Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Rehab 131118 Uppdrag Vårdvalsmodell enligt LOV för arbetsterapi och sjukgymnastik på primärvårdsnivå Politiskt inriktningsdokument.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Rehab 131118 Uppdrag Vårdvalsmodell enligt LOV för arbetsterapi och sjukgymnastik på primärvårdsnivå Politiskt inriktningsdokument."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Rehab 131118 vardval.rehab@vgregion.se

2 Uppdrag Vårdvalsmodell enligt LOV för arbetsterapi och sjukgymnastik på primärvårdsnivå Politiskt inriktningsdokument Hälso- och sjukvårdsutskottet 120619 (S, Mp, V, Fp, C, M, Kd)

3 Kort om modellen Brett basuppdrag - arbetsterapi och sjukgymnastik på primärvårdsnivå… … med möjlighet till tilläggsuppdrag, Neuroteam Utbildningsuppdrag/FoU Valet sker vid kontakt med vårdenhet (ingen listning) Närhetsprincip som ickevalsalternativ Etableringsområde Målgrupp/avgränsning av uppdrag

4 Kort om modellen Tillgänglighet i.Minst 40 timmar/vecka, besök inom 7 dagar ii.Akuta besök samma dag eller påföljande vardag iii.Telefontillgänglighet (patienter/vårdgrannar) iv.Tidsbokning via webb/telefon/besök Hjälpmedel i.All hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget ii.Förtroendeförskrivning - centralt kostnadsansvar

5 Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Indikatorer för följande områden Beskrivning av patientpopulationen Produktionsstatistik Övriga kvalitetsindikatorer (ex tillgänglighet) Patienterfarenheter (patientenkät) Nationella riktlinjer Individanpassad rehabplan Hjälpmedel Övrig uppföljning (ex tillgänglighet till lokaler) Medicinsk revision

6 Komponenter i ersättningsmodellen Ersättning per poäng, baserad på vårdkontakter och viktning utifrån olika parametrar Komplettering med takkonstruktion Särskild ersättning för geografi Särskild ersättning för socioekonomi Målrelaterad ersättning för kvalitet

7 Viktning av vårdkontakter Alla vårdkontakter Mottagningsbesök SG = 1,0 Kort mottagningsbesök AT = 1,2 Basvärden Hembesök/Besök utom mottagning = 3,0 Mottagningsbesök AT = 2,0 Journalförd telefonkontakt med medicinsk bedömning = 0,2 Avancerat gruppbesök = 0,6 Gruppbesök = 0,3 Adderande faktorer till enskilda besök Första besök * + 1,0 Ålder > 74 år + 0,5 Ålder < 10 år + 0,5 Tolk + 0,5 Neurologisk diagnos + 0,5 Summerad poäng per kontakt (max 4,0) Summerad poäng per patient/enhet/totalt * Inom 365 dagar

8 Takkonstruktion En rehabiliteringsenhets ersättning per poäng reduceras stegvis när produktionen angivna taknivåer (antal besök i snitt per individ under en period om rullande 6 månader) Första taknivån – vid 6 besök i genomsnitt – ersättningen justeras till XX % Andra taknivån - vid 8 besök i genomsnitt – ersättningen justeras till XX % Tredje taknivån – vid 10 besök i genomsnitt - ingen ersättning utgår när enheten passerat denna

9 Faktorer som kan medföra ökad volym och kostnad Undertryckt behov, okänt mörkertal Produktionsbaserad ersättningsmodell Kortare vårdtider på sjukhusen Ökad hjälpmedelsförskrivning Nya vårdriktlinjer

10 Målbild med Vårdval Rehab Tillgodose invånarnas behov av rehabilitering genom Att stärka patienternas ställning Att säkra en hög tillgänglighet och kvalitet Att patienterna ska få vård på lika villkor i regionen Att tillgodose patienternas behov av sammanhållen vård Att vården ska vara kunskapsbaserad Modellen ska också vara utformad för Att möjliggöra anpassningar till lokala förutsättningar Att vara attraktiv för vårdgivare att verka i Att ge rimlig kostnadskontroll för regionen

11


Ladda ner ppt "Vårdval Rehab 131118 Uppdrag Vårdvalsmodell enligt LOV för arbetsterapi och sjukgymnastik på primärvårdsnivå Politiskt inriktningsdokument."

Liknande presentationer


Google-annonser