Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemenskap Vi har lyckats när: Eleverna tar spontana kontakter över klass/åldersgräns Detta uppnår vi genom att: Har regelbundna aktiviteter tillsammans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemenskap Vi har lyckats när: Eleverna tar spontana kontakter över klass/åldersgräns Detta uppnår vi genom att: Har regelbundna aktiviteter tillsammans."— Presentationens avskrift:

1

2 Gemenskap Vi har lyckats när: Eleverna tar spontana kontakter över klass/åldersgräns Detta uppnår vi genom att: Har regelbundna aktiviteter tillsammans Olika former av fadderverksamhet Blandade åldrar i matsalarna Få tid att planera ihop, över och inom stadierna Samplanering av tema Fortsatt utveckling av internprao Ämneskonferenser F-9

3 Samarbete Vi har lyckats när: Eleverna erfar och upplever vinsten av gott samarbete och når resultat genom aktivt deltagande oavsett gruppkonstellation Detta uppnår vi genom att: Samarbetsövningar Grupparbeta, i förutbestämda grupper, som metod i klassrummet Temadagar De äldre läser för de yngre

4 Valmöjlighet Vi har lyckats när: Eleverna känner att han/hon kan göra individuella val under sin skolgång Detta uppnår vi genom att: Eleverna har kännedom om vad ett mål innebär och vilka mål eleven har Erbjuda olika alternativ med varierande svårighetsgrad Individanpassning ger ökade möjligheter att lyckas Eleverna har de förkunskaper som krävs för att göra bra val Eleverna ges möjligheter att själva bestämma innehållet i vissa arbetspass

5 Glädje Vi har lyckats när: Eleverna vill komma och längtar till skolan Detta uppnår vi genom att: Vi ger eleverna en trygg miljö Mer livskunskap Elevutbyte mellan stadierna, lektioner för varandra Gemensamma aktivitetsdagar De äldre läser för de yngre

6 Kunskap Vi har lyckats när: Alla elever når sina mål Detta uppnår vi genom att: Ha behörig personal Varva teori och praktik Ta tillvara på barns nyfikenhet och lust Ha kunskap om barns olika sätt att lära Bygga färdigheter så att det utvecklar handlingskraft Utgå från individens intresse så långt som möjligt Arbeta aktivt med IUP Ge eleverna en god arbetsmiljö Möta eleven där den är i utvecklingen

7 Grön Flagg Vi har lyckats när: Vi uppnått målen för Grön Flagg Detta uppnår vi genom att: Alla tar gemensamt ansvar för inre och yttre miljö Eftersträva rörelse och utelektioner i lärandet Formulera nya mål för Grön Flagg

8 Multimedia Vi har lyckats när: Eleverna kan använda multimedia som ett naturligt hjälpmedel för inlärning och kunskapsspridning Detta uppnår vi genom att: Eleverna får och kan använda multimedia i undervisningen Lära eleverna källkritik Lärarna har förtrogenhet med multimedia som hjälpmedel Det finns god tillgång till multimediautrustning

9 Kreativitet Vi har lyckats när: Eleverna vågar prova nytt och litar till sin egen förmåga, tar sig an arbetsuppgifterna med fantasi, nyfikenhet och skaparglädje Detta uppnår vi genom att: Vi uppmuntrar och utmanar eleverna till att tänka själva och våga prova idéer. Ha ett tillåtande klimat i klassrummet där man vågar misslyckas Ha en miljö där man ser möjligheter och inte hinder Vuxna i skolan erbjuder varierande arbetsformer, entreprenöriellt lärande och samarbete över ämnen och klasser/stadier

10 Inflytande Vi har lyckats när: Eleverna känner att de har inflytande/påverkan på sin skolgång Detta uppnår vi genom: Formella mötesplatser för inflytande såsom klassråd, elevinflytandegrupp och elevföreningsstyrelse Fungerande möten med uppföljning och effekt i verksamheten En god miljö och ett gott skolklimat

11 Trygghet Vi har lyckats när: Eleverna vill gå i skolan och känner att dom duger som dom är Detta uppnår vi genom att: Gemensamt ansvar (alla barn är allas barn) Närvarande vuxna Elevutbyte över stadier, fadderverksamhet Övar eleverna i respekt och hänsyn Övar samspel i livskunskap

12 Framtidstro Vi har lyckats när: Eleverna känner hopp och tror på sin möjlighet att lyckas i framtiden Detta uppnår vi genom att: Eleverna erövrar verktyg för att lära sig Kunnig, engagerad personal som visar framtidstro Samarbete med näringslivet Diskussioner om livet Gott samarbete med SYV


Ladda ner ppt "Gemenskap Vi har lyckats när: Eleverna tar spontana kontakter över klass/åldersgräns Detta uppnår vi genom att: Har regelbundna aktiviteter tillsammans."

Liknande presentationer


Google-annonser