlig kravnivå

7 Tullie Sewerin 2008 Kunskap/Kompetens  Handledning Anhöriga/Personal  Kunskap om utvecklingsstörning på utbildningar för läkare, sjuksköterskor,vårdpersonal,psykologer m fl

8 Tullie Sewerin 2008 Samverkan/Samarbete  Önskan generellt hos alla intervjuade om bättre samverkan/samarbete.  Komplex samverkan/ komplext samarbete  Samverkan med anhöriga och personal även när brukaren är vuxen och myndig  Länkperson  Tolkperson  Arbetsledning

9 Tullie Sewerin 2008 Helhetssyn  Kartläggning av ”hela” brukaren, av hans/ hennes livssituation  Bedöma både brukarens fysiska och psykiska hälsa och den omgivning som han/hon lever i  Psykiatriska uttryck kan bero på psykisk sjukdom, men också på kroppsliga åkommor och bristande omvårdnad  Innefattar både synen på brukaren och på processen kring honom/henne

10 Tullie Sewerin 2008 Långsiktighet/Livsperspektiv  Livslånga stödinsatser  Långvariga kontakter  Kontinuitet av personer och insatser  Uppföljning,analys,omprövning och utvärdering av insatser  Vuxenlivet som katastrof

11 Tullie Sewerin 2008 Tillgänglighet  Avsätta gott om tid för varje besök  Möjlighet till hembesök  Generösa telefontider. Möjlighet till e- post kommunikation  Tid för samarbete/samverkan  Öppenhet, flexibilitet, lyhördhet hos både personal och organisation

12 Tullie Sewerin 2008 Modell inom primärvården  Speciellt team  Primärvårdsläkare 20 tim/v  Sjuksköterska, länkperson  Psykolog 20 tim/v  Psykiater 4 tim/v  Tolkperson för brukaren  Samverkan

13 Tullie Sewerin 2008 Primärvårdsmodell AF LSS Kontakt- Person/ ledsagare Habilitering Logoped Arbetsterapeut Psykolog Sjukgymnast Kurator Tolkperson Brukare Primärvårdsläkare Länkperson, sjuksköterska Närstående God- Boende Syssel- man sättning Fritid Soc FK Psykiater Somatiker Psykolog

14 Tullie Sewerin 2008 Modell inom primärvården ’Enkel’  Kunskap  Samverkan  Länkperson  Tolkperson  Psykiatristöd

15 Tullie Sewerin 2008 Intresse Kunskap Samverkan


Ladda ner ppt "Tullie Sewerin 2008 Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin."

Liknande presentationer


Google-annonser