Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsopedagogiskt arbete kap. 4 Det är deltagarna själva, deras egen motivation, som avgör om man ska lyckas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsopedagogiskt arbete kap. 4 Det är deltagarna själva, deras egen motivation, som avgör om man ska lyckas."— Presentationens avskrift:

1

2 Hälsopedagogiskt arbete kap. 4 Det är deltagarna själva, deras egen motivation, som avgör om man ska lyckas.

3 Att arbeta fritt från värderingar • Deltagarna styr och bestämmer • Öppna diskussioner • Vägledning till reflektioner • Ges stöd och alternativa metoder • Målformulering • Aktiva deltagare

4 Uppmuntran och stöd • Stöd från familj, släkt, vänner. • Förebilder = betydelsefulla andra • Inga bestraffningar utan belöningar. • Belöningarna sker i form av egen tillfredsställelse. • Resultatet är ofta synbart och mätbart • Förklara innebörden i Enpowerment s 108.

5 Organisera oh planera • 1. Behov • 2. Mål SMART • 3. Arbetssätt • 4. Resultat • 5. Utvärdering och förbättring

6 Hur vill du jobba med hälsomål (s 109) i skolan 1. Vilket av följande tre arbetssätt vill du jobba? • A, kunskapsmål • B, känslomässiga mål • C, aktivitetsmål 2. Hur vill du genomföra det? (sid 110) • kvalitativt eller kvantitativt? 3. Vilken metod väljer du? (s. 112)

7 Vad ska du ta hänsyn till när du väljer metod?. 112 • Tänk på följande: • Utgå från deltagarna • Variera metoderna • Använd din erfarenhet från tidigare inlämningsuppgifter • Motivera och aktivera deltagarna genom att anpassa budskapet och ge feedback

8 Diskutera sid 113

9 • ☐ 2. Skolanshälsoprogram (kap 4-7 ) • Sid 114 Projektorienterat arbete • Utgå från följande tre frågor: • 1. Vad försöker jag uppnå? • 2. Hur ska jag gå tillväga? • 3. Hur ska jag veta om jag har lyckats?

10 Projektet har fem faser s. 114: • 1. Inledning • 2. Tydliggörande • 3. Design • 4. Genomförande • 5. Utvärdering och avslutning.

11 Samverkan och partnerskap • Hur vill du samverka med ex gruppen, din klass, engagera skolan elever på friluftsdagen den 11 maj? • Finns det någon förening på skolan som du vill skapa partnerskap med?

12 Övningar och arbetsmetoder s 118. • Det viktigaste är att vara förberedd. Tips: • 4-hörn • Heta stolen • Listning • En övning i rangordning • Stå på en linje

13 Praktiska tips • Anpassa frågorna • Agera aktivt • Ge inte personligt beröm utan till alla igruppen • Visa engagemang • Tips: allmänna metoder, samtalsteknik, Budbäraren, open space, rangordna prioritera och enas.

14 Sid 127 klassens frukostvanor bör förbättras! • Tips på övning! (cesilia)

15 Hur går vi vidare. Tips: • Branistorming (KATT) • Metaplan = arbeta fram en handlingsplan när det gäller att utveckla trivseln på skolan. • Alla skriver små klisterlappar med förslag på idéer som klistras upp på tavlan • Sortera förslagen gruppvis • Formulera rubriker och grupper • Rubrikerna anger vad gruppen kan jobba vidare med. • Kört fast? Läs om hälsoprofiler sid 132-141


Ladda ner ppt "Hälsopedagogiskt arbete kap. 4 Det är deltagarna själva, deras egen motivation, som avgör om man ska lyckas."

Liknande presentationer


Google-annonser