Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruks-och Beroendeenheten i Luleå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruks-och Beroendeenheten i Luleå"— Presentationens avskrift:

1 Missbruks-och Beroendeenheten i Luleå
Alvaro Medvedeo

2 Missbruks- och beroendeenheten för mantalsskrivna inom Luleå och Bodens kommuner
Ungdomsuppdraget 1 soc sekr Luleå 2 sjuksköterskor 1 skötare Socialsekreterare ansvarar för behandlingsplaner Ankomstsamtal Socialsekreterare omvårdnadspersonal och primärvård BEMANNING 20 omvårdnadspersonal 2 socialsekreterare Luleå 1 socialsekreterare Boden AVGIFTNING 12 vårdplatser 8 manliga och 4 kvinnliga TNE Tillnyktrings- enheten 4 vårdplatser 2 soc sekr Luleå Klara 1 sjuksköterska 1 läkare Remiss som säkerhets- ställer den somatiska statusen Nykter Nystart 1 soc sekr 2 sjuksköterskor 1 omvårdnadspersonal Opiatmott 2 sjuksköterskor 1 sjuksköterska CM

3 Missbruks- och beroendeenheten är till för personer som inte klarar av
Uppdrag Missbruks- och beroendeenheten är till för personer som inte klarar av tillnyktring/abstinensbehandling i öppenvård samt inte är i behov av specialistvård inom psykiatri eller medicin. Enheten vänder sig i första hand till personer som är mantalsskrivna i Boden- och Luleå kommun. Upptagningsområdet omfattar cirka 100 000 invånare i dessa två kommuner. Mål Målet för verksamheten är att erbjuda specialiserad vård, motivera inneliggande patienter till bibehållen drogfrihet samt att alla patienter som skrivs ut från enheten skall ha någon form av eftervård via socialtjänsten eller landstinget.

4 - Dagens situation

5 Dagens uppdrag: Skapa de nödvändiga medicinska och organisatoriska förutsättningarna för att kunna starta ett Kompetenscentrum inom missbruksvård. Jobba på !!!!

6 Aktuella resurser: Personal Samarbete med socialtjänsten Patient grupp

7 Brister: Allt som saknas !! Formell kompetens
Kommunikation med vårdgrannar Integration

8 Arbetskoncept: Utgå från vad som finns Patienten i centrum
Personalen i centrum Utbildningen i centrum Arbetet i centrum Samarbetet i centrum Jobba parallellt inifrån och ut

9 - Dynamisk kunskap samling/spridning
I praktiken: - Utbildning Formell Praktisk All personal ST-läkare - Dynamisk kunskap samling/spridning

10 Utbildnings program Missbruk anamnes Beroende patofysiologi Alkohol
Bensodiazepiner Cannabis Central stimulantia Opiater L.A.R.O. Övriga narkotika Neuropsyk och missbruk Psykiatriska tillstånd Ångest/affektiva sjd Psykos Personlighet störningar Kunskapsprov Substans specialisering

11 I praktiken: - Praktiskt arbete Rond Dialog Bedömningar
Behandling Back up Rekommendationer Dialog Patient delaktighet Personal delaktighet P.B.I.

12 I praktiken: - Praktiskt arbete Uppföljning: - enligt tidigare
- egen mottagning (embryo) - utredningar

13 I praktiken: - Praktiskt arbete Kommunikation/samarbete:
- möte med primärvården - soc Piteå - soc Älvsbyn - soc Kalix - telefon back up/konsult

14 I praktiken: - Praktiskt arbete
L.A.R.O.= Läkemedelassisterad beh. vid opiatberoende Aktuella riktlinjer  broschyr Strukturerat arbetssätt/ lika vård olika platser Väntetid Utredning Inklusion Habilitering  rehabilitering Anhöriga Resurs rationalisering Brukarrådet Retention

15 I ett kort perspektiv: Intern kompetens/kvalitetssäkring
Extern/intern triage: Läns baserade rutiner och kriterier omkring: Inläggning Behandling Manual  Webb Handläggning FAQ

16 I ett kort perspektiv : Samarbete/utbildning/integration
Psyk i Gällivare Psyk i Luleå Psyk i Piteå Psyk i ???? RPK ??? Krim vård ??? Primärvården ??? Somatik ??? Primär och sekundär profylax - Överdos prevention

17 I ett kort perspektiv : Riktad utbildning  rekrytering AT-läk ???
ST-läk ??? Med kand ??? Vård elever ??? Socionomer ???

18 I ett längre perspektiv :
Neuropsykiatri Forskning Grupp terapi Genus perspektiv Samarbete Polis/tullmyndighet ??? FMN ??? Brukare organisationer

19 - Framtid

20 Kompetenscentrum för länet
Tillskapa ett kompetenscentrum med målet att vara en förebild för beroendevården i Sverige. För personer som behöver högspecialiserad slutenvård. Till exempel personer med samsjuklighet på grund av psykisk sjukdom och samtidigt missbruk. Enheten ska vara en sambandscentral och ett kompetenscentrum med ”know-how” avseende missbruk och dess konsekvenser. Öppenvård – specialistmottagning. Direktkoppling till specialistteam

21 Kompetenscentrum för länet
För hela Norrbotten Specialiserad vård Läkare Sjuksköterska Kurator Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut

22 Kompetenscentrum för länet
12 + 8 Abstinens behandlingsplatser 4 tillnyktringsplatser


Ladda ner ppt "Missbruks-och Beroendeenheten i Luleå"

Liknande presentationer


Google-annonser