Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen HSU 2012-05-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen HSU 2012-05-30."— Presentationens avskrift:

1 Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen
HSU

2 Jämförelse av tre alternativ för sjukgymnastik och arbetsterapi i primärvården
1. Sjukgymnastik och arbetsterapi ingår inte i VG Primärvård utan upphandlas/beställs av hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt nuvarande modell. 2. Sjukgymnastik och arbetsterapi integreras i uppdraget för VG Primärvård. 3. Egen vårdvalsmodell för sjukgymnastik och arbetsterapi – som komplement till eller fristående från VG Primärvård. Jämförelsen ska ligga till grund för politiskt ställningstagande till inriktningen på fortsatt utvecklingsarbete

3 Utgångspunkter Rapport 2010 02 18
Beskriva former och omfattning av hur sjukgymnastik och arbetsterapi kan ingå i ett valfrihetssystem för primärvård. Rapport Riskanalys avseende integration av sjukgymnastik och arbetsterapi i vårdenheternas uppdrag inom VG primärvård, BDO. Rapport Beskriva den arbetsterapi och sjukgymnastik som ingår i primärvårdsnivån samt avgränsning gentemot övrig hälso- och sjukvård. Rapport Förslag till valfrihetsmodell enligt Lag om valfrihetssystem för sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivån

4 Målsättning enligt KoK
VG Primärvård ska stimulera till ett helhetsomhändertagande utifrån ett patientperspektiv Rehabiliteringsåtgärderna ska integreras i primärvårdens vårdprocesser

5 Syfte med en modell för sjukgymnastik och arbetsterapi
Ge patienterna en stark ställning Ge vård på lika villkor i regionen Stärka samverkan mellan VGPv-enheterna och rehabilitering inkl sjukgymnastik och arbetsterapi Säkra en hög tillgänglighet och kvalitet Attraktiv för vårdgivare att verka i Rimlig kostnadskontroll för regionen

6 Alternativ 1 –nuvarande modell
Styrkor Stark kostnadskontroll, inga ekonomiska risker för VGR Patienten kan fritt välja, har relativt stark ställning Stark samverkan mellan offentliga VGPv-enheter och offentliga rehabenheter Svagheter Stora regionala olikheter, ej vård på lika villkor Dålig regional uppföljning Ej konkurrensneutralt LOS-sjukgymnaster kvar, VGR ej möjlighet att styra och påverka

7 Alternativ 2 – integrerat i VG Primärvård
Styrkor Helhetsomhändertagande i VG Primärvård Tvärprofessionellt teamarbete Stark kostnadskontroll för VGR Svagheter Kan uppfattas som en begränsning av valfriheten Ej attraktivt för flera vårdgivare i VGPv – särskilt privata mindre enheter Ej attraktivt för LOS-sjukgymnaster Två olika ersättningssystem

8 Alternativ 3 – eget vårdval
Styrkor Ökar patienternas valfrihet, stärker patientens ställning Ökad tillgänglighet och höjda kompetenskrav Attraktivt för många vårdgivare inkl LOS-sjukgymnaster Möjligheter för VGPv-enheter att komplettera Svagheter Svag kostnadskontroll för VGR Omställningskostnader Samverkan med andra yrkesgrupper kan försämras

9 Kriterier för en vårdvalsmodell
Invånarna ska fritt kunna välja vårdgivare och deras val ska vara styrande för resursfördelningen till vårdgivarna Invånarna ska ha tillgång till relevant information som underlag för sina val Ska finnas en mångfald av vårdgivare och en reell konkurrens mellan dessa Villkoren och förutsättningarna för vårdgivarna ska vara tydliga och uppföljningsbara Hög kompetens och kvalitet i uppföljningen

10 Slutsats och förslag Alternativ 3 ger bäst förutsättningar att uppnå syften och mål för en modell för sjukgymnastik och arbetsterapi Alternativ 3 har bäst förutsättningar att uppfylla kriterier för en väl fungerande vårdvalsmodell Alternativ 3 kräver ytterligare utvecklingsarbete bl.a. ny ersättningsmodell, tilläggsuppdrag utöver basuppdraget samverkansavtal med kommuner ”KoK” Förslag - Utvecklingsarbete med inriktning att alternativ 3 ska kunna införas i VGR januari 2015


Ladda ner ppt "Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen HSU 2012-05-30."

Liknande presentationer


Google-annonser