Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rose-Marie Nylander Utredare, Enheten för kunskapsöversikter Socialstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rose-Marie Nylander Utredare, Enheten för kunskapsöversikter Socialstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Rose-Marie Nylander Utredare, Enheten för kunskapsöversikter Socialstyrelsen rose-marie.nylander@sos.se

2 Regeringsuppdrag 2010 ”... sammanställa kunskap om metoder för att ge stöd till konfliktlösning vid vårdnadstvister och lämna förslag till fortsatt arbete inom området” Syfte Att öka kunskapen om olika insatsers effekter så att beslutsfattare och personal får tillgång till bästa tillgängliga kunskap om detta

3 Genomförande i två steg 1.Kartlägga nationell och internationell forskning (systematisk kartläggning) 2.Värdera insatsernas effekter (systematisk översikt)

4 1. Kartläggning av forskningen Litteratursökning •Litteraturdatabaser, referenslistor, kontakter med nationella och internationella forskare på området Krav på kunskapsunderlaget •Insatser för att förebygga/minska konflikter mellan föräldrar •Utvärderingar med jämförelsegrupp

5 Resultat av kartläggningen •Litteratursökningen - 3 200 underlag •19 utvärderingar som uppfyllde uppsatta krav •Två utvärderade insatser – medling och föräldrautbildning

6 2. Systematisk översikt •Värdera insatsernas effekter •Evidensgradering (enligt GRADE-metodik)

7 Resultat av översikten •Indikationer om att insatserna har goda resultat, inget som talar för att det är skadligt. •Begränsad kunskapsunderlag. Det behövs fler studier av god kvalitet för att kunna göra en säkrare bedömning av effekter! •Brist på svenska studier. •Det behövs ett utvecklingsarbete på området!

8 Påbörja ett utvecklingsarbete •Utveckla metodiken för samarbetssamtalen - vad de ska innehålla och hur de ska genomföras! •Följ upp förändring för föräldrar och barn!


Ladda ner ppt "Rose-Marie Nylander Utredare, Enheten för kunskapsöversikter Socialstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser