Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsosamma Sverige. Arbetsgruppen •Filippa Reinfeldt, Ordförande •Saila Quicklund •Inger René •Carl-Johan Sonesson •Jenny Petersson •Rasmus Törnblom •Johan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsosamma Sverige. Arbetsgruppen •Filippa Reinfeldt, Ordförande •Saila Quicklund •Inger René •Carl-Johan Sonesson •Jenny Petersson •Rasmus Törnblom •Johan."— Presentationens avskrift:

1 Hälsosamma Sverige

2 Arbetsgruppen •Filippa Reinfeldt, Ordförande •Saila Quicklund •Inger René •Carl-Johan Sonesson •Jenny Petersson •Rasmus Törnblom •Johan Forssell

3 Utgångspunkter/disposition 1.Utanförskapets betydelse för ohälsa 2.Balans mellan mat och rörelse 3.Psykisk ohälsa 4.Ett hållbart arbetsliv 5.Äldres hälsa 6.Alkohol, narkotika och tobak 7.Idrott, natur, kultur och friluftsliv 8.Diskussion

4 Förslag

5 1. Utanförskapets betydelse •Fokus på förebyggande arbete - MVC, BVC, tandvård, förskola och skola är naturliga plattformar för det förebyggande arbetet och för att tidigt och snabbt fånga upp barn i med risk att hamna i olika typer av utanförskap.

6 2. Balans mellan mat och rörelse •En timme rörelse i skolan eller på fritids – Moderaterna bör verka för att fler skolor och fritids främjar mer rörelse för eleverna •Tätare hälsosamtal i skolan upp till 18 års ålder. •Motprestation för kommunala bidrag till idrottsföreningar. •Livsstilsförändring på recept.

7 3. Psykisk ohälsa •Tätare hälsosamtal i skolan upp till 18 års ålder. •Stärkt studie- och yrkesvägledning i högstadiet och gymnasiet. •Åtgärder mot mobbing i skolan. •Åtgärder mot mobbing på nätet.

8 4. Ett hållbart arbetsliv •Frisk i vården - Träning på arbetstid för fysiskt krävande arbeten inom vård och omsorg. •Lex damnum - Anmälningsplikt för skador och besvär i arbetslivet.

9 5. Äldres hälsa •Mat och måltidssituationen – utrymme för moderata kommunpolitiker att lyfta frågan om mat och måltidssituationer och upphandlingar. •Hitta fler vägar till kontaktskapande och aktiverande verksamheter för äldre

10 6. Alkohol, narkotika och tobak •Arbetet mot narkotika i skolan – väl upparbetat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, BUP, m.fl. för att ha åtgärdsplaner mot narkotika.

11 7. Idrott, natur, kultur och friluftsliv  Idrottslyftet – se över hur det kan inkludera en större bredd av aktiviteten i satsningen.  Det personliga hälsokontot - fortsätta utvecklingen av hälsokontot till att innehålla information om friskvårdsaktiviteter i närområdet.  Bättre samverkan mellan aktörer - kommuner i samarbete med andra aktörer bör arbeta för att öka tillgänglighet och drift av anläggningar där det bedrivs idrotts- och friluftsaktiviteter.

12 8. Är det hälsosamt att leva i din kommun? Checklista för inspiration i lokalt förbättringsarbete •Kan barnen i din kommun promenera eller cykla till skolan? •Ger skolgårdarna i din kommun plats för lek och rörelse för barnen? •Hur ofta serveras godis eller andra sötsaker på förskolorna i din kommun? •Finns det läsk- och godisautomater på skolan? •Hur samarbetar kommunen med andra aktörer för att öka tillgänglighet och drift av anläggningar där skolor, klubbar, organisationer och allmänheten ska kunna bedriva idrotts- och friluftsaktiviteter? •Hur arbetar kommunen med att stödja ofrivilligt ensamma ur sin situation? •Hur arbetar kommunen med förutsättningarna att låta fler människor bidra med sina resurser till frivilligverksamhet?

13 •Hur arbetar kommunen med frågor om mat och måltidssituationen för äldre? •Hur arbetar kommunen med arbetsmiljöfrågor för medarbetarna inom vård/omsorg? •Erbjuds träning på arbetstid för anställda? •Hur ser arbetet mot alkohol, narkotika och tobak bland barn och unga ut i er kommun? •Hur ser samarbetet i ANT-frågor ut mellan socialtjänst, skola och polis? •Hur arbetar ni inom kommunen med frågor om mobbning på skola och på Internet och hur ser samarbetet i dessa frågor ut mellan skola, socialtjänst, psykiatri och polis?


Ladda ner ppt "Hälsosamma Sverige. Arbetsgruppen •Filippa Reinfeldt, Ordförande •Saila Quicklund •Inger René •Carl-Johan Sonesson •Jenny Petersson •Rasmus Törnblom •Johan."

Liknande presentationer


Google-annonser