Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för namnsättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för namnsättning"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för namnsättning

2 Syfte När? Nya namn ska vara begripliga och enhetliga
Skapa ordning i de system där enhetsnamn förekommer När? Ny enhet Organisationsförändringar Namnbyte (återhållsamhet!)

3 Ansvar Chefen Nya namn: administratören för verksamhetskatalogen godkänner Avsteg: informationsdirektören Centrumnivå: landstingsdirektören

4 Namn på enheter/funktioner ska:
vara unika i Kronoberg (vid behov: ortstillägg) vara beskrivande inledas med ord som beskriver verksamheten: medicinkliniken Växjö (inte ”kliniken för medicin”) inte ha Kronoberg som sista ord (kan uppfattas som fristående organisation)

5 Forts… vara samma för samma vårdnivå eller samma sorts kliniker/avdelningar, oavsett var de finns geografiskt inte vara längre än 64 tecken (HSA) om möjligt bestå av ett ord, till exempel medicinkliniken istället för ”medicinska kliniken”

6 Forts… alltid finnas i fältet ”Namn” i verksamhetskatalogen – namn som är angivet där är enhetens korrekta och fullständiga namn  om möjligt vara på svenska alltid i fullständig form användas i all kommunikation med patienter och medborgare

7 Specifikt för patientnära verksamheter:
lägsta möjliga organisationsnivå, till exempel röntgenavdelningen Växjö istället för bild- och funktionsdiagnostiskt centrum begripligt även för dem som inte är bekanta med sjukvårdens terminologi eller landstingets organisation inte styras av organisatorisk tillhörighet eller administrativa system

8 Språkliga riktlinjer Myndigheter och andra offentliga verksamheter skrivs med stor bokstav om de är unika och har namnkaraktär → Landstinget Kronoberg, Centrallasarettet Växjö

9 avdelningar och enheter inom
organisationen: liten begynnelsebokstav i löpande text: barn- och ungdomskliniken, primärvårdscentrum, vårdcentralen Markaryd, rehabiliteringskliniken, avdelning 4 Stor bokstav fristående, t ex på skyltar!

10 Enheter ska ha bestämd form: vårdcentralen Lammhult, hjärtmottagningen Växjö,
Inga förkortningar (undantag: vedertagna som BB, IT)

11 Administrativa/organisatoriska enheter
Landsting – Landstinget Kronoberg Centrum – används endast när landstingets resurser för en viss kundgrupp eller diagnosgrupp är samlade under ett tak eller en organisation Klinik/verksamhetsområde  – organisatorisk enhet

12 Patient-/kundnära enheter
Avdelning (både administrativa enheter och sjukvårdsenheter) Mottagning Vårdcentral Folktandvård Enhet (undantagsfall, om inte avdelning eller mottagning är lämplig)


Ladda ner ppt "Riktlinjer för namnsättning"

Liknande presentationer


Google-annonser