Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-11-14 Bidrar en integrerad vårdmodell till personcentrerad vård ? sjuksköterskors erfarenheter från en onkologisk klinik Anki Delin Eriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-11-14 Bidrar en integrerad vårdmodell till personcentrerad vård ? sjuksköterskors erfarenheter från en onkologisk klinik Anki Delin Eriksson."— Presentationens avskrift:

1 2013-11-14 Bidrar en integrerad vårdmodell till personcentrerad vård ? sjuksköterskors erfarenheter från en onkologisk klinik Anki Delin Eriksson

2 Jubileumskliniken 2012  14 700 sjukvårdande behandlingar dagvård  14 500 strålbehandlingar på SÄS  35 500 strålbehandlingar på JK  2775 slutenvårdsbesök  19 300 läkarbesök  57 slutenvårdsplatser  57 öppenvårdsplatser

3 Jubileumskliniken  Produktion – 2011 / 2013 (jan-sept) -200 fler nya cancerpatienter -2 200 fler sjukvårdande beh Presentationens namn 3

4 Jubileumskliniken  239 Sjuksköterskor & - undersköterskor  28 vårdadministratörer  63 läkare

5 Jubileumskliniken  Allmän onkologi och en gynekologisk onkologi  Patienter som behandlas på enheterna kan både vara i en kurativ fas eller i en palliativ fas  Många patienter behandlas under långa perioder

6 Bakgrund  Nationell jämförelse mellan onkologiska kliniker 2008 visade att Jubileumskliniken hade en högre andel patienter inom slutenvården jämfört med övriga i landet * * McKinsey 2008

7 Bakgrund  Efter en kartläggning på kliniken drog man slutsatsen att slutenvårdsplatser inte behövde utökas förutsatt att en integrerad vårdform med slutenvård, öppenvård och dagvård utvecklades

8 Bakgrund  Integrerad vårdform infördes i verksamheten med stöd av den fysiska miljön där man inom diagnosteam har mottagning, dagvård och slutenvård integrerad och respektive chefs mandat och ansvar omfattar hela den interna vårdkedjan.

9 Syfte  Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i en integrerad vårdmodell på en onkologisk klinik

10 Metod  En beskrivande kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer med nio sjuksköterskor  Den första intervjun gjordes strax efter införandet av den integrerad vårdformen  Den andra intervjun gjordes efter 1 1/2 års arbete i den nya organisationen

11 Resultat Gränsöverskridande  ”…Hur bra det fungerar i samarbete över gränsen, alltså över mellan slutenvården och öppenvården. Det är helt otroligt”  ”..Det räcker med ett samtal så har man det ordnat man får liksom inte återkopplingen att ja det får jag se om vi har plats, jag återkommer nästa vecka, utan man får ett besked direkt det är väldigt mycket enklare än det var förut”

12 Gränsöverskridande  ”..Jag tycker den här närheten, det är korta vägar både, alltså rent fysiskt. Man har dagvården nära och det underlättar arbetsmässigt väldigt mycket att planera in en patient till dagvården, det är mycket lättare med logistiken”  ”..Nu ser jag patienter som är på återbesök och friska och man har sett dem i sin värsta period och nu går det knappt att känna igen dem - ”kul att se dig”.

13 Smidig vårdprocess  ”..patientens väg genom hela, ska ju vara så smidig som möjligt. Patienten ska liksom inte märka av så mycket skillnad på dagvård, slutenvård. Kanske det är någon som ska få behandling hos oss inom slutenvården, som kommer till dagvården, det ska ju inte märkas gränserna”

14 Smidig vårdprocess  ”..att kompetensen blir väldigt hög och arbetet blir roligare när man kan röra sig emellan olika arbetsuppgifter”  ”..har man samma organisation, samma chef, samma alltihopa så blir det ju att man jobbar mer enhetligt än om det blir olika avdelningsstationer  ”..när dagvårdsbehandlingen inte hinner att bli färdig på dagvårdens tid då avslutar vi på slutenvården

15 Kännedom om personen  ”..sedan är det t ex en stor vinst för patienterna framför allt palliativa patienter när de går på sina polikliniska behandlingar att vi kan börja förbereda för hemsjukvård, hemtjänst och allt sådant här som tidigare i princip krävde inläggning för vårdplanering. Vi försöker att förebygga och planera för det redan polikliniskt så att det inte krävs inläggning för vårdplanering när en patient blir akut dålig”

16 Kännedom om personen  ”..att patienten kände sig jättetrygg att det var samma personal som hade jobbat under patientens tid på slutenvården som när han kom över till mottagningen”  ”..det blir så mycket lättare eftersom man har den kontinuiteten att kunna förhöra sig då eller att patienten inte behöver återberätta för någon ny hela tiden utan att de vet, att de kan liksom bara följa tråden. Det blir mer att man bara följer ett samtal som hade några veckors avbrott många gånger” 


Ladda ner ppt "2013-11-14 Bidrar en integrerad vårdmodell till personcentrerad vård ? sjuksköterskors erfarenheter från en onkologisk klinik Anki Delin Eriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser