Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cancerrehabiliteringsprojektet HSH 20130208. Projektgrupp • Projektledare Patrik Göransson psykolog • Åse Ljunggren psykolog • Liselotte Wahlbeck sjukgymnast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cancerrehabiliteringsprojektet HSH 20130208. Projektgrupp • Projektledare Patrik Göransson psykolog • Åse Ljunggren psykolog • Liselotte Wahlbeck sjukgymnast."— Presentationens avskrift:

1 Cancerrehabiliteringsprojektet HSH 20130208

2 Projektgrupp • Projektledare Patrik Göransson psykolog • Åse Ljunggren psykolog • Liselotte Wahlbeck sjukgymnast • Jörgen Franzén sjukhuspräst • Monika Nilsson sjuksköterska • Marianne Sundkvist arbetsterapeut • Elinore Börjesson kurator

3 Projektets syfte • Jämlikhet och patientfokuserad rehabilitering i hela vårdkedjan oberoende av cancerform och kliniktillhörighet. • Tydligt patient- och närståendefokus. • Cancerrehabilitering integrerad del i varje cancerprocess. • Sjukhusövergripande specialistresurser och kompetens för cancerrehabilitering.

4 2010-04-22 eventuell palliativ fas diagn start beh avslut beh eventuell kronisk fas Patientprocesser cancersjukdom Akut/Förebyggande rehabilitering Rehabilitering efter behandling utredn Särskilda behov Avancerade behov Grundläggande behov Mycket avancerat

5 Detta har vi gjort • Vi har bildat ett cancerrehabiliteringsteam som arbetar sjukhusövergripande. • Skapat ett sjukhusövergripande nätverk för cancerrehabiliteringsfrågor. • Tagit fram en basutbildning i integrerad cancerrehabilitering.

6 • Tagit fram en journaltyp för dokumentation av cancerrehabiliteringsplanen. • Upprättat en blogg och en Face Book-sida för dialog och transparens. • Tagit fram rutiner och mallar för att stötta arbetet med att bedöma rehabiliteringsbehov.

7 Vad händer nu ? • Rehabkliniken HSH • Cancerrehabiliteringsteam – sjukhusövergripande specialistteam • Teammedlemmar • Konsulter

8 Teamets uppdrag • Råd, stöd och konsultation till medicinsk personal. • Utbildning och tillhandahållande av information kring cancerrehabilitering. • Bedömning, samordning och teambedömning vid komplexa rehabiliteringsbehov. • Guidning och lotsning till olika instanser. • Tillgång till internt och externt kontaktnät. • Arbete för att få fram sjukhusövergripande verksamheter för patienter och närstående.

9 Planering 2013 • Föreläsningsserie riktad till patienter och närstående. • Utveckla stödgrupper för patienter. • Utveckla informationsträffar/stödgrupper för närstående i samarbete med kommunen. • Samarbete med strategiska cancerenheten.

10 • Skapa en webb-portal för cancerrehabilitering. • Fortsatt samarbete med nätverket av sjuksköterskor. • Utbildningsinsatser till personal vid HSH erbjuds vid förfrågan.

11 Kuratorns arbete • Alla avdelningar och mottagningar har namngiven kurator som kan kontaktas. • Kuratorn eller andra i vårdteamet kan kontakta cancerrehabteamet vid komplexa ärende. • Större kontaktnät av konsulter.

12 Bedömningssamtal • Synliggöra behov. • Stöd i ett samtal om rehabilitering. • Patientens. • Andra länders erfarenheter. • Kuratorns roll.

13

14 Vad, vem och när? • Förslag till rutin. • Sjukhusövergripande? • Spridning till hela vårdkedjan?

15 Kontaktuppgifter • Teamets telefon 035-147800 • cancerrehabilitering@regionhalland.se cancerrehabilitering@regionhalland.se • blogg.regionhalland.se/cancerrehabilitering

16 Cancerrehabilitering • Regionalt vårdprogram- RCC syd • Nationellt vårdprogram • Perspektiv på onkologisk vård Maria Hellbom och Bibbi Thomé (2011)

17


Ladda ner ppt "Cancerrehabiliteringsprojektet HSH 20130208. Projektgrupp • Projektledare Patrik Göransson psykolog • Åse Ljunggren psykolog • Liselotte Wahlbeck sjukgymnast."

Liknande presentationer


Google-annonser