Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Dialogmöte 2.9 2011 Kristianstad Stefan Rydén, bitr projektledare RCC Syd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Dialogmöte 2.9 2011 Kristianstad Stefan Rydén, bitr projektledare RCC Syd."— Presentationens avskrift:

1 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Dialogmöte 2.9 2011 Kristianstad Stefan Rydén, bitr projektledare RCC Syd

2 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Uppdraget

3 www.cancercentrumsyd.se RCC Syd Cancervård berör oss alla!

4 www.cancercentrumsyd.se

5 Varför – en nationell cancerstrategi? Dubblering av antalet cancersjuka till 2030 Ojämlik tillgång och kvalitet i cancervården Bristande kontinuitet och långa väntetider Svensk cancerforskning tappar mark

6 www.cancercentrumsyd.se Fem nationella mål för utveckling av cancervården Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

7 www.cancercentrumsyd.se - ska förverkliga förslagen i den nationella cancerstrategin Regionala cancercentra

8 www.cancercentrumsyd.se RCC-KARTAN

9 www.cancercentrumsyd.se Landstinget Kronoberg Region Skåne Region Halland Landstinget Blekinge Regionalt cancercentrum syd - en angelägenhet för hela Södra sjukvårdsregionen Etablerat 2010

10 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Tio kriterier för regionala cancercentra Var befinner vi oss idag?

11 www.cancercentrumsyd.se 1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt Inventering av preventiva insatser i södra sjukvårdsregionen, 2011 En långsiktig plan för sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer, 2012 Tio kriterier för regionala cancercentra

12 www.cancercentrumsyd.se 2. Vårdprocesser ”att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv genom ett mer patientprocessorienterat arbetssätt” ”att skapa sammanhållna och patientfokuserade vårdprocesser” ”att bereda nya möjligheter för patient/brukarmedverkan i vårdens utformning” Tio kriterier för regionala cancercentra

13 www.cancercentrumsyd.se 2. Vårdprocesser Arbetet inlett 2010 med fem patientprocesser, ca 2/3 av alla cancerpatienter Bröst-, gyn-, lung-, prostata- samt tjock och ändtarmscancer Ytterligare fem patientprocesser 2011 och tio 2012 Lokala multidisciplinära, multiprofessionella team Kontakt med patientföreträdare Inkluderar hela vårdkedjan, över organisatoriska gränser, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård Tio kriterier för regionala cancercentra

14 www.cancercentrumsyd.se 2. Vårdprocesser Kartläggning av processen ur patientens perspektiv med fokus på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Förslag till resultatmått och mål för uppdragen 2012 är klara för fem processer Delprojekt för utveckling av stödsystem och ersättningsformer för att stödja ett patientprocessorienterat arbetssätt, påbörjat 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

15 www.cancercentrumsyd.se 3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Utvecklingsprojekt om cancerrehabilitering i Halland sedan 2010 Psykosocialt stöd och rehabilitering integreras i alla patientprocesser Delprojekt cancerrehabilitering påbörjat våren 2011 Delprojekt palliativ vård etableras hösten 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

16 www.cancercentrumsyd.se 4. Patientens ställning Regionalt nätverk med patientföreträdare etablerat Kontaktpersoner till patientprocesserna Patientföreträdare i styrgruppen för RCC Syd Enhetlig uppdragsbeskrivning för funktionen patientkoordinator/kontaktsjuksköterska klar 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

17 www.cancercentrumsyd.se 5. Utbildning och kompetensförsörjning RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård Arbetet påbörjat 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

18 www.cancercentrumsyd.se 6. Kunskapsstyrning Medicinska expertgrupper inom cancerområdet med uppdrag och stöd från RCC Utgå från existerande professionella grupperingar Bröstcancer och prostatacancer påbörjas 2011 Del av regionens kunskapsspridning Tio kriterier för regionala cancercentra

19 www.cancercentrumsyd.se 7. Klinisk cancerforskning och innovation Integreras i patientprocessarbetet Inventering av deltagandet i kliniska studier 2011 Målet att 20% av alla cancerpatienter deltar i kliniska studier Förslag till en regional tumörprovsamling klart 2011 Utvecklingen av Ideon Medicon Village Dialogkonferens om onkologiska läkemedel 2011 Dialogkonferens med unga cancerforskare 2011 Tio kriterier för regionala cancercentra

20 www.cancercentrumsyd.se Forskning och framgångsrik vård - två sidor av samma mynt

21 www.cancercentrumsyd.se 8. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av kvalitet Från projekt till etablerad organisation 2012 Statsbidrag 2010 – 2012 Samverkan med RCC väst inledd 2010 Nationell samverkan mellan RCC sedan 2011 Uppföljning av kvalitetskriterier påbörjat 2009 Tio kriterier för regionala cancercentra

22 www.cancercentrumsyd.se 9. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Arbetet påbörjat 2011 Regional utvecklingsplan klar 2012 Tio kriterier för regionala cancercentra

23 www.cancercentrumsyd.se 10. Nivåstrukturering Överenskommelse 2011 mellan staten och SKL om nationell samordning av delar av den högspecialiserade vården Förutsätter även regional samordning Kartläggning och framtagande av kriterier påbörjat 2011 Tydliga kriterier och öppenhet i arbetssättet ska eftersträvas Förslag till nationell samordning 1 september 2012 Beslut om nationell samordning 1 september 2013 Tio kriterier för regionala cancercentra

24 www.cancercentrumsyd.se Kommunikation www.cancercentrumsyd.se Nyhetsbrev Kommunikatörsnätverk - södra sjukvårdsregionen och SKL Dialogmöten Webb -TV, intervjuer – åsikter, synpunkter… Filmer Sociala medier

25 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Patientprocesser

26 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Att utveckla patientprocesser är en central del i genomförandet av den nationella cancerstrategin

27 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Patientprocessen är patientens hela ”resa” från första symptom/kontakt till dess vårdens resurser inte längre behövs

28 www.cancercentrumsyd.se ”att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv genom ett mer patientprocessorienterat arbetssätt” ”att skapa sammanhållna och patientfokuserade vårdprocesser” ”att bereda nya möjligheter för patient/brukarmedverkan i vårdens utformning” Vårdprocesser

29 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Samordnar Stödjer Följer upp

30 www.cancercentrumsyd.se Arbetet inlett 2010 med fem patientprocesser, ca 2/3 av alla cancerpatienter Bröst-, gyn-, lung-, prostata- samt tjock och ändtarmscancer, start dec 2010 Akuta leukemi, maligna hudtumörer, ÖNH-cancer, cancer hos barn och ungdom, okänd primärtumör, start sept 2011 Ytterligare fem patientprocesser under hösten 2011 Vårdprocesser

31 www.cancercentrumsyd.se Lokala multidisciplinära, multiprofessionella team Kontakt med patientföreträdare Inkluderar hela vårdkedjan, över organisatoriska gränser, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård Vårdprocesser

32 www.cancercentrumsyd.se Lokala ledningsteam, representativt, ca 6 – 8 personer Lokal patientprocessledare Uppdraget kommer från förvaltningen Utvecklingen är en del av förvaltningarnas utvecklingsarbete Vårdprocesser

33 www.cancercentrumsyd.se RCC samordnar, stöder och följer upp Regionala patientprocessledare med uppdrag från RCC Hålla ihop nätverket, stödja lokala patientprocess- ledare och genomförandet av ett patient- processorienterat arbetssätt Stimulera till kvalitetsutveckling och klinisk forskning Var en ifrågasättande dialogpartner Vårdprocesser

34 www.cancercentrumsyd.se Kartläggning av processen ur patientens perspektiv med fokus på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Förslag till resultatmått och mål för uppdragen 2012 är klara för fem processer Delprojekt för utveckling av stödsystem och ersättningsformer för att stödja ett patientprocessorienterat arbetssätt, påbörjat 2011 Vårdprocesser

35 www.cancercentrumsyd.se Bilda teamet Skapa anknytning till primärvård och ev kommunal hälso- och sjukvård Kartlägga processen ur patientens perspektiv Fokusera på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Föreslå resultatmått och mål för processen Vårdprocesser

36 www.cancercentrumsyd.se Projektrapport 2010 Erfarenheter från utvecklingsarbete i Region Skåne sedan 2005 Kartläggning av processen ur patientens perspektiv med fokus på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Förslag till resultatmått och mål för uppdragen 2012 är klara för fem processer Delprojekt för utveckling av stödsystem och ersättningsformer för att stödja ett patientprocessorienterat arbetssätt, påbörjat 2011 Vårdprocesser

37 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Utvecklingen av patientprocesser flyttar fokus från produktionsmått för verksamheten till resultatmått för patienterna

38 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Patientprocessutvecklingen sker i verksamheten Beslut tas i linjen

39 www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Samordnar Stödjer Följer upp

40 www.cancercentrumsyd.se Utvecklingen av cancervården innebär omfattande förändringar av såväl synsätt som arbetssätt med stora krav på samverkan Regionalt cancercentrum syd

41 www.cancercentrumsyd.se Utvecklingen av patientprocesser flyttar fokus från produktionsmått för verksamheten till resultatmått för patienterna Regionalt cancercentrum syd

42 www.cancercentrumsyd.se Tillsammans kan vi göra visionerna till verklighet Regionalt cancercentrum syd

43 www.cancercentrumsyd.se RCC Syd Cancervård berör oss alla!


Ladda ner ppt "Www.cancercentrumsyd.se Regionalt cancercentrum syd Dialogmöte 2.9 2011 Kristianstad Stefan Rydén, bitr projektledare RCC Syd."

Liknande presentationer


Google-annonser