Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4/00 Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Grundläggande och styrande dokument för beställning, planering och struktur- förändringar av hälso- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4/00 Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Grundläggande och styrande dokument för beställning, planering och struktur- förändringar av hälso- och."— Presentationens avskrift:

1 4/00 Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Grundläggande och styrande dokument för beställning, planering och struktur- förändringar av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Samlat grepp om sjukvårdens resurser Ett första steg till en successiv förändring Omfördela resurser från den akuta sjukhusvården till den planerade vården, närsjukvården och primärvården

2 4/00 Varför förändring? Åldrande befolkning – ökat vårdbehov Medicinsk och medicinsk-teknisk utveckling Glapp mellan resurser och behov Bristande tillgänglighet i den basala sjukvården - långa köer till många operationer Patienter ”snurrar runt” i systemet Personalbrist – svårt med vissa verksamheter och jourer

3 4/00 Grundläggande principer Använda de samlade resurserna effektivt Utveckla och stärka närsjukvård och primärvård Bättre tillgänglighet till vård på dagtid - avveckla viss jourverksamhet Mer planerad vård - korta köerna Kvalitet och säkerhet - koncentrera den specialiserade akuta vården Bättre samverkan och samarbete Säkra personalförsörjning, bättre arbetsmiljö

4 4/00 Den framtida strukturen Närsjukvård - primärvård Specialistsjukhus Akutsjukhus Regionsjukhus

5 4/00 Närsjukvård Ska finnas nära - trygghet för befolkningen 80 procent av hälso- och sjukvårdsbehovet Helhetssyn Samverkan över gränserna Primärvård och sjukhus har tillsammans områdesansvaret för befolkningens behov av närsjukvård Psykiatrin viktig

6 4/00 Primärvården Basen i hälso- och sjukvården - ska ha hög tillgänglighet Patientens vägvisare Ansvarar för första bedömningen Områdesansvar i samverkan med sjukhusen - dygnet runt Tar hand om vanliga sjukdomar - barn, äldre, kroniskt sjuka Förebyggande arbete Äldrevårdsteam

7 4/00 Specialistsjukhusen Mer planerad vård - ökad effektivitet och kvalitet Profilområden Viss akut och planerad internmedicin/geriatrik Viss akut kirurgi och ortopedi Samarbetar med ett eller flera akutsjukhus

8 4/00 Utveckla den planerade vården Vård ska ges inom garantitiden Tid för operation och behandling vid läkarbesöket 1) Vid det ”egna” sjukhuset 2) Vid annat sjukhus i regionen 3) Vid sjukhus utanför regionen Det är regionens ansvar att se till att patienten får vård i rätt tid Kräver samordning mellan HSN

9 4/00 Akutsjukhusen Specialiserad bred akutsjukvård dygnet runt - bredd och djup inom många olika specialiteter Mer akutsjukvård än idag Mindre planerad vård än i dag Kräver decentraliserad, kompetent ambulanssjukvård Samarbetar med ett eller flera specialistsjukhus

10 4/00 Regionsjukhuset Specialiserad akutsjukvård och planerad vård Länssjukvård och högspecialiserad vård ”Sista utpost” Överföra kunskap till andra sjukhus Motorn i FoU Kunskaps- och vårdresurs för hela regionen

11 4/00 SU/Sahlgrenska Regionsjukhus Akutintag med akutläkare Akutmottagning med akutläkare Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården All hematologi (blodsjukdomar) inom SU Mer akut och planerad kirurgi Ingen planerad ortopedi

12 4/00 SU/Östra Akutsjukhus Akutintag med akutläkare Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Hjärtsjukvård förstärks, kranskärlsröntgen, PCI Mer akut och planerad kirurgi Ingen planerad eller akut ortopedi Psykiatri från Lillhagen

13 4/00 SU/Mölndal Specialistsjukhus Akutintag med akutläkare Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Akut och planerad ortopedi Ingen kirurgi - flyttas till SU/Östra Förlossning kvar

14 4/00 Frölunda Specialistsjukhus, Carlanderska Sjukhuset, Lundby Sjukhus Oförändrat uppdrag i nuläget

15 4/00 Alingsås lasarett Specialistsjukhus Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Mer planerade operationer Profil inom höft- och knäledsoperation Akutmottagning dag- och kvällstid Jourmottagning nattetid

16 4/00 Kungälvs sjukhus Akutsjukhus Mer akutsjukvård - patientströmmar från Uddevalla och nordöstra Göteborg Nivåstrukturerad internmedicin, kirurgi, ortopedi Minskad planerad vård Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården

17 4/00 NU-sjukvården Både NÄL och Uddevalla Sjukhus ska ha omfattande akutsjukvård NÄL ska vara det breda, specialiserade akutsjukhuset med PCI dygnet runt på sikt Uddevalla Sjukhus ska vara specialistsjukhus med ökad andel planerad vård framför allt inom ögon, urologi, kirurgi/ortopedi. Minskad akutsjukvård över dygnet Uppdrag till NU-sjukvården att beskriva hur NÄL och Uddevalla kan utvecklas till akutsjukhus resp specialistsjukhus.

18 4/00 Strömstads Sjukhus, Lysekils Sjukhus, Dalslands Sjukhus Specialistsjukhus Navet i närsjukvården Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Den öppna specialistvården utvecklas tillsammans med primärvården

19 4/00 SÄS/Borås Akutsjukhus – akutmottagning dygnet runt Viss ökning av akutvård nattetid Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Profilområde framfalls-, inkontinensoperationer PCI (ballongvidgning) dygnet runt på sikt Ökad samverkan med SU inom cancersjukvården

20 4/00 SÄS/Skene Specialistsjukhus Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Få patienter på jourtid - två jourlinjer blir en (internmedicin)

21 4/00 Kärnsjukhuset i Skövde Akutsjukhus – akutmottagning dygnet runt Mer akutsjukvård Mer resurskrävande kirurgi och ortopedi Mindre planerad kirurgi och ortopedi PCI (ballongvidgning) dygnet runt på sikt - första sjukhus utanför SU Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården

22 4/00 Sjukhuset i Lidköping Specialistsjukhus Fler planerade operationer - profil inom planerad kirurgi/ortopedi Områdesansvar för närsjukvård i samarbete med primärvården Akut internmedicin dygnet runt Akut kirurgi/ortopedi fram till kl 21.00 IVA anpassad till sjukhusets uppdrag

23 4/00 Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Oförändrat uppdrag Områdesansvar för närsjukvård tillsammans med primärvården Utbyggd öppen specialistvård

24 4/00 Fortsatt arbete Förslag till genomförande - klart 31 december 2004 Lokalt ansvar Beredningsgrupp för stöd och uppföljning


Ladda ner ppt "4/00 Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Grundläggande och styrande dokument för beställning, planering och struktur- förändringar av hälso- och."

Liknande presentationer


Google-annonser