Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål Regionalt Cancercentrum Sydöst Vi lovar att: Mål Mål 2012 b Du inte behöver vänta mer än högst 4 veckor på utredning och adekvat behandling för cancer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål Regionalt Cancercentrum Sydöst Vi lovar att: Mål Mål 2012 b Du inte behöver vänta mer än högst 4 veckor på utredning och adekvat behandling för cancer."— Presentationens avskrift:

1 Mål Regionalt Cancercentrum Sydöst Vi lovar att: Mål Mål 2012 b Du inte behöver vänta mer än högst 4 veckor på utredning och adekvat behandling för cancer Tid från initiering av remiss avseende utredning – diagnos inom 2 veckor Tid från diagnos – påbörjad behandling inom 2 veckor T ½ Du erbjuds diagnostik och behandling för din cancer enligt ”best practice” Vårdprogram (VP) skall finnas för 90 % av tumörer. Följsamhet till befintliga VP 80% T ½ Du är välinformerad / delaktig i hela vårdkedjan Tidsplan inför nästa steg ska erbjudas vid varje sjukvårdskontakt 80 % Du i livets slutskede får lika god vård oavsett bostadsort i regionen Tillgänglighet till palliativ vård. 1 dygn efter brytpunkt T ½ Ingen skillnad i cancerinsjuknade hos olika medborgargrupper i regionen Rökning reduceras i ungdomsgrupper Täckningsgrad screeningsprogram X % T ½ Sjukvården prioriterar patientnära forskning inom cancerområdet. Andel cancerpatienter som ska ingå i forskningsprojekt T ½ T½= Halvera gapet från dagens resultat till målet. Ex nuläge 30 d, mål 14 d. T½ =22 dagar tom 2012.

2 Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling • Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) • Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) • Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 1 Tillgänglighet Andel cancerpatienter som får diagnos och initial behandling inom fyra veckor. Journalanteckning om misstänkt cancer av patient eller läkare – remiss skickad Täljare: Antal koloncancerpatienter som får diagnos och behandling inom fyra veckor Nämnare: Totala antalet koloncancerpatienter som får diagnos och behandling Exklusion: De koloncancerpatienter som får sin diagnos i samband med akut inläggning Tid från initiering av remiss avseende utredning till påbörjad behandling Datum för remiss till röntgen/endoskopi erhålles från röntgen eller endoskopienhet Datum för cancerdiagnos erhålles från röntgen eller endoskopienhet Datum för op/strålbehandling/cytost atika/ palliativ vård erhålles från journalhandling Patientjournal eller kvalitetsregister Frekvens: dagligen Metod: IT-stöd bör utvecklas med kontinuerlig återföring av data on- line på RCC:s hemsida. Ansvarig för mätningen: Diagnostiknätverk Navigators inrättas, i nuläget kan klinikbaserade kontaktsjuksköterskor vara ett alternativ Varje patient Granath, Bring, Starkhammar: Koloncancerpatienten s väg i vården 2008 Tid från remissutfärdande till utförd röntgen 24 d (median) Tid från diagnostik till initial behandling 32 d (median) Mål: kortsiktigt 80 %, långsiktigt 100 %. Andel patienter som vi uppnår målet för

3 Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling • Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) • Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) • Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 2 Vårdprogram Täljare:Antal cancerformer där vårdprogram finns Nämnare:Totalt antal cancerformer Cancer centrum?Frekvens:KvartalBaslinje: Hur många uppdaterade VP inom 2 år finns idag? (VP) skall finnas för 90 % av tumörer. Följsamhet till befintliga VP 80%?? Område vårdprogram NY

4 Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling • Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) • Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) • Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 2 Best practice Kvalitet Andel cancerpatienter som erbjuds diagnostik och behandlig enligt ”best practice” Täljare: Antal nydiagnostiserade koloncancerpatienter som registreras i kvalitetsregister inom fyra veckor från initial behandling… 4 veckor-är nutid möjligt Nämnare: Totala antalet nydiagnostiserade koloncancerpatienter registrerade i kolonregistret Bygga mallar för cosmic Nationella koloncancerregistret Frekvens: Kontinuerlig inmatning av sjuksköterska/sekreterare med läkarstöd. Månadsvis återrapportering från RCC. Metod: IT-stöd bör utvecklas med kontinuerlig återföring on-line via RCC:s hemsida. Ansvarig: RCC Baslinje: 14/3 2011 77% täckningsgrad för 2010. Studie bör göras för att ta reda på aktuell tid från initial behandlingsåtgärd till inmatning i registret. Mål: 100 % registrerade inom fyra (??)veckor från initial behandling.

5 Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling • Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) • Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) • Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 3 Delaktighet Andel cancerpatienter som är välinformerade och delaktiga i hela vårdkedjan Täljare: Antal koloncancerpatienter som besvarat patientenkät och upplevt sig vara välinformerade och delaktiga. Nämnare: Totala antalet koloncancerpatienter som besvarat patientenkät Patientenkät Ev. Årligen intervjuer Patientdagbok(idébok) Frekvens: Alla koloncancerpatienter bereds möjlighet att besvara patientenkät Baslinje: Pilotstudie pågår. Mål: 100 % välinformerade, 100 % delaktiga Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling • Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) • Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) • Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 4 God vård Andel avlidna cancerpatienter som fått god vård i livets slutskede a)Täljare: Antal avlidna som registrerats i Svenska Palliativregistret Nämnare: Totalt antal avlidna b)Täljare: God vård i livets slutskede (Grön yta i Svenska Palliativregistrets spindeldiagram) Nämnare: Grön + röd yta i Palliativregistrets spindeldiagram Svenska Palliativregistrets utdataportal med urval cancer Frekvens: Månadsvis Metod: Kontinuerlig analys av regionens data med återföring länsvis på RCC:s hemsida Baslinje: Kvartal 1 2011 Mål a: > 80 % av totala antalet avlidna är registrerade b) Hela ytan grön för samtliga län.

6 Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling • Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) • Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) • Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 5a RMPG folkhälsa Löfte 5b Andel personer som deltar i befolkningsbaserade screening-program Förslag på något som berör coloncancer. Täljare: Antal kallade som deltar i screening Nämnare: Antal kallade till screening Etablerade och vidareutvecklade screeningregister. Befolkningsregistret Metod: IT-stöd bör utvecklas med kontinuerlig återföring on-line via RCC:s hemsida Ansvarig: Nätverket för diagnostik Baslinje: Karakterisering av de som inte deltar Mål: 100 % av alla kallade deltar Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling • Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) • Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) • Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 6 Patientnära forskning. Andel cancerpatienter i forskningsprotokoll (Konsensus skapas i regionen kring vad som är ”forskning” och vad som är ”patientnära” forskning)


Ladda ner ppt "Mål Regionalt Cancercentrum Sydöst Vi lovar att: Mål Mål 2012 b Du inte behöver vänta mer än högst 4 veckor på utredning och adekvat behandling för cancer."

Liknande presentationer


Google-annonser