Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruks-och Beroendeenheten i Luleå Alvaro Medvedeo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruks-och Beroendeenheten i Luleå Alvaro Medvedeo."— Presentationens avskrift:

1 Missbruks-och Beroendeenheten i Luleå Alvaro Medvedeo

2 Missbruks- och beroendeenheten för mantalsskrivna inom Luleå och Bodens kommuner Socialsekreterare ansvarar för behandlingsplaner Ankomstsamtal Socialsekreterare omvårdnadspersonal och primärvård BEMANNING 20 omvårdnadspersonal 2 socialsekreterare Luleå 1 socialsekreterare Boden AVGIFTNING 12 vårdplatser 8 manliga och 4 kvinnliga Ungdomsuppdraget 1 soc sekr Luleå 2 sjuksköterskor 1 skötare Klara 2 soc sekr Luleå 1 sjuksköterska 1 läkare Nykter Nystart 1 soc sekr 2 sjuksköterskor 1 omvårdnadspersonal Opiatmott 2 sjuksköterskor Remiss som säkerhets- ställer den somatiska statusen TNE Tillnyktrings- enheten 4 vårdplatser CM 1 sjuksköterska

3 Uppdrag Missbruks- och beroendeenheten är till för personer som inte klarar av tillnyktring/abstinensbehandling i öppenvård samt inte är i behov av specialistvård inom psykiatri eller medicin. Enheten vänder sig i första hand till personer som är mantalsskrivna i Boden- och Luleå kommun. Upptagningsområdet omfattar cirka 100 000 invånare i dessa två kommuner. Mål Målet för verksamheten är att erbjuda specialiserad vård, motivera inneliggande patienter till bibehållen drogfrihet samt att alla patienter som skrivs ut från enheten skall ha någon form av eftervård via socialtjänsten eller landstinget.

4 - Dagens situation

5 Dagens uppdrag: •Skapa de nödvändiga medicinska och organisatoriska förutsättningarna för att kunna starta ett Kompetenscentrum inom missbruksvård. •Jobba på !!!!

6 Aktuella resurser: •Personal •Samarbete med socialtjänsten •Patient grupp

7 Brister: •Allt som saknas !! –Formell kompetens –Kommunikation med vårdgrannar –Integration

8 Arbetskoncept: •Utgå från vad som finns •Patienten i centrum •Personalen i centrum •Utbildningen i centrum •Arbetet i centrum •Samarbetet i centrum •Jobba parallellt inifrån och ut

9 I praktiken: - Utbildning •Formell •Praktisk •All personal •ST-läkare - Dynamisk kunskap samling/spridning

10 Utbildnings program •Missbruk anamnes •Beroende patofysiologi •Alkohol •Bensodiazepiner •Cannabis •Central stimulantia •Opiater •L.A.R.O. •Övriga narkotika •Neuropsyk och missbruk •Psykiatriska tillstånd –Ångest/affektiva sjd –Psykos –Personlighet störningar •Kunskapsprov •Substans specialisering

11 I praktiken: - Praktiskt arbete •Rond •Bedömningar •Behandling •Back up •Rekommendationer •Dialog •Patient delaktighet •Personal delaktighet •P.B.I.

12 I praktiken: - Praktiskt arbete •Uppföljning: - enligt tidigare - egen mottagning (embryo) - utredningar

13 I praktiken: - Praktiskt arbete •Kommunikation/samarbete: - möte med primärvården - soc Piteå - soc Älvsbyn - soc Kalix - telefon back up/konsult

14 I praktiken: - Praktiskt arbete •L.A.R.O.= Läkemedelassisterad beh. vid opiatberoende –Aktuella riktlinjer  broschyr –Strukturerat arbetssätt/ lika vård olika platser •Väntetid •Utredning •Inklusion –Habilitering  rehabilitering –Anhöriga –Resurs rationalisering –Brukarrådet –Retention

15 I ett kort perspektiv: •Intern kompetens/kvalitetssäkring •Extern/intern triage: –Läns baserade rutiner och kriterier omkring: –Inläggning –Behandling Manual  Webb –Handläggning –FAQ

16 I ett kort perspektiv : •Samarbete/utbildning/integration –Psyk i Gällivare –Psyk i Luleå –Psyk i Piteå –Psyk i ???? –RPK ??? –Krim vård ??? –Primärvården ??? –Somatik ??? •Primär och sekundär profylax - Överdos prevention

17 I ett kort perspektiv : •Riktad utbildning  rekrytering –AT-läk ??? –ST-läk ??? –Med kand ??? –Vård elever ??? –Socionomer ???

18 I ett längre perspektiv : •Neuropsykiatri •Forskning •Grupp terapi •Genus perspektiv •Samarbete –Polis/tullmyndighet ??? –FMN ??? –Brukare organisationer

19 - Framtid

20 Kompetenscentrum för länet •Tillskapa ett kompetenscentrum med målet att vara en förebild för beroendevården i Sverige. •För personer som behöver högspecialiserad slutenvård. Till exempel personer med samsjuklighet på grund av psykisk sjukdom och samtidigt missbruk. •Enheten ska vara en sambandscentral och ett kompetenscentrum med ”know-how” avseende missbruk och dess konsekvenser. •Öppenvård – specialistmottagning. Direktkoppling till specialistteam

21 Kompetenscentrum för länet •För hela Norrbotten •Specialiserad vård –Läkare –Sjuksköterska –Kurator –Psykolog –Sjukgymnast –Arbetsterapeut

22 Kompetenscentrum för länet 12 + 8 Abstinens behandlingsplatser 4 tillnyktringsplatser


Ladda ner ppt "Missbruks-och Beroendeenheten i Luleå Alvaro Medvedeo."

Liknande presentationer


Google-annonser