Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård Målrelaterad ersättning för kvalitet Plan för utbetalning 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård Målrelaterad ersättning för kvalitet Plan för utbetalning 2011."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård Målrelaterad ersättning för kvalitet Plan för utbetalning 2011

2 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Utbetalning enligt Krav- och kvalitetsbok 2011 sker första gången i februari 2011 Huvudregel: ”Utbetalning planeras ske varje månad baserad på senast tillgängliga utfall” Målrelaterad ersättning för kvalitet 2011

3 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Utbetalning av alla delar i ersättningsmodellen enligt Krav- och kvalitetsbok 2009 ska ske för 15 månader För två kvalitetsindikatorer (kinoloner och NDR) saknas ännu utbetalning avseende tre månader Målrelaterad ersättning för kvalitet Summering 2010

4 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Målrelaterad ersättning för kvalitet kommer 2011 att utgå för totalt 41 olika indikatorer Ersättning för två indikatorer kommer att utbetalas månadsvis från februari 2011 För 35 indikatorer planeras ersättning utbetalas från april 2011 – detta innebär att den första utbetalningen avser 3 månader – därefter sker ekonomisk reglering månadsvis Målrelaterad ersättning för kvalitet Sammanfattande preliminär planering 2011

5 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar För en indikator kommer ersättning enligt planeringen att utbetalas från maj 2011 – detta innebär att den första utbetalningen avser 4 månader – därefter sker ekonomisk reglering månadsvis För tre indikatorer kommer ersättning enligt planeringen att utbetalas från augusti 2011 – detta innebär att den första utbetalningen avser 7 månader – därefter sker ekonomisk reglering månadsvis Målrelaterad ersättning för kvalitet Sammanfattande preliminär planering 2011

6 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Nu med något fler detaljer Målrelaterad ersättning för kvalitet

7 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Preliminär plan inför utbetalning i februari •Kinoloner – utbetalning för kvartal 4 2010 Data från Concise från kvartal 4 2010 Observera! Enligt regelverk 2010! •Telefontillgänglighet – utbetalning för januari 2011 Data från månatlig inmatning i webbformulär •Ackrediterade lab – utbetalning för januari 2011 Data från månatlig inmatning i webbformulär Målrelaterad ersättning för kvalitet

8 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Preliminär plan inför utbetalning i april •Kinoloner – utbetalning januari–mars 2011 Datauttag ur Concise per kvartal (hämtas med 2 månaders fördröjning) •Kvalitetsregister utöver NDR – utbetalning januari – mars 2011 Mätetalet avser 2010 Data från inmatning i webbformulär senast mars 2011 •Dialogmöte med Fk – utbetalning januari – mars 2011 Mätetalet avser 2010 Data från inmatning senast mars 2011 i webbformulär Målrelaterad ersättning för kvalitet

9 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Preliminär plan inför utbetalning i april •Rutin för suicidprevention – utbetalning januari - mars 2011 Data från månatlig inmatning i webbformulär •Rutin för sjukskrivning – utbetalning januari – mars 2011 Data från månatlig inmatning i webbformulär Målrelaterad ersättning för kvalitet

10 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Preliminär plan inför utbetalning i april (eventuellt baserat på manuella sammanställningar) •Indikatorer (14 st) från ASAK (”Läsbar uppgift om…”) – utbetalning januari – mars 2011 Datauttag filleverans i mars 2011 •Inrapportering till PV kvalitetsregister (ASAK) – utbetalning januari – mars 2011 Kontroll dataleverans Målrelaterad ersättning för kvalitet

11 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Preliminär plan inför utbetalning i april (baserat på manuella sammanställningar) •Registrering NDR – utbetalning oktober – december 2010 + januari – mars 2011 Datauttag ur NDR avseende inmatningar 2010 Observera – helt enligt regelverk 2011!! •Övriga (8) NDR-indikatorer – ekonomisk reglering summering januari – mars 2011 Datauttag ur NDR avseende inmatningar 2010 Målrelaterad ersättning för kvalitet

12 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Preliminär plan inför utbetalning i april (baserat på manuella sammanställningar) •Indikatorer (3 st) från Nationell patientenkät – utbetalning januari – mars 2011 utifrån senast tillgängliga data •AUDIT – utbetalning januari – mars 2011 utifrån senast redovisade data i Spear •FAR – utbetalning januari – mars 2011 utifrån senast redovisade data i Spear •Läkemedelsavstämning – utbetalning januari – mars 2011 utifrån senast redovisade data i Spear Målrelaterad ersättning för kvalitet

13 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Preliminär plan inför utbetalning i maj (baserat på manuella sammanställningar) •Följsamhet REK-listan – utbetalning januari –mars 2011 Datauttag ur Concise Målrelaterad ersättning för kvalitet

14 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Målrelaterad ersättning för kvalitet Preliminär plan inför utbetalning i juli Infasning i IT-stödet av de indikatorer som dittills har beräknats manuellt Observera att detta kan innebära att den tidsperiod som datauttaget och den tidpunkt som antalet listningspoäng avser justeras!

15 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Målrelaterad ersättning för kvalitet Preliminär plan inför utbetalning i augusti De (3) indikatorer som kommer från Svevac kommer att avse inmatningar juli 2010 - juni 2011 och ska enligt planeringen utbetalas första gången i augusti 2011 (uppsummering januari – juli)

16 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar

17 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Uppdraget •Analysera effekterna av den nu tillämpade ersättningsmodellen •Vidareutveckla ersättningsmodellen och tydliggöra dess konsekvenser •Värdera nivåer på de besöksersättningar och patientavgifter som anges i kravboken •Värdera eventuella behov av ytterligare konkretisering alternativt förändring av vårdgivarnas kostnadsansvar •Värdera ersättningens omfattning och viktning

18 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Vilka ingår i gruppen? Anneth Lundahl, analysenheten och VGPv-kontoret (sammankallande) Lars Björkman, analysenheten och VGPv-kontoret Marcus Edenström, analysenheten Stefan Bengtsson, VGPv-kontoret Jörgen Thorn, PV Göteborg Maria Berghem, PV Skaraborg Carl-Peter Anderberg, Kungsportsläkarna Agneta Hamilton, Praktikertjänst Jan Blomqvist, Hsk Borås Peter Amundin, HSA

19 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Övergripande inriktning •Försök att förenkla modellen som helhet •Modellen måste hänga ihop och uppfattas som logisk och rättvis •Modellen måste ge Västra Götalandsregionen kostnadskontroll •Förväntade konsekvenser av föreslagna justeringar för enskilda vårdenheter och nämnder måste vara rimliga (eller åtminstone kunna förklaras på ett logiskt sätt)

20 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Planering av arbetet •Två halvdagsmöten (den 31/1 och 14/2) för att gå igenom uppdraget samt presentera uppföljnings- resultat och simuleringsverktyg •Två heldagsmöten (den 14/3 och 28/3) för simulering av konsekvenser av eventuella justeringar samt ställningstaganden


Ladda ner ppt "VG Primärvård Målrelaterad ersättning för kvalitet Plan för utbetalning 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser