Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till högstadiet på Sävar skola!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till högstadiet på Sävar skola!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till högstadiet på Sävar skola!
Rektor Johannes Greiser Ansvarar för arbetslag ett. Rektor Jan Grönlund Ansvarar för arbetslag två.

2 Välkommen till högstadiet på Sävar skola!
Eleverna på högstadiet kommer i huvudsak från årskurs sex på Sävar skola men även sexorna från Täfteå, Bullmark och Botsmark börjar hos oss. Under läsåret 2013/2014 är antalet elever ca 225 fördelade på tre nior, fyra åttor och tre sjuor.

3 Välkommen till högstadiet på Sävar skola!
Vi tror på kraften i den personliga relationen mellan elever och personal. Vi är rädda om vår Sävaranda, där vi alla vuxna känner ett kollektivt ansvar att se, hjälpa och stötta våra elever. Du som förälder eller elev kommer att märka att vi strävar efter samsyn och öppenhet där våra elevers kunskap och sociala utveckling ligger i fokus.

4 Personal på högstadiet
24 pedagoger som alla är behöriga. Dess är fördelade på två arbetslag och undervisar i princip endast de elever som tillhör det egna arbetslaget Två specialpedagoger som ansvarar för var sitt arbetslag. Studie- och yrkesvägledare (SYV), jobbar 60 % på Sävar skola Skolsköterska som på 100 % av sin tjänst ansvarar för årskurserna 7 – 9. Psykolog som på 100 % av sin tjänst ansvarar för Sävar skolområde. Kurator som på 100 % av sin tjänst ansvarar för Sävar skolområde. En fritidsledare som ansvarar för elevernas uppehållsrum (Uppis)

5 Välkommen till högstadiet på Sävar skola!
Elevinflytande Vi vet att engagerade elever tar ansvar. Elevrådet arrangerar bl.a. temadagar för att öka sammanhållningen. Under ”Fräcka fredag” får man välja bland ett flertal olika aktiviteter. Stående varje år är skotersafari, andra år har självförsvar, mat och dans funnits bland valen. Elevcafeterian i Uppis drivs i samarbete med eleverna i åk 9.

6 Livskunskap på Sävar skola!
Livskunskapen är ett komplement till det dagliga värdegrundsarbete som sker på skolan. Här ges eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över sitt och andras sätt att vara och bete sig, utan att deras åsikter och förmågor bedöms och betygssätts. Livskunskapen är ett sätt att ytterligare stärka elevernas trygghet, självkänsla, gruppkänsla och förmåga att hantera olika situationer i livet. Vi vill att eleverna via Livskunskapen ska lämna skolan utrustade med verktyg att hantera olika situationer i livet samt ha den sociala kompetens som är nödvändig i dagens föränderliga samhälle.

7 Fotbollsprofilen på Sävar skola!
Fotbollsprofilen vänder sig till elever som är intresserade av att kombinera studier med fotboll. Två dagar/vecka kommer eleverna att ha fotboll på schemat. Dessa elever kommer, utöver allmän fotbollsträning, dessutom utbildas i annat som behövs för att bli en bättre fotbollsspelare, kost och hälsa, taktik, etik och moral samt ledarskap. En viktig aspekt som vi vill betona är elevernas inställning, attityd och ambition.

8 Musikprofilen på Sävar skola!
Förutom den ordinarie klassundervisningen får elever med musikprofil 2 extra musiklektioner i veckan. Under dessa lektioner arbetar vi med ensemblespel, sång, gehörs- och musiklära, samt med ett projekt som vi sätter upp och som varje årskurs arbetar med. Ett sådant konkret projektmål utmanar eleverna till att våga stå för en idé och presentera den inför publik. I ett sådant projekt blir samarbeten med tex. handens arbete och andra externa aktörer ett naturligt inslag.

9 Praktisk/estetisk profil på Sävar skola!
I Praktisk/Estetisk profil (Handens arbete) kommer du som elev att få delta i ett samarbete med flera olika skapande och kommunikativa ämnen som hemkunskap, bild, trä/metall och textilslöjd. Det betyder att du får träna dig på att vara kreativ, lära dig mer om design, form och hur man planerar ett projekt. Du kommer också att få möjlighet att praktiskt genomföra dina egna idéer i olika material och tekniker. Kurserna i Praktisk/Estetiska profilen är upplagda på tre år. Det betyder att du som söker denna profil förväntas delta under hela studietiden på högstadiet. Under ett läsår kommer du att ha ett tillfälle med alla ämnen som ingår.

10 Historia, Drama- och Rollspelsprofil
Genom att använda drama, bordsspel och rollspel för att skapa inlevelse och nyfikenhet för då-, nu- och framtid ska vi skapa ett genuint intresse och en förståelse för historien som ett verktyg för att förstå samhällen under olika epoker. Många pjäser och dramer utspelas i historisk tid eller miljö. Med hjälp av etablerade eller nyskrivna verk ska vi utveckla elevernas förståelse för andra tider och miljöer. Rollspel och bordspel är ofta förankrade i historiska miljöer eller i andra kulturer och kommer att bilda ett starkt stöd för arbetet i denna inriktning.

11 Välkommen till högstadiet på Sävar skola!
Rektor Johannes Greiser Ansvarar för arbetslag ett. Rektor Jan Grönlund Ansvarar för arbetslag två.


Ladda ner ppt "Välkommen till högstadiet på Sävar skola!"

Liknande presentationer


Google-annonser