Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-vårdval IT-ersättning Monica Nilsson IT-strategiska avdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-vårdval IT-ersättning Monica Nilsson IT-strategiska avdelningen."— Presentationens avskrift:

1 IT-vårdval IT-ersättning Monica Nilsson IT-strategiska avdelningen

2 IT-vårdval intressenter  Invånare i VGR och Halland  HSA/ITSA  HSK  Hitta rätt i vården  Offentliga primärvården  Privata vårdgivare  VGR-IT  Sjukhus, offentliga och privata  Sjukrådsrådgivningen  Smittskyddsenheten (pga Pandemin)  Callcenter (pga Pandemin)  Ambulansverksamheten vill ha tillgång  ”kommuner” vill ha tillgång  ”SVPL” vill ha tillgång  ”Landstinget i Värmland” intreserade  ”Landstinget i Jönköping” intresserade

3 IT-ersättning intressenter  HSA/ITSA  HSK  VGR-IT  Offentliga primärvården  Privata vårdgivare  ”Landstinget i Värmland” intresserade  ”Landstinget i Jönköping” intresserade

4 IT-vårdval IT-ersättning Filuppladdning antal användare 2009-11-01  5 200 användare

5 Innehåll  Avtal  Jourcentraler  Vårdvalet, kort repetition  Uppladdning av filer  Datafångst och patientströmmar  Utbetalningsunderlaget,

6 Avtal Hämtas från KIV

7 Jourcentral  Viss data hämtas från Huvudenheten och KIV  Tydlighet och enkelhet för Huvudenheten Jourcentral Avtal (huvudenhet) Avtal

8 Jourcentral En VC kan ingå i flera jourcentraler Visas i individbilden i IT-vårdval Bg/pg hämtas från huvudenheten

9 Vårdval översikt Vårdval Vårdval med historik Vårdvals blankett Samtycker Sök invånare Välj VC Skriv ut blankett Mata in kod Registrera vårdval Kvitto Samtycke Påskriven blankett skickas till VGR för scanning Blankette r scannas Utskriven blankett för påskrift

10 Filuppladdning Filuppladdning

11 Filuppladdning Välj Vårdventral

12 Filuppladdning Välj fil från egna datorn

13 Filuppladdning Ladda upp filer till VGR

14 Filuppladdning Det går att ångra sig…

15 Datafångst  Modellens data som bearbetas i IT- ersättning kommer från olika källor och bestämda tidsintervall enligt Krav och Kvalitetsboken

16 Ålder och kön

17 ACG

18 Tolk

19 Täckningsgrad

20 Kvalitet

21 CNI Data från SCB matchas med Vårdvaslssnapshot för att beräkna enhetens ersättning

22 Geografi

23 Familjecentral

24 SÄBO

25 Läkemedelskostnader

26 Besöksersättningar

27 Patientavgift

28 Sanktion och Engångstransaktion

29 Patientströmmar  Patient gör besök på vald vårdcentral  Besöket sker på annan VC än där man har sitt vårdal på besöksdatumet  Patient gör besök på vald Jourcentral  Patient gör ett besök på Jourcentral, på annan enhet än vårdvalet  Halläningar med vårdval i VGR  Halläningar och övriga landsting, utan vårdval.  Avdrag för erlagda patientavgifter som inte kan hänföras till specifika sjukvårdskontakter

30 Patient gör besök på vald vårdcentral

31 Besöket sker på annan VC än där man har sitt vårdval Patient tillhör Borås och gör ett besök på Gamlestaden

32 Patient gör besök på vald Jourcentral

33 Patient gör ett besök på Jourcentral, på annan enhet än vårdvalet • Patient tillhör Borås och gör ett besök på Gamlestadens jourcentral • Notera att Borås ej samverkar med Gamlestadens Jourcentral

34 Halläningar med vårdval i VGR

35 Halläningar och övriga landsting, utan vårdval

36 Kassauppgifter

37 Tolk

38 Reduktion av patientavgift

39 Under utredning  Asylsökande  Besökare från utlandet som har samarbetsavtal med, nordiskt, EES, vissa länder + övriga länder

40 Utbetalningsunderlaget  November  Ersättning viktad utifrån ålder och kön  Ersättning viktad utifrån vårdtyngd  Målrelaterad ersättning för täckningsgrad  Ersättning baserad på socioekonomi  Ersättning baserad på geografi  December  Ersättning viktad utifrån ålder och kön  Ersättning viktad utifrån vårdtyngd  Målrelaterad ersättning för täckningsgrad  Ersättning baserad på socioekonomi  Ersättning baserad på geografi  Ersättning för patientströmmar  Patientavgifter  Tolkersättning  Avdrag för apotekskostnader, inklusive itererade recept

41 Manuell utbetalning från HSK  Kommer separat  Läkemedelsavdrag i november  Familjecentral, november, december  SÄBO, november, december

42 Aggregerad nivå  Samlat flera vårdcentraler på samma utbetalningsunderlag

43 Översikt en eller flera VC samt JC OBS! Arbetsmaterial

44 Utbetalningsunderlaget för en VC  Här visas sammanställningen av utbetalningsunderlaget för en vårdcentral

45 En VC ett utbetalningsunderlag OBS! Arbetsmaterial

46 Ersättningar  Ersättning viktad utifrån ålder och kön  Ersättning viktad utifrån vårdtyngd  Tolkersättning  Målrelaterad ersättning för täckningsgrad  Målrelaterad ersättning för kvalitet  Ersättning baserad på socioekonomi  Ersättning baserad på geografi  Ersättning för familjecentral  SÄBO (ersättning för särskilt boende)  Avdrag för apotekskostnader, inklusive itererade recept

47 Kapitation 1 OBS! Arbetsmaterial

48 Kapitation 2 OBS! Arbetsmaterial

49 Vårdtyngd OBS! Arbetsmaterial

50 Tolkersättning OBS! Arbetsmaterial

51 Täckningsgrad OBS! Arbetsmaterial

52 Kvalitet OBS! Arbetsmaterial

53 CNI OBS! Arbetsmaterial

54 Geografi OBS! Arbetsmaterial

55 Familjecentral OBS! Arbetsmaterial

56 SÄBO OBS! Arbetsmaterial

57 Apotekskostnader… OBS! Arbetsmaterial

58 Patientströmmar + och -  Ersättning för besök av patienter från andra vårdvalsenheter  Ersättning för besök av patienter från andra landsting  Avdrag för besök av patienter hos andra vårdvalsenheter  Avdrag för primärvårdsbesök av patienter i andra landsting  Avdrag för besök av patienter hos andra specialistläkare i allmänmedicin

59 Patienter från andra vårdvalsenheter OBS! Arbetsmaterial

60 Patienter från andra landsting OBS! Arbetsmaterial

61 Patienters besök på andra vårdvalsenheter OBS! Arbetsmaterial

62 Primärvårdsbesök av patienter i andra landsting OBS! Arbetsmaterial

63 Besök av patienter hos andra specialistläkare i allmänmedicin OBS! Arbetsmaterial

64 Övrigt  Avdrag för patientavgift och frikortsersättning  Sanktion  Engångstransaktion

65 Avdrag patientavgift och frikort OBS! Arbetsmaterial

66 Sanktion OBS! Arbetsmaterial

67 Engångstransaktion OBS! Arbetsmaterial

68 Enligt redovisningslagen  Godkänna, VC  Granska, HSK  Attestera, HSK

69 Godkänna OBS! Arbetsmaterial

70 HSK Granskar OBS! Arbetsmaterial

71 HSK Attesterar OBS! Arbetsmaterial


Ladda ner ppt "IT-vårdval IT-ersättning Monica Nilsson IT-strategiska avdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser