Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår vision för Segevångsskolan bygger på att vi tror att alla kan lyckas. Segevångsskolan ska vara en skola där alla är trygga, delaktiga, ansvarskännande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår vision för Segevångsskolan bygger på att vi tror att alla kan lyckas. Segevångsskolan ska vara en skola där alla är trygga, delaktiga, ansvarskännande."— Presentationens avskrift:

1 Vår vision för Segevångsskolan bygger på att vi tror att alla kan lyckas. Segevångsskolan ska vara en skola där alla är trygga, delaktiga, ansvarskännande och har lust att lära.

2 Organisation läsåret 2012/2013  F-6 skola med ca 215 elever  Kommunikationsklass för elever med grav språkstörning  Fritidshem för F-3

3 Segevångsskolan Vi slår på trummor inte på varandra • Samarbetsprojekt mellan Segevångsskolan- Musik i Syd - Rädda Barnen • Skapa gemenskap på skolan • Knytas till livskunskapen och värdegrundsarbetet i skolan • Genomsyra den övriga undervisningen • Skapa gynnsammare förutsättningar för införandet av det estetiska perspektivet i skolan genom Lgr11

4 Segevångsskolans 1-1 Projekt för år 3-6  Kraftigt öka tillgängligheten till IT  Använda IT som ett redskap i lärandet.  Bättre förutsättningar för måluppfyllelse i studier och i det livslånga lärandet.  Kvalitetssäkra framtida kunskapsinlärning och prestationer hos elever.  Utveckla förmågan till säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i såväl skola och arbetsliv som på fritiden.

5 Projekt Gröna skolgårdar Ett led i arbetet mot en högre måluppfyllelse i såväl naturvetenskap som i skolans övriga ämnen utifrån Lgr 11 Projektet vill utveckla skolgårdarna till:  -läromiljöer  -hälsosamma miljöer  -utvecklande miljöer  erbjuda mer pedagogiska miljöer  minska vandalisering  öka barnens rörelse och minska risk för ohälsa  öka barnens möjligheter att påverka sin miljö  skapa ”gröna rum” och uteklassrum

6 Förskoleklass och fritidshem  Förskoleklass, ca 50 elever i tre grupper.  Fritidshem, ca 110 elever på två alt. tre avdelningar.  Samarbete mellan förskoleklass och fritidshem.

7 Årskurs 1  En grupp med ca 28 elever.  Möjlighet till halvklass och andra mindre grupperingar vid flertalet tillfällen.  Ex:  - Svenska/musik  - Matte/idrott  - Svenska/bild  Samverkan med speciallärare och fritidshem.

8 Årskurs 2-3 R och S  Två grupper med ca 27 elever i varje grupp.  Gruppindelning vid flera tillfällen i tre grupper, ca: 18 elever i varje grupp  Ex:  Musik/Matematik/Bild  Idrott/Matematik/Sv

9  Möjlighet till halvklass, ca 14 elever per grupp.  Ex:  Matematik /Svenska  Gruppindelning år 3  Slöjd/Engelska  Samverkan med fritidshem, speciallärare och kommmunikationsklass.

10 Årskurs 4-5 R, S och T  Tre grupper med ca 21 elever i varje grupp.  Möjlighet till halvklass.  Ex:  Musik/svenska  Möjlighet till förstärkning med resurslärare och speciallärare.  Samarbete med kommunikationsklass.  Hemkunskap för årskurs 5 på Kirseberg.

11 Årskurs 6  En grupp med 22 elever  Möjlighet till halvklass  Samarbete med specialpedagog och resurslärare.  Språkval på Kirseberg.

12 Bemanning Segevångsskolan 12/13  F-6 ca 215 elever.  Pedagogisk personal Övrig personal  Pedagog 9,5 Bibliotikare+ IKT 0,8  Musik 0,5 Kurator1,0  Idrott 0,7 Specialpedagog 1,0  Slöjd, tr/tx 1,0 Speciallärare 1,0  Fritidspersonal 5,5 Skolsköterska 0,75  Kom-klass 2,0 logoped 0,2 Rektor 1,0 Fritidsledare, 0,50- kultur och fritid Ev- tilläggsbelopp

13


Ladda ner ppt "Vår vision för Segevångsskolan bygger på att vi tror att alla kan lyckas. Segevångsskolan ska vara en skola där alla är trygga, delaktiga, ansvarskännande."

Liknande presentationer


Google-annonser