Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Akuta hembesöksbilar med läkare Välkommen. 2 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag  Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Akuta hembesöksbilar med läkare Välkommen. 2 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag  Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens."— Presentationens avskrift:

1 1 Akuta hembesöksbilar med läkare Välkommen

2 2 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag  Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut juni 2008 angående upphandling av verksamhet med akut hembesöksverksamhet med läkare.

3 3 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag  Projektgrupp Per Björgell, akutkliniken, UMAS Cecilia Erwander, HS-enheten Bengt Guldager, juridiska enheten Björn Harrysson, HS-enheten Owe Johansohn, Avdelningen för privata vårdgivare Poul Kongstad, KAMBER Carina Nordqvist, Avdelningen för Hälsoval Magnus Kåregård, Avdelningen för Hälsoval Håkan Rundberg, Avdelningen för privata vårdgivare, ordf. Maj-Gull Wahlgren, MA-Skåne Sten Tyrberg, Primärvården Skåne

4 4 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag  Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde upphandlingsunderlag augusti 2008. Avtalsutskottet antog Carema som entreprenör oktober 2008.

5 5 Akuta hembesök av läkare Verksamheten ska bedrivas dygnet runt och omfattar befolkningen i hela Skåne. Verksamhetsstart den 16 februari 2009 – 3-årigt avtal 80 procent av akuta hembesöken ska genomföras inom 4 timmar, övriga inom 8 timmar. 90 procent av samtalen till sambandscentralen ska besvaras inom 2 minuter, övriga inom 3 minuter. Journalkopia ska skickas till behandlande läkare/vårdenhet snarast dock senast inom 18 timmar. 2008-11-26 HR

6 6 Akuta hembesök av läkare - Definitioner Definition: Akutsjukvård: Avses icke förväntad sjukdom eller skada som inträtt eller försämrats under det senaste dygnet och som kräver läkarvård. Definition: Hembesök av läkare: Akut behov av sjukvård men inte livshotande tillstånd och patienten förutsätts inte utan betydande svårigheter – själv kunna ta sig till en sjukvårdsinrättning. 2008-11-26 HR

7 7 Kontaktvägar Sambands- central Hembesök genomföres hos patienten Återkoppling om planerad besökstid till patient/remittent 2008-11-26 HR Sjukvårds- rådgivning Kommunal hemsjukvård Akut- mottagning Primärvård Ambulans- sjuksköterska Hänvisande enheter Återkoppling till behandlande läkare/ vårdenhet/remittent

8 8 Kontaktvägar – kommunal hemsjukvård Återkoppling till ordinarie behandlande läkare/vårdenhet snarast dock senast inom 18 timmar gm journalutskrift Sambands- central 2008-11-26 HR Kontakt Kommunsköterska (Beslutsstöd triagehandbok) Vårdbehov initieras Kontakt Familjeläkare (dagtid) Närakut (jourtid) Återkoppling om planerad besökstid till patienten om inställelsetid Hembesök genomföres hos patienten (Skriftlig bedömn. & ordination v.b.

9 9 Akuta hembesök av läkare - Kompetenskrav för personal Legitimerad läkare med specialistkompetens enligt följande: - Allmänmedicin - Internmedicin - Infektionsmedicin - Akutläkare (tilläggsspecialitet) - ST-läkare (min. 3 års erfarenhet inom någon av ovanstående spec.) Under dygnet ska minst 50 procent av läkarna i tjänst vara specialister i allmänmedicin. Medicinsk personal ska vara certifierad i triagehandboken (senast 7 månader efter verksamhetsstart). Bilen ska vara bemannad med leg. läkare och leg. sjuksköterska. Avtalspart Carema Primärvård AB 2008-11-26 HR

10 10 För information och beställning av trycksaker www.skane.se/akutahembesoksbilar


Ladda ner ppt "1 Akuta hembesöksbilar med läkare Välkommen. 2 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag  Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens."

Liknande presentationer


Google-annonser