Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål Regionalt Cancercentrum Sydöst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål Regionalt Cancercentrum Sydöst"— Presentationens avskrift:

1 Mål Regionalt Cancercentrum Sydöst
Vi lovar att: Mål Mål 2012 b Du inte behöver vänta mer än högst 4 veckor på utredning och adekvat behandling för cancer Tid från initiering av remiss avseende utredning – diagnos inom 2 veckor Tid från diagnos – påbörjad behandling inom 2 veckor T ½ Du erbjuds diagnostik och behandling för din cancer enligt ”best practice” Vårdprogram (VP) skall finnas för % av tumörer. Följsamhet till befintliga VP 80% Du är välinformerad / delaktig i hela vårdkedjan Tidsplan inför nästa steg ska erbjudas vid varje sjukvårdskontakt 80 % Du i livets slutskede får lika god vård oavsett bostadsort i regionen Tillgänglighet till palliativ vård dygn efter brytpunkt Ingen skillnad i cancerinsjuknade hos olika medborgargrupper i regionen Rökning reduceras i ungdomsgrupper Täckningsgrad screeningsprogram X % Sjukvården prioriterar patientnära forskning inom cancerområdet. Andel cancerpatienter som ska ingå i forskningsprojekt T½= Halvera gapet från dagens resultat till målet. Ex nuläge 30 d, mål 14 d. T½ =22 dagar tom 2012.

2 Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt
Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 1 Tillgänglighet Andel cancerpatienter som får diagnos och initial behandling inom fyra veckor. Journalanteckning om misstänkt cancer av patient eller läkare – remiss skickad Täljare: Antal koloncancerpatienter som får diagnos och behandling inom fyra veckor Nämnare: Totala antalet koloncancerpatienter som får diagnos och behandling Exklusion: De koloncancerpatienter som får sin diagnos i samband med akut inläggning Tid från initiering av remiss avseende utredning till påbörjad behandling Datum för remiss till röntgen/endoskopi erhålles från röntgen eller endoskopienhet Datum för cancerdiagnos erhålles från röntgen eller endoskopienhet Datum för op/strålbehandling/cytostatika/ palliativ vård erhålles från journalhandling Patientjournal eller kvalitetsregister Frekvens: dagligen Metod: IT-stöd bör utvecklas med kontinuerlig återföring av data on-line på RCC:s hemsida. Ansvarig för mätningen: Diagnostiknätverk Navigators inrättas, i nuläget kan klinikbaserade kontaktsjuksköterskor vara ett alternativ Varje patient Granath, Bring, Starkhammar: Koloncancerpatientens väg i vården 2008 Tid från remissutfärdande till utförd röntgen 24 d (median) Tid från diagnostik till initial behandling 32 d (median) Mål: kortsiktigt 80 %, långsiktigt 100 %. Andel patienter som vi uppnår målet för

3 Område vårdprogram NY (VP) skall finnas för 90 % av tumörer.
Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 2 Vårdprogram Täljare:Antal cancerformer där vårdprogram finns Nämnare:Totalt antal cancerformer Cancer centrum? Frekvens:Kvartal Baslinje: Hur många uppdaterade VP inom 2 år finns idag? (VP) skall finnas för % av tumörer. Följsamhet till befintliga VP 80%??

4 4 veckor-är nutid möjligt
Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 2 Best practice Kvalitet Andel cancerpatienter som erbjuds diagnostik och behandlig enligt ”best practice” Täljare: Antal nydiagnostiserade koloncancerpatienter som registreras i kvalitetsregister inom fyra veckor från initial behandling… 4 veckor-är nutid möjligt Nämnare: Totala antalet nydiagnostiserade koloncancerpatienter registrerade i kolonregistret Bygga mallar för cosmic Nationella koloncancerregistret Frekvens: Kontinuerlig inmatning av sjuksköterska/sekreterare med läkarstöd. Månadsvis återrapportering från RCC. Metod: IT-stöd bör utvecklas med kontinuerlig återföring on-line via RCC:s hemsida. Ansvarig: RCC Baslinje: 14/ % täckningsgrad för Studie bör göras för att ta reda på aktuell tid från initial behandlingsåtgärd till inmatning i registret. Mål: 100 % registrerade inom fyra (??)veckor från initial behandling.

5 Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt
Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 3 Delaktighet Andel cancerpatienter som är välinformerade och delaktiga i hela vårdkedjan Täljare: Antal koloncancerpatienter som besvarat patientenkät och upplevt sig vara välinformerade och delaktiga. Nämnare: Totala antalet koloncancerpatienter som besvarat patientenkät Patientenkät Ev. Årligen intervjuer Patientdagbok(idébok) Frekvens: Alla koloncancerpatienter bereds möjlighet att besvara patientenkät Baslinje: Pilotstudie pågår. Mål: 100 % välinformerade, 100 % delaktiga Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 4 God vård Andel avlidna cancerpatienter som fått god vård i livets slutskede Täljare: Antal avlidna som registrerats i Svenska Palliativregistret Nämnare: Totalt antal avlidna Täljare: God vård i livets slutskede (Grön yta i Svenska Palliativregistrets spindeldiagram) Nämnare: Grön + röd yta i Palliativregistrets spindeldiagram Svenska Palliativregistrets utdataportal med urval cancer Frekvens: Månadsvis Metod: Kontinuerlig analys av regionens data med återföring länsvis på RCC:s hemsida Baslinje: Kvartal Mål a: > 80 % av totala antalet avlidna är registrerade b) Hela ytan grön för samtliga län.

6 Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt
Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 5a RMPG folkhälsa Löfte 5b Andel personer som deltar i befolkningsbaserade screening-program Förslag på något som berör coloncancer. Täljare: Antal kallade som deltar i screening Nämnare: Antal kallade till screening Etablerade och vidareutvecklade screeningregister. Befolkningsregistret Metod: IT-stöd bör utvecklas med kontinuerlig återföring on-line via RCC:s hemsida Ansvarig: Nätverket för diagnostik Baslinje: Karakterisering av de som inte deltar Mål: 100 % av alla kallade deltar Mått (Ge ett specifikt namn på vad som ska mätas) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriv var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Ansvarig för mätningen Baslinje (utgångsläge) Mål Kortsiktigt/ långsiktigt Löfte 6 Patientnära forskning. Andel cancerpatienter i forskningsprotokoll (Konsensus skapas i regionen kring vad som är ”forskning” och vad som är ”patientnära” forskning)


Ladda ner ppt "Mål Regionalt Cancercentrum Sydöst"

Liknande presentationer


Google-annonser