Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stress kan göra det svårt för oss att sova, passa tider eller komma ihåg saker som bestämts?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stress kan göra det svårt för oss att sova, passa tider eller komma ihåg saker som bestämts?"— Presentationens avskrift:

1 Stress kan göra det svårt för oss att sova, passa tider eller komma ihåg saker som bestämts?

2 Arbetsterapeuten utreder och tar fram strategier för att hantera en stressad livssituation.

3 Ett hållbart arbetsliv

4 Arbetsterapeuter stödjer människor i livsstilsfrågor, bl.a. med hjälp av Vardagsrevidering – ett program för att öka och utveckla en varaktig aktivitetsförmåga och balans mellan arbete och fritid.

5 Smärta och begränsad rörelseförmåga

6 En arbetsterapeut identifierar hinder och hittar hållbara lösningar ur ett helhetsperspektiv – så att man kan fortsätta arbeta och utföra sina vardagliga aktiviteter.

7 arbetsförmågebedömning Aktivitetsbedömning &

8 Arbetsterapeuten gör bedömningar av individens förmåga att klara sitt nuvarande arbete. Bedömningen görs i reell miljö med stöd av standardiserade bedömningsinstrument

9 Ergonomisk kartläggning

10 Arbetsterapeuten kartlägger, ger råd och anpassar arbetsplatsen för att minska belastning på bland annat nacke, axlar och skuldror.

11 Nedstämd

12 Personer som lider av ångest och depression kan ha svårt att klara av sin vardag och sitt arbetet. Arbetsterapeuter utreder och ger stöd i arbetsträningen.

13 Kognitiva svårigheter

14 En arbetsterapeut utreder och ger stöd till personer som har kognitiva svårigheter - t.ex. efter en stroke. Vi utreder och ger förslag på fysiska och digitala hjälpmedel för att bättre klara av arbete och vardagliga aktiviteter.

15 Förebygga ohälsa

16 Arbetsterapeuter är experter på sambandet Människa – Aktivitet – Miljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

17 Rehabilitering

18 Arbetsterapeuter har ett processorienterat arbetssätt med utgångspunkt i individens egna resurser och hinder.


Ladda ner ppt "Stress kan göra det svårt för oss att sova, passa tider eller komma ihåg saker som bestämts?"

Liknande presentationer


Google-annonser