Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Rehab Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen HSU 2012-05-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Rehab Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen HSU 2012-05-30."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Rehab Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen HSU 2012-05-30

2 Vårdval Rehab Jämförelse av tre alternativ för sjukgymnastik och arbetsterapi i primärvården 1. Sjukgymnastik och arbetsterapi ingår inte i VG Primärvård utan upphandlas/beställs av hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt nuvarande modell. 2. Sjukgymnastik och arbetsterapi integreras i uppdraget för VG Primärvård. 3. Egen vårdvalsmodell för sjukgymnastik och arbetsterapi – som komplement till eller fristående från VG Primärvård. Jämförelsen ska ligga till grund för politiskt ställningstagande till inriktningen på fortsatt utvecklingsarbete

3 Vårdval Rehab Utgångspunkter Rapport 2010 02 18 Beskriva former och omfattning av hur sjukgymnastik och arbetsterapi kan ingå i ett valfrihetssystem för primärvård. Rapport 2010 06 30 Riskanalys avseende integration av sjukgymnastik och arbetsterapi i vårdenheternas uppdrag inom VG primärvård, BDO. Rapport 2011 01 31 Beskriva den arbetsterapi och sjukgymnastik som ingår i primärvårdsnivån samt avgränsning gentemot övrig hälso- och sjukvård. Rapport 2012 03 28 Förslag till valfrihetsmodell enligt Lag om valfrihetssystem för sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivån

4 Vårdval Rehab Målsättning enligt KoK -VG Primärvård ska stimulera till ett helhetsomhändertagande utifrån ett patientperspektiv -Rehabiliteringsåtgärderna ska integreras i primärvårdens vårdprocesser

5 Vårdval Rehab Syfte med en modell för sjukgymnastik och arbetsterapi -Ge patienterna en stark ställning -Ge vård på lika villkor i regionen -Stärka samverkan mellan VGPv-enheterna och rehabilitering inkl sjukgymnastik och arbetsterapi -Säkra en hög tillgänglighet och kvalitet -Attraktiv för vårdgivare att verka i -Rimlig kostnadskontroll för regionen

6 Vårdval Rehab Alternativ 1 –nuvarande modell Styrkor -Stark kostnadskontroll, inga ekonomiska risker för VGR -Patienten kan fritt välja, har relativt stark ställning -Stark samverkan mellan offentliga VGPv-enheter och offentliga rehabenheter Svagheter -Stora regionala olikheter, ej vård på lika villkor -Dålig regional uppföljning -Ej konkurrensneutralt -LOS-sjukgymnaster kvar, VGR ej möjlighet att styra och påverka

7 Vårdval Rehab Alternativ 2 – integrerat i VG Primärvård Styrkor -Helhetsomhändertagande i VG Primärvård -Tvärprofessionellt teamarbete -Stark kostnadskontroll för VGR Svagheter -Kan uppfattas som en begränsning av valfriheten -Ej attraktivt för flera vårdgivare i VGPv – särskilt privata mindre enheter -Ej attraktivt för LOS-sjukgymnaster -Två olika ersättningssystem

8 Vårdval Rehab Alternativ 3 – eget vårdval Styrkor -Ökar patienternas valfrihet, stärker patientens ställning -Ökad tillgänglighet och höjda kompetenskrav -Attraktivt för många vårdgivare inkl LOS-sjukgymnaster -Möjligheter för VGPv-enheter att komplettera Svagheter -Svag kostnadskontroll för VGR -Omställningskostnader -Samverkan med andra yrkesgrupper kan försämras

9 Vårdval Rehab Kriterier för en vårdvalsmodell -Invånarna ska fritt kunna välja vårdgivare och deras val ska vara styrande för resursfördelningen till vårdgivarna -Invånarna ska ha tillgång till relevant information som underlag för sina val -Ska finnas en mångfald av vårdgivare och en reell konkurrens mellan dessa -Villkoren och förutsättningarna för vårdgivarna ska vara tydliga och uppföljningsbara -Hög kompetens och kvalitet i uppföljningen

10 Vårdval Rehab Slutsats och förslag -Alternativ 3 ger bäst förutsättningar att uppnå syften och mål för en modell för sjukgymnastik och arbetsterapi -Alternativ 3 har bäst förutsättningar att uppfylla kriterier för en väl fungerande vårdvalsmodell -Alternativ 3 kräver ytterligare utvecklingsarbete bl.a. -ny ersättningsmodell, -tilläggsuppdrag utöver basuppdraget -samverkansavtal med kommuner -”KoK” Förslag - Utvecklingsarbete med inriktning att alternativ 3 ska kunna införas i VGR januari 2015


Ladda ner ppt "Vårdval Rehab Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen HSU 2012-05-30."

Liknande presentationer


Google-annonser