Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målrelaterad ersättning för kvalitet 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målrelaterad ersättning för kvalitet 2011"— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård Målrelaterad ersättning för kvalitet Plan för utbetalning 2011

2 Målrelaterad ersättning för kvalitet 2011
Utbetalning enligt Krav- och kvalitetsbok 2011 sker första gången i februari 2011 Huvudregel: ”Utbetalning planeras ske varje månad baserad på senast tillgängliga utfall” Allmän inriktning

3 Målrelaterad ersättning för kvalitet Summering 2010
Utbetalning av alla delar i ersättningsmodellen enligt Krav- och kvalitetsbok 2009 ska ske för 15 månader För två kvalitetsindikatorer (kinoloner och NDR) saknas ännu utbetalning avseende tre månader

4 Målrelaterad ersättning för kvalitet Sammanfattande preliminär planering 2011
Målrelaterad ersättning för kvalitet kommer 2011 att utgå för totalt 41 olika indikatorer Ersättning för två indikatorer kommer att utbetalas månadsvis från februari 2011 För 35 indikatorer planeras ersättning utbetalas från april 2011 – detta innebär att den första utbetalningen avser 3 månader – därefter sker ekonomisk reglering månadsvis

5 Målrelaterad ersättning för kvalitet Sammanfattande preliminär planering 2011
För en indikator kommer ersättning enligt planeringen att utbetalas från maj 2011 – detta innebär att den första utbetalningen avser 4 månader – därefter sker ekonomisk reglering månadsvis För tre indikatorer kommer ersättning enligt planeringen att utbetalas från augusti 2011 – detta innebär att den första utbetalningen avser 7 månader – därefter sker ekonomisk reglering månadsvis

6 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Nu med något fler detaljer

7 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i februari Kinoloner – utbetalning för kvartal Data från Concise från kvartal Observera! Enligt regelverk 2010! Telefontillgänglighet – utbetalning för januari Data från månatlig inmatning i webbformulär Ackrediterade lab – utbetalning för januari Data från månatlig inmatning i webbformulär

8 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i april Kinoloner – utbetalning januari–mars Datauttag ur Concise per kvartal (hämtas med 2 månaders fördröjning) Kvalitetsregister utöver NDR – utbetalning januari – mars Mätetalet avser Data från inmatning i webbformulär senast mars 2011 Dialogmöte med Fk – utbetalning januari – mars Mätetalet avser Data från inmatning senast mars 2011 i webbformulär Den första utbetalningen baseras på data från sista kvartalet 2010

9 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i april Rutin för suicidprevention – utbetalning januari - mars Data från månatlig inmatning i webbformulär Rutin för sjukskrivning – utbetalning januari – mars Data från månatlig inmatning i webbformulär

10 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i april (eventuellt baserat på manuella sammanställningar) Indikatorer (14 st) från ASAK (”Läsbar uppgift om…”) – utbetalning januari – mars Datauttag filleverans i mars 2011 Inrapportering till PV kvalitetsregister (ASAK) – utbetalning januari – mars Kontroll dataleverans

11 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i april (baserat på manuella sammanställningar) Registrering NDR – utbetalning oktober – december januari – mars Datauttag ur NDR avseende inmatningar Observera – helt enligt regelverk 2011!! Övriga (8) NDR-indikatorer – ekonomisk reglering summering januari – mars Datauttag ur NDR avseende inmatningar 2010

12 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i april (baserat på manuella sammanställningar) Indikatorer (3 st) från Nationell patientenkät – utbetalning januari – mars 2011 utifrån senast tillgängliga data AUDIT – utbetalning januari – mars 2011 utifrån senast redovisade data i Spear FAR – utbetalning januari – mars 2011 utifrån senast redovisade data i Spear Läkemedelsavstämning – utbetalning januari – mars 2011 utifrån senast redovisade data i Spear

13 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i maj (baserat på manuella sammanställningar) Följsamhet REK-listan – utbetalning januari –mars Datauttag ur Concise Den första utbetalningen baseras på data från sista kvartalet 2010

14 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i juli Infasning i IT-stödet av de indikatorer som dittills har beräknats manuellt Observera att detta kan innebära att den tidsperiod som datauttaget och den tidpunkt som antalet listningspoäng avser justeras!

15 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Preliminär plan inför utbetalning i augusti De (3) indikatorer som kommer från Svevac kommer att avse inmatningar juli juni 2011 och ska enligt planeringen utbetalas första gången i augusti 2011 (uppsummering januari – juli)

16 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar

17 Uppdraget Analysera effekterna av den nu tillämpade ersättningsmodellen Vidareutveckla ersättningsmodellen och tydliggöra dess konsekvenser Värdera nivåer på de besöksersättningar och patientavgifter som anges i kravboken Värdera eventuella behov av ytterligare konkretisering alternativt förändring av vårdgivarnas kostnadsansvar Värdera ersättningens omfattning och viktning För tidigt att säga om effekterna blir de avsedda..

18 Vilka ingår i gruppen? Anneth Lundahl, analysenheten och VGPv-kontoret (sammankallande) Lars Björkman, analysenheten och VGPv-kontoret Marcus Edenström, analysenheten Stefan Bengtsson, VGPv-kontoret Jörgen Thorn, PV Göteborg Maria Berghem, PV Skaraborg Carl-Peter Anderberg, Kungsportsläkarna Agneta Hamilton, Praktikertjänst Jan Blomqvist, Hsk Borås Peter Amundin, HSA

19 Övergripande inriktning
Försök att förenkla modellen som helhet Modellen måste hänga ihop och uppfattas som logisk och rättvis Modellen måste ge Västra Götalandsregionen kostnadskontroll Förväntade konsekvenser av föreslagna justeringar för enskilda vårdenheter och nämnder måste vara rimliga (eller åtminstone kunna förklaras på ett logiskt sätt) Sju

20 Planering av arbetet Två halvdagsmöten (den 31/1 och 14/2) för att gå igenom uppdraget samt presentera uppföljnings-resultat och simuleringsverktyg Två heldagsmöten (den 14/3 och 28/3) för simulering av konsekvenser av eventuella justeringar samt ställningstaganden Sju


Ladda ner ppt "Målrelaterad ersättning för kvalitet 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser