Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Riktlinjer för namnsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Riktlinjer för namnsättning."— Presentationens avskrift:

1 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Riktlinjer för namnsättning

2 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Syfte Nya namn ska vara begripliga och enhetliga Skapa ordning i de system där enhetsnamn förekommer När? Ny enhet Organisationsförändringar Namnbyte (återhållsamhet!)

3 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Ansvar Chefen Nya namn: administratören för verksamhetskatalogen godkänner Avsteg: informationsdirektören Centrumnivå: landstingsdirektören

4 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Namn på enheter/funktioner ska: vara unika i Kronoberg (vid behov: ortstillägg) vara beskrivande inledas med ord som beskriver verksamheten: medicinkliniken Växjö (inte ”kliniken för medicin”) inte ha Kronoberg som sista ord (kan uppfattas som fristående organisation)

5 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Forts… vara samma för samma vårdnivå eller samma sorts kliniker/avdelningar, oavsett var de finns geografiskt inte vara längre än 64 tecken (HSA) om möjligt bestå av ett ord, till exempel medicinkliniken istället för ”medicinska kliniken”

6 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Forts… alltid finnas i fältet ”Namn” i verksamhetskatalogen – namn som är angivet där är enhetens korrekta och fullständiga namn om möjligt vara på svenska alltid i fullständig form användas i all kommunikation med patienter och medborgare

7 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Specifikt för patientnära verksamheter: lägsta möjliga organisationsnivå, till exempel röntgenavdelningen Växjö istället för bild- och funktionsdiagnostiskt centrum begripligt även för dem som inte är bekanta med sjukvårdens terminologi eller landstingets organisation inte styras av organisatorisk tillhörighet eller administrativa system

8 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Språkliga riktlinjer Myndigheter och andra offentliga verksamheter skrivs med stor bokstav om de är unika och har namnkaraktär → Landstinget Kronoberg, Centrallasarettet Växjö

9 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad avdelningar och enheter inom organisationen: liten begynnelsebokstav i löpande text: barn- och ungdomskliniken, primärvårdscentrum, vårdcentralen Markaryd, rehabiliteringskliniken, avdelning 4 Stor bokstav fristående, t ex på skyltar!

10 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Enheter ska ha bestämd form: vårdcentralen Lammhult, hjärtmottagningen Växjö, Inga förkortningar (undantag: vedertagna som BB, IT)

11 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Administrativa/organisatoriska enheter Landsting – Landstinget Kronoberg Centrum – används endast när landstingets resurser för en viss kundgrupp eller diagnosgrupp är samlade under ett tak eller en organisation Klinik/verksamhetsområde – organisatorisk enhet

12 Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Patient-/kundnära enheter Avdelning (både administrativa enheter och sjukvårdsenheter) Mottagning Vårdcentral Folktandvård Enhet (undantagsfall, om inte avdelning eller mottagning är lämplig)


Ladda ner ppt "Informationsavdelningen, Kristina Jordevik, Carl Mölstad Riktlinjer för namnsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser