Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens bästa primärvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens bästa primärvård"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens bästa primärvård
Under 2014 ska särskilt uppmärksammas - utvecklingen av primärvårdens uppdrag inför framtidens behov (Hälso- och sjukvårdsnämndens VP 2014) En attraktiv, välfungerande primärvård är, oavsett om den är landstingsdriven eller privat, av stor betydelse för hela hälso- och sjukvården och ytterst för patienten

2 Utmaningar för Östergötland
Medborgare har inte likvärdig tillgång/närhet till välfungerande vårdcentral Östergötlands patienter mindre nöjda med sin vårdcentral – Gäller försämring över tid och jämfört med riksgenomsnittet (Patientenkät 2013) Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter – trots regelbok Bara 50% av befolkningen upplever att man har en personlig läkare Ca 40 av nuvarande inrättade läkartjänster inom primärvården saknar tillsvidareanställd specialistläkare Forskning i första linjen outnyttjad Saknas övergripande attraktiv vision

3 Bakgrund En välfungerande primärvård har mycket stor inverkan på hela hälso- och sjukvården En stor del av patienterna vill i första hand vända sig till sin vårdcentral. Vårdcentralen ska vara ”vägen in” i hälso- och sjukvården För primärvården innebär hemsjukvårdsreformen ett ökat fokus på mottagningsverksamheten Det är brist på specialister inom Allmänmedicin Primärvårdens situation med möjligheter och utmaningar har diskuteras i olika sammanhang under 2013, bland annat i landstingets ledningsgrupp Det pågår ett flertal projekt som berör primärvården. Koordination av dessa behöver säkerställas för att uppnå bästa patientnytta

4 Förstudie under jan-mars 2014
Syfte med förstudie Att ta fram ett underlag och vägledning för kommande utvecklingsprojekt Förstudien ska ge förslag till områden/delprojekt som ska prioriteras i kommande utvecklingsprojekt Metod Omvärldsbevakning utifrån befintliga rapporter, studier och artiklar Kartläggning av pågående projekt som berör primärvården Intervjuer med olika nyckelpersoner både inom och utanför landstinget Enkät till medarbetare inom primärvården

5 Projektgrupp förstudie
Projektorganisation Styrgrupp Hälso- och sjukvårdsdirektör - beställare Närsjukvårdsdirektörer Primärvårdschefer Enhetschef för hälso- och sjukvårdsgruppen Företrädare för privata vårdcentraler Projektgrupp förstudie Projektledare – Martin Strömstedt Projektsekreterare- Charlotte Sand Projektet ska genomsyras av kreativt nytänkande med patient/kundfokus. ”Patienten kommer alltid rätt”


Ladda ner ppt "Framtidens bästa primärvård"

Liknande presentationer


Google-annonser