Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rätt åtgärder gör skillnad! Vad är rätt åtgärder för att förebygga fall? Åsa Andersson Leg sjukgymnast, medicine doktor Geriatriska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rätt åtgärder gör skillnad! Vad är rätt åtgärder för att förebygga fall? Åsa Andersson Leg sjukgymnast, medicine doktor Geriatriska."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rätt åtgärder gör skillnad! Vad är rätt åtgärder för att förebygga fall? Åsa Andersson Leg sjukgymnast, medicine doktor Geriatriska kliniken

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ord som gör skillnad! Läkare eller doktor, är det någon skillnad? Vad betyder ”bästa evidens”? Vad innebär det att arbeta evidensbaserat?

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Forskarutbildning Student Tar examen Forskare

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Student=Doktorand Tar examen= Disputera Forskare=Doktor

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Forskarutbildning En teoretisk del- genomgår olika kurser En praktisk del- genomför ett forskningsprojekt - beskriver vad man gjort och kommit fram till i olika artiklar

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Artiklarna ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ansöker om att få disputera Skriver avhandlingen Låter trycka boken

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

9

10

11

12

13

14

15

16 … och sen då?

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Evidens = vetenskapligt belägg

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vetenskapliga studier - Beprövad erfarenhet

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Evidens: Säger inget om det är bra eller dåligt – enbart om det finns ett vetenskapligt underlag.

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Att arbeta evidensbaserat – systematisk användning av flera kunskapskällor:

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Att arbeta evidensbaserat – systematisk användning av flera kunskapskällor:  bästa tillgängliga kunskap  din expertis som personal  den berörda patientens situation, erfarenhet och önskemål. Underlag: Socialstyrelsens hemsida ”Att arbeta evidensbaserat” December 2013

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING När man arbetar evidensbaserat då gör man rätt åtgärder som gör skillnad!

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bästa tillgängliga kunskap? För att hålla dig uppdaterad inom området allmänmedicin:  läs 20 artiklar per dag, året runt! ur Ragnar Levis bok: ”Evidensbaserad sjukvård…” sid 11

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Close, JC. Prevention of falls--a time to translate evidence into practice. Age Ageing 2005;34:98-100.

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Cochrane Collaboration  systematiska sammanställningar av alla relevanta undersökningar inom sjukvården  över 11 500 frivilliga personer i mer än 90 länder arbetar med att göra dessa sammanställningar.

26 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering  svensk myndighet  arbetar med att systematiskt söka, kvalitetsgranska och väga samman forskningsresultat från hela världen.

27 ÖREBRO LÄNS LANDSTING CAMTÖ - Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Örebro läns landsting

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

29 Varje dag dör det i Sverige mindre än en person i trafiken fem – sex personer på grund av att de har ramlat

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

31

32 Åldrandet – helt olika från person till person

33 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Åldrandet – helt olika från person till person Mycket viktigt med noggrann dokumentation för att kunna följa förloppet hos den enskilda personen!

34 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Olika från person till person:  fallrisker  ”utlösande” faktorer

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad kan vi göra för att undvika fall? Vilka evidens finns för fallförebyggande arbete?

36 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Värdera fallrisken Om den är förhöjd: Utred Åtgärda det som är möjligt att åtgärda

37 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Värdera fallrisken

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

39

40 Fråga omvårdnadspersonalen!

41 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

42 Värdera fallrisken: Ramlat tidigare? Bedömer du att det är risk för att ramla? Om ”Ja” på någon av dem: Förhöjd fallrisk

43 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Förhöjd risk och en… …försiktig person? …mindre försiktig person?

44 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Åtgärda det som är möjligt!

45 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ”Skräddarsy” åtgärder till den personen, så många yrkeskategorier som möjligt bör involveras!

46 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ”Skräddarsy” åtgärder till den personen, så många yrkeskategorier som möjligt bör involveras! Fysisk träning balans styrka

47 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ”Skräddarsy” åtgärder till den personen, så många yrkeskategorier som möjligt bör involveras! Fysisk träning balans styrka Förebygg, upptäck och behandla komplikationer, till exempel förvirring och infektioner.

48 ÖREBRO LÄNS LANDSTING … och nu är det dags!

49 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rätt åtgärder för att förebygga fall: Värdera fallrisken Om den är förhöjd: Utred Åtgärda det som är möjligt att åtgärda

50 ÖREBRO LÄNS LANDSTING De viktigaste personerna, som gör skillnad, för att vi ska få en välfungerande vård:

51 ÖREBRO LÄNS LANDSTING De viktigaste personerna, som gör skillnad, för att vi ska få en välfungerande vård: det är ni!

52 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tack för att ni har lyssnat!


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rätt åtgärder gör skillnad! Vad är rätt åtgärder för att förebygga fall? Åsa Andersson Leg sjukgymnast, medicine doktor Geriatriska."

Liknande presentationer


Google-annonser