Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geriatrik del 1 Presentation av geriatriska kliniken Mirek Surowiak bitr.överläkare, specialistläkare Geriatriska kliniken Huddinge Universitetssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geriatrik del 1 Presentation av geriatriska kliniken Mirek Surowiak bitr.överläkare, specialistläkare Geriatriska kliniken Huddinge Universitetssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Geriatrik del 1 Presentation av geriatriska kliniken Mirek Surowiak bitr.överläkare, specialistläkare Geriatriska kliniken Huddinge Universitetssjukhus 2012-10-10 mobilen på vibration? tack!

2 Geriatriska kliniken • Geriatriska kliniken vänder sig till den åldrande sjuka människan det vill säga personer som är 65 år och äldre men även patienter med andra särskilda behov kan komma ifråga. • De äldres behov styr verksamheten med • närhet, • tillgänglighet, • områdesansvar • och kompetens • som ledande principer vilket förutsätter ett gott samarbete med akutsjukvård, kommuner och primärvård.

3 Geriatriska kliniken • Geriatriken är en viktig länk mellan slutenvården och den öppna hälso- och sjukvården inom primärvård och kommuner. • Kliniken har unik kompetens för nätverksbygge och koordination. • Som enda geriatrisk universitetsklinik inom Stockholms län har kliniken viktiga huvuduppgifter.

4 Den geriatriska patienten • Utmärkande för den geriatriska patienten är påtagligt ofta det komplicerade och sammansatta vårdbehovet. • Samverkan i nätverk runt den sjuke är därför ett av de viktigaste instrumenten i vården.

5 Målgruppen för geriatrisk klinikvård • Målgruppen för geriatrisk klinikvård är den åldrade sjuka människan. • Det betyder i huvudsak individer över 65 år och äldre. • Andra patienter med särskilda behov kan också vårdas vid kliniken. – länsuppdrag

6 Samordna och utreda på riksnivå • För vissa utredningar är verksamheten inom kliniken samordnande och utredande på riksnivå. • Detta gäller vid misstanke om kognitiv dysfunktion framförallt vid tidiga demenser. • Det gäller också vid ifrågasatta demenser, demenser hos unga och ovanliga demensformer samt demensliknande tillstånd.

7 Klinikens organisation • Verksamhetens bas är en produktionslinje innehållande vårdavdelningar och mottagningar. • Kliniken diagnostiserar och behandlar neurologiska och psykogeriatriska tillstånd. • Diagnostisering, behandling och rehabilitering av patienter med stroke samt multisjuka äldre med en komplex somatisk sjukdomsbild ingår också i uppdraget. • Inom detta uppdrag inryms även bassjukvårdsansvaret i slutenvård för akuta höftfrakturer (äldre än 65 år) inklusive slutenvårdsrehabilitering från klinikens upptagningsområde.

8 Länsövergripande uppdrag • Vårdgivarens länsövergripande uppdrag avser befolkningen i Stockholms läns landsting oavsett ålder. • Det länsövergripande uppdraget omfattar vård som kräver universitetssjukhusets resurser.

9 Det Länsövergripande uppdraget innefattar: • BPSD-symptom (Beteende och Psykiatriska Symptom hos Dementa), även kallat psykogeriatrik. • Tillstånd med kombination av somatisk sjukdom och befintlig eller befarad demenssjukdom. • Akuta förvirringstillstånd där akutsjukhusets resurser krävs. • Genetisk rådgivning för framför allt ärftliga former av demenssjukdom. • Trafikmedicinska utredningar, framför allt mot bakgrund av kognitiva sjukdomar

10 Slutenvårdsenheter • Avdelning B72 och avdelning B74 är inriktade på akuta kroniska sjukdomstillstånd hos äldre multisjuka patienter som inte är i omedelbart behov av subspecialiserad vård. Båda avdelningarna har även platser avsedda för direktintag från primärvården. Avdelning B72avdelning B74 • Avdelning B81 utreder, rehabiliterar och vårdar patienter med stroke. Avdelning B81 • Avdelning B83 tillhandahåller, i samarbete med ortopedkliniken, akut omhändertagande av alla patienter med höftfrakturer (högenergivåld undantaget). Avdelning B83 • Avdelning R71 vårdar och behandlar patienter med akuta förvirringstillstånd. Avdelning R71 • Avdelning R73 utreder och behandlar patienter med minnesproblem och beteendestörningar. Avdelning R73

11 Öppenvårdsmottagningar • På Geriatriska mottagningen M51 utreds, behandlas och uppföljs patienter med minnesproblem. Yngre patienter från hela landet tas emot.Geriatriska mottagningen M51 • Vid Trafikmedicinska enheten S31 genomförs körkortsmedicinska utredningar. Utredningarna görs på patienter med sjukdomar som påverkar förmågan att köra körkortspliktigt fordon.Trafikmedicinska enheten S31 • På Geriatriska mottagningen finns en molekylärgenetisk enhet som bedriver släktutredningar på patienter med demenssjukdomar. Enheten utvecklar också den biokemiska och genetiska metodiken för diagnostik vid demenssjukdomar. På mottagningen finns även enheten för läkemedelsstudier.molekylärgenetisk enhetenheten för läkemedelsstudier

12 • Frågor?


Ladda ner ppt "Geriatrik del 1 Presentation av geriatriska kliniken Mirek Surowiak bitr.överläkare, specialistläkare Geriatriska kliniken Huddinge Universitetssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser