Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning April 2013 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning April 2013 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle."— Presentationens avskrift:

1 Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning April 2013 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle. Var även noga med information om vilka diagnosperioder som redovisas samt när datauttaget utfördes.

2 2 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA Väntetid från första vårdkontakt * till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling) *När patient söker för symptom (kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning) eller datum för mammografi.

3 3 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

4 4 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

5 5 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

6 6 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

7 7 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

8 8 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

9 9 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

10 10 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

11 11 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

12 12 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

13 13 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

14 14 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

15 15 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

16 16 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

17 17 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

18 18 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

19 19 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

20 20 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

21 21 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

22 22 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

23 23 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

24 24 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

25 25 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

26 26 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

27 27 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

28 28 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

29 29 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

30 30 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

31 31 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

32 32 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

33 33 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

34 34 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

35 35 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

36 36 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

37 37 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

38 38 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

39 39 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

40 40 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

41 Kontaktsjuksköterskan är tydligt namngiven för patienten har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig informerar om kommande steg förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion vägleder till psykosocialt stöd vid behov säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård bevakar aktivt ledtider Kontaktsjukskötersk ​ an har dessutom ett tydligt skriftligt uppdrag kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra) ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten Kontaktsjuksköterska i cancervården RCC:s uppdrag är bland annat att uppfylla den nationella cancerstrategins olika mål, så som att öka patientinflytandet. Under 2012 gjordes en kartläggning av kontaktsjuksköterskor på regionens nio sjukhus och det bildades ett nätverk med kontaktsjuksköterskor. Syftet är att förbättra samarbetet mellan kontaktsjuksköterskor och sjukhusen för att underlätta kommunikationen mellan olika vårdgivare. Syftet är också att trygga omvårdnaden av cancerpatienter och deras närstående. Målet med kontaktsjuksköterskefunktionen och multidisciplinära konferenser är att alla patienter ska få ett förbättrat flerprofessionellt omhändertagande och då är kontaktsjuksköterskan en viktig länk. Detta är också ett led i att möta ett av sydöstra sjukvårdsregionens sex löften till cancerpatienter. Under april 2013 har man identifierat 198 sjukstöterskor i regionen som fått denna roll och helt eller delvis uppfyller fastslagna kriterier enligt SKL: 41 LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA

42 Kontaktsjuksköterska i cancervården – kartläggning* 42 LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-04-17 ur kvalitetsregistret i INCA *Kartorna finns på: http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Processer/Diagnosovergripande-processer/Kontaktsjukskoterska/Natverk/

43 43 LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-02-21 ur Svenska palliativregistret Täckningsgrad i Svenska palliativregistret, per län och kvartal

44 44 LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Datauttag gjordes 2013-02-21 ur Svenska palliativregistret Graden av måluppfyllelse* för cancerpatienter i sydöstra regionen * Målnivåer för ett antal indikatorer finns i registret t.ex. brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsobedömning, förekomst av trycksår, information till när stående, efterlevandesamtal, närvaro och önskemål om vårdplats. Diagrammen visar graden av måluppfyllelse (resultat/mål) på den avlidne cancerpatientens folkbokföringsort oavsett var vården i livets slutskede skedde. Utgångsläge 20112012

45 45 LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Cervixcancerprevention

46 46 LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 Bröstcancerscreening

47 47 LÖFTE 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013 En regional klinisk cancerforskningssamordnare på RCC Sydöst har fått uppdraget att arbeta med dessa riktlinjer. De primära målen är att:  inventera regionens kliniska cancerforskning  bilda nätverk  stimulera en ökad forskningsaktivitet i regionen • I regionen har det identifieras ca 69 forskare och 42 doktorander som kan räknas till området klinisk cancerforskning. De senaste fem åren har 40 doktorander disputerat. • RCC Sydöst har under våren 2013 bildat ett forskningsråd bestående av nio deltagare med representanter från hela regionen med bred vetenskaplig bakgrund med syfte att stärka koordination mellan experimentell, transnationell och klinisk cancerforskning. Målet med rådet är att under 2013 fastställa en strategisk plan för framtida samordning av regionens cancerforskning, där mötesplatser för forskare i regionen bör prioriteras för att initiera nya forskningsprojekt med deltagare från flera delar av regionen. • Frågor angående patientnära forskning inom cancerområdet ska prioriteras och underlättas i regionen. • Behov finns att utveckla nya forskningsplattformar. Ett exempel är att sjösätta en gemensam regional klinisk prövningsenhet för nya mediciner och behandlingsmetoder för att stimulera till att en ökande andel patienter får möjlighet att delta i angelägen klinisk forskning och utveckling, oavsett bostadsort.


Ladda ner ppt "Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning April 2013 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle."

Liknande presentationer


Google-annonser