Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård. Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Grundtankar för VG Primärvård Stärka medborgarens och patientens ställning Ge medborgare och patienter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård. Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Grundtankar för VG Primärvård Stärka medborgarens och patientens ställning Ge medborgare och patienter."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård

2 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Grundtankar för VG Primärvård Stärka medborgarens och patientens ställning Ge medborgare och patienter större inflytande i vården Öka tillgängligheten Förbättra kvalitet Öka förtroendet för primärvården Möta framtida utveckling Främja personalrekrytering Ökat lokalt ansvar för offentlig primärvård Lika uppdrag för alla oavsett driftsform

3 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Frihet att välja vårdcentral Alla ges möjlighet att välja vårdcentral. Den som inte vill välja blir erbjuden plats på den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Patienten får byta vårdcentral så ofta han/hon vill. Vårdcentralen får inte neka någon patient. Primärvårdspeng följer patientens val av vårdcentral - patienten blir ”attraktiv” för vårdcentralen Minst en vårdcentral i varje kommun Västra Götalandsregionen ansvarar för att det inte uppstår ”vita fläckar”

4 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Patientavgifter Lägre patientavgift för besök på vald vårdcentral - 100 kr för läkarbesök och 50 kr för sjukvårdande behandling Högre patientavgift för besök på annan vårdcentral - 200 kr för läkarbesök och 100 kr för sjukvårdande behandling

5 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Lika villkor för alla vårdgivare Lika uppdrag och ersättning för alla vårdcentraler oavsett regi. Ökade befogenheter och ansvar lokalt för offentliga vårdcentraler. Alla vårdcentraler som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända Vårdgivarna får etablera sig efter samråd och avtal med hälso- och sjukvårdsnämnd Nytt ersättningssystem, baserat på bland annat vårdtyngd, följer patientens val

6 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Forts. vårdgivare Tydligare styrning på kvalitet – jämförelser med andra. Resultaten offentliggörs för medborgarna. Kostnadsansvar om en listad patient besöker annan vårdcentral Kostnadsansvar för läkemedel och medicinsk service

7 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Vårdcentralerna ska erbjuda Hälsofrämjande och förebyggande insatser Allmänmedicinsk verksamhet inklusive Åtagande om psykisk ohälsa Medicinsk fotvård Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård Samverkan Närområdesansvar Jourverksamhet inkl läkare i beredskap Barnhälsovård Utbildningsplatser och handledning Delta i utvecklingsarbeten och FoU

8 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Dygnet-runt-ansvar för listade patienter Ökad tillgänglighet vid vårdcentralerna Anpassning av öppettider efter behov hos de som valt vårdcentralen Öppet minst 45 timmar per vecka. Jourmottagning till kl 22 alla vardagskvällar och minst sex timmar under lördagar, söndagar och helgdagar. Jour kan genomföras i samverkan med andra vårdcentraler. Västra Götalandsregionen/hälso- och sjukvårdsnämnderna tillhandahåller primärvårdsjour 22.00-08.00 Längre öppettider på dagen minskar behovet av besök på natten.

9 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Verksamheter som inte ingår i VG Primärvård Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar Öppenvårdsgynekologi Mödrahälsovård Psykologer inom barnhälsovården Ungdomsmottagningar Sjukgymnastik Arbetsterapi Ljusbehandlingsenheter Samtliga dessa finansieras genom avtal med hälso- och sjukvårdsnämnderna

10 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Bemanning och kompetens på vårdcentralen Specialist i allmänmedicin under hela öppettiden Minst hälften av läkartjänsterna ska bemannas av specialist i allmänmedicin – kan kompletteras med andra specialister Specialistutbildad distriktssköterska Psykolog eller psykoterapeut alt socionomutbildning eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning med basutbildning i psykoterapi BVC-sjuksköterska och BVC-läkare Medicinsk fotvård - fotterapeut

11 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Primärvårdspeng Nytt ersättningssystem som är lika för alla vårdcentraler. Primärvårdspengen följer patientens val Varierar utifrån patientens ålder, kön, vårdtyngd, socioekonomiska och geografiska förutsättningar. Täcker större delen av vårdcentralernas kostnader Dessutom ersättning beroende på hur väl de uppfyller fastställda kvalitetskrav t ex tillgänglighet.

12 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Regiongemensam ersättning – lika för alla

13 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Privata vårdgivare Många pågående avtal – juridiskt bindande Upphör när avtalstiden är slut eller tidigare om båda parter är överens om att ingå i det nya systemet Förhoppning att fler vill ansluta sig till VG Primärvård

14 Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Preliminär tidplan 11/2 HSU tar beslut om regler för listning 16/2 Annonsering av förfrågningsunderlag riktad till vårdgivare 14//4 Senaste ansökningsdatum för vårdgivarna (för att omfattas av information till invånarna inför starten) Maj-juni Information till invånarna 30/6 Senaste datum för godkännande och avtal med vårdgivare (för att omfattas av information till invånare inför start 1 oktober) 15/8Utskick till invånarna om att välja vårdcentral 15/9 Alla invånare listade på vårdcentral 1/10 Start VG Primärvård


Ladda ner ppt "VG Primärvård. Beslut VG Primärvård 2009-02-03 Grundtankar för VG Primärvård Stärka medborgarens och patientens ställning Ge medborgare och patienter."

Liknande presentationer


Google-annonser