Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hej och välkomna!. Informationskväll  Lena Ländin biträdande rektor  Eva Bremander lärare på Linden och IT-pedagog 19-20.30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hej och välkomna!. Informationskväll  Lena Ländin biträdande rektor  Eva Bremander lärare på Linden och IT-pedagog 19-20.30."— Presentationens avskrift:

1 Hej och välkomna!

2 Informationskväll  Lena Ländin biträdande rektor  Eva Bremander lärare på Linden och IT-pedagog 19-20.30

3 Kvällens tema – hur arbetar vi med  Unikum  LPP  IUP  Matriser  Skriftliga omdömen  Utvecklingssamtal

4 Bakgrund  Styrdokument  Lpo 94 - läroplan  Nationella och lokala kursplaner  Täby kommun gemensamma kriterier – ämnesmatriser  Unikum – IT-baserat verktyg för mål, planering, uppföljning, bedömning och dialog

5 SKOLLAG LÄROPLAN Övergripande mål Kursplaner I vår skola: Arbetslag, ämnesgrupper, LPP, bedömningsmatriser, IUP, portfolio m.m. Lärande Undervisning

6 Utvecklingssamtal 7 kap. 2 § grundskoleförordningen  Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång.  Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.  Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.  Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.

7 Utvecklingssamtal  Trepartssamtal mellan elev-pedagog-föräldrar  Aktivt deltagande – förberedelser  Fokus på fortsatt utveckling, kunskapsmässig och social

8 Bedömning  Formativ – pågående lärprocess stimulera fortsatt lärande  Summativ – samlade kunskaper vid specifikt tillfälle  Vad ska bedömas?  Hur ska det bedömas?  Likvärdig bedömning

9 Matriser  Matriser i alla ämnen  Matriser i övrig bedömning = social- och studieförmåga  Visar förmåga eller god förmåga  Ej uppnått lägsta nivå  Helt tomt = har ej bedömts ännu  Formativ bedömning under läsåret  Summativ bedömning vid läsårets slut

10 Vi arbetar med att… …göra det väsentliga bedömbart och inte det enklast mätbara till det väsentligaste.

11 IUP  Individuell utvecklingsplan (2006)  Bedömning i matriser (skriftliga omdömen)  Plan för fortsatt utveckling mot mål  Skapas av elev, pedagog och föräldrar  Skolan skall, eleven kan, hemmet kan

12 LPP  Lokal pedagogisk planering  Mål i läroplanen  Elevens mål (konkretisera)  Det här kommer vi att arbeta med  Förmågor vi kommer att bedöma  LPP:er kommer att skapas under läsåret i olika takt

13 Mål och syfte med arbetet  Ökad måluppfyllelse hos elever  Ge tydligare information om var elever befinner sig i förhållande till målen  Ge föräldrar ökad möjlighet att ta del av mål och utvecklingsprocessen  Ge elever större möjlighet till delaktighet och ansvar för sitt lärande lärande

14 Elevens roll När en elev kan sätta mål och ta ansvar för vägen dit, har lärt sig att utvärdera och reflektera över sitt lärande - då har hon nyckeln till framtiden i sin hand!

15 Svårt att greppa? Misströsta inte! Vi brukar säga: ”Om föräldrar känner igen sig i skolan, då är vi förmodligen fel ute…” ”Alla vill ha utveckling, men ingen vill ha förändring…”

16 Levande process…  Vi är inne i en process  Provar, utvärderar, förbättrar…  Skolan är i ständig utveckling  Pedagogerna är i ständig utveckling

17 Skola 2011  Ny skollag  Ny läroplan (Lgr11)  Nya kursplaner Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav (år 3,6 och 9) Matriserna justeras under vårterminen Processen fortsätter…

18 Unikum Bedömning (matriser) Fokus (LPP) IUP (testpiloter) Eva guidar i Unikum, inloggad som förälder Tack för ikväll!


Ladda ner ppt "Hej och välkomna!. Informationskväll  Lena Ländin biträdande rektor  Eva Bremander lärare på Linden och IT-pedagog 19-20.30."

Liknande presentationer


Google-annonser